Gebruiksaanwijzing PANASONIC S-50PN1E5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC S-50PN1E5. Wij hopen dat dit PANASONIC S-50PN1E5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC S-50PN1E5 te teleladen.


PANASONIC S-50PN1E5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3374 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC S-50PN1E5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Installeer de airconditioner niet in de buurt van voorwerpen die extreem veel hitte produceren. WAARSCHUWING Vermijd het volgende: Bescherm de airconditioner tegen ernstige roest door de buitenunit niet te installeren in de buurt van opspattend zeewater of van minerale bronnen met zwavelhoudende lucht. Neem contact op met uw dealer of een bevoegd elektricien voor meer informatie. De draden in deze voedingskabel hebben de volgende kleurcode: Groen en geel: Blauw: Bruin: Aarde Neutraal (nul) Stroom Aangezien de kleuren in de voedingskabel van dit apparaat mogelijk niet overeenkomen met de kleuraanduidingen van de aansluitpunten in uw stekkers, gaat u als volgt te werk: Sluit de groengele draad aan op het aansluitpunt in de stekker dat is gemarkeerd met de letter E of het aardeteken of dat groen of groengeel is. [. . . ] Gebruik het product niet langer als zich een abnormale situatie of storing voordoet en haal de stekker uit het stopcontact. (Risico op rook/brand/elektrische schok) Voorbeelden van abnormale situaties/ storingen - Het product start soms niet wanneer het wordt ingeschakeld. - De stroomtoevoer wordt soms verbroken bij verplaatsing van het netsnoer. - Als het apparaat in bedrijf is, ruikt u een verbrande geur of hoort u een abnormaal geluid. Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier voor onderhoud/reparatie. 50 INFORMATIE Bedrijfscondities Gebruik deze airconditioner bij de volgende temperaturen. Temperatuurbereik binnen: Koelmodus 14°C ~ 25°C (*WBT) / 18°C ~ 32°C (*DBT) Verwarmingsmodus 16°C ~ 30°C (*DBT) Temperatuurbereik buiten: Koelmodus -15°C ~ 46°C (*DBT) Verwarmingsmodus -20°C ~ 18°C (*WBT) / -20°C ~ 24°C (*DBT) *DBT: Droge-boltemperatuur *WBT: Wet-bulb temperature, natte-boltemperatuur Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden): Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. pb 51 NEDERLANDS BEDIENING Namen van de onderdelen BINNENUNIT N1 Kanaaltype Luchtafvoerleiding Ophangbout Boutanker Luchtuitblaasrooster Binnenunit Plafondmateriaal Draadloze afstandsbediening (optionele onderdelen) OPMERKING Raadpleeg de gebruiksinstructies bij de optionele draadloze afstandsbediening. (Draadloos type: beschikbaar voor alle binnenunits) Timerafstandsbediening (optionele onderdelen) OPMERKING Raadpleeg de gebruiksinstructies bij de optionele timerafstandsbediening. [. . . ] Neem vervolgens contact op met uw leverancier en geef het serienummer en de aard van het probleem door. Probeer nooit om zelf uw airconditioner te repareren, want dat zou zeer gevaarlijk voor u kunnen zijn. Tevens en de letters E, F, H, L, P in combinatie met bepaalde cijfers verschijnen op het LCD-scherm geeft u door of het inspectieteken van de afstandsbediening. tIPS VOOR ENERGIEBESPARING Vermijden • Blokkeer de luchtinlaat en de uitblaasopening van het apparaat niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC S-50PN1E5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC S-50PN1E5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag