Gebruiksaanwijzing PANASONIC RX-ES23

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RX-ES23. Wij hopen dat dit PANASONIC RX-ES23 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RX-ES23 te teleladen.


PANASONIC RX-ES23 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4558 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RX-ES23 (3640 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RX-ES23

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voordat u dit product aansluit, bedient of aanpast, dient u deze instructies volledig te lezen. Lees voor optimale prestaties en veiligheid deze instructies zorgvuldig door. De apparatuur dient dicht bij een stopcontact te worden geïnstalleerd en de netstekker dient zodanig te worden geplaatst dat hij gemakkelijk bereikbaar is in geval van problemen. Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. [. . . ] [1] Druk op [C/: ALBUM] or [ALBUM 9/D] en houd dit ingedrukt, totdat "PS" op de display zichtbaar wordt. [2] Druk op [C/: ALBUM] or [ALBUM 9/D] wanneer u het gewenste kanaal vindt. Het scannen van presets eindigt na één keer zoeken langs elk vooraf ingesteld kanaal. Om te stoppen tijdens het proces drukt u op [C/: ALBUM] or [ALBUM 9/D]. 3 Terwijl " " flikkert Draai aan [TIME/PRESET TUNE TRACK SKIP om "­ ­" weer te geven. Om een schijf af te spelen [CD-DA] [MP3] Laad een CD en druk op [< CD] om de lade te sluiten. Afspelen met directe toegang [CD-DA] [MP3] Begint met spelen van een geselecteerd nummer. Voor nummers met 2 cijfers: druk eenmaal op [S10], dan op de 2 cijfers. Voor nummers met 3 cijfers: druk tweemaal op [S10], dan op de 3 cijfers. Random (willekeurig): speelt elk nummer eenmaal in een willekeurige volgorde. Afspelen met één aanraking (wanneer men het gewone stroomnet gebruikt) Wanneer er een CD wordt geladen, drukt u op [CD 1/;]. U wilt stoppen met afspelen afspelen pauzeren nummers overslaan* Handelingen Druk op [ TAPE/CD]. Draai aan [TIME/PRESET TUNE TRACK SKIP ] met de klok mee (naar voren) of tegen de klok in (naar achteren). Druk op [REW/­/6] en houd dit ingedrukt of [5/+/FF] tijdens afspelen. Op de afstandsbediening drukt u op [­/:] or [9/+] en houdt dit ingedrukt tijdens het afspelen. Druk op [CD 1/;] om met afspelen te beginnen in de modus Als u annuleert tijdens het afspelen, gaat het afspelen door tot het einde van de CD. opmerkingen: (Voor willekeurig afspelen) Willekeurig afspelen kan niet samen gebruikt worden met * Om nummers over te slaan en albums, Druk op [CD 1/;] om met afspelen te beginnen als u zich in de stopmodus bevindt. Opmerking: Als er interferentie optreedt, moet u deze eenheid op een afstand van radio's en televisies houden. Tijdens het afspelen kunt u geen nummers selecteren met de Numerieke knoppen en doorgaan met nummers die al gespeeld zijn. Op de hoofdeenheid Voorbereiding: Druk op [ TAPE/CD] om over te schakelen naar de modus Stoppen voor CD's. Druk op [PLAY MODE] voor of na het afspelen om de geselecteerde modus af te spelen. ( ): speelt alle nummers in het geselecteerde album herhaaldelijk af. [. . . ] PLAY : om de afspeeltimer in te schakelen REC : om de opnametimer in te schakelen (De indicator wordt niet zichtbaar, als de start-en stoptijd niet ingesteld zijn. ) "E" wordt op het scherm weergegeven, als de klok niet is ingesteld. Elke keer dat u op de knop drukt: U wilt annuleren de resterende tijd controleren de instelling veranderen Handelingen Druk op [SLEEP] om "SLEEP OFF" te selecteren. De opnametimer gaat ongeveer 30 seconden eerder aan dan de tijd die ingesteld is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RX-ES23

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RX-ES23 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag