Gebruiksaanwijzing PANASONIC S36KA1E5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC S36KA1E5. Wij hopen dat dit PANASONIC S36KA1E5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC S36KA1E5 te teleladen.


PANASONIC S36KA1E5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7283 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC S36KA1E5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] een onjuiste installatie en bediening kan leiden tot lekkage , elektrische schokken of brand. Plaats het apparaat niet in een mogelijk explosieve of ontvlambare omgeving. Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in het binnen- of buitendeel van de airconditioner. Raak het buitendeel niet aan bij bliksem; dit kan elektrische schokken veroorzaken. [. . . ] Tijdens het bedrijf kunnen de verwarmings- en koelmodus niet tegelijkertijd voor de verschillende eenheden ingeschakeld worden. De stroomindicator knippert om te tonen, dat de binneneenheid gereed is voor de verschillende bedrijfsmodi. Voor het bedienen van het apparaat als u de draadloze afstandsbediening niet vindt of als deze defect is. Auto Houd de knop ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en laat de Koelen knop vervolgens los. Houd de knop ingedrukt totdat u twee pieptonen hoort en laat de knop vervolgens los. Rooster voor horizontale richting luchtstroom · handmatig regelbaar. Rooster voor verticale richting luchtstroom · Ontvanger Display met foutcode (alleen voor onderhoud) INDICATOR Maximale afstand zender: 8 m De tijd instellen Bevestigen De klep sluiten Stel de tijd in. Het apparaat kiest een bedrijfsmodus in overeenstemming met de ingestelde temperatuur, de buiten- en de binnentemperatuur. vERWARMINGSMODUS - Genieten van warme lucht · Het apparaat heeft enige tijd nodig om op te warmen. FAN-MODUS - Luchtcirculatie in de kamer op gang brengen KOELINGSMODUS - Genieten van koude lucht DROOGMODUS - Drogen van de omgeving · Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. Tijdens de zachte drogende werking, draait de binnenventilator aan een lage snelheid. De bewegingen van de roosters stemmen mogelijk niet overeen met het display van de afstandsbediening. Wanneer de ON-timer ingeschakeld is, start het apparaat mogelijk vóór het eigenlijke geprogrammeerde tijdpunt om op tijd de gewenste temperatuur te bereiken. De timer-functie is gebaseerd op de tijd die ingesteld is in de afstandsbediening en wordt dagelijks herhaald wanneer deze geprogrammeerd is. De timer die het dichtst bij de huidige tijd ligt, wordt het eerst geactiveerd. Indien de timer handmatig geannuleerd wordt, kunt u de vorige programmering herstellen door op SET te drukken. Als het apparaat gedurende een uur of langer uitgeschakeld wordt, dient u de tijd en de timer opnieuw in te stellen. Om ongewenste bediening te vermijden, kunt u aan elk binnendeel een verschillend adres toewijzen. Druk herhaaldelijk op deze toets om de gewenste adresinstelling te selecteren. Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus. Als de bedrijfsmodus ingesteld is op Fan, wordt de snelheid van de ventilator vergrendeld op MEDIUM, ongeacht de ingestelde temperatuur. U hoeft deze instelling niet te veranderen als u een normale werking wilt. [. . . ] Dit is te wijten aan het ontdooien dat gebeurt in de buurt van de warmtewisselaar. In een andere ruimte dan een woonkamer, zoals een computerkamer, werkt alleen de koelmodus van het apparaat. Zorg, dat u met de afstandsbediening binnen het bereik van de signaaltransmissie blijft. Het een en ander fluorescerend licht kan eventueel de signaalzender storen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC S36KA1E5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC S36KA1E5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag