Gebruiksaanwijzing PANASONIC RRUS510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RRUS510. Wij hopen dat dit PANASONIC RRUS510 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RRUS510 te teleladen.


PANASONIC RRUS510 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (26992 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RRUS510 (7742 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RRUS510

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Blinkt * Wenn die Batterien nahezu erschöpft sind, beginnt die Anzeige , , " zu blinken. Meng geen oude en nieuwe batterijen of verschillende typen batterijen. Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen voordat u dit product aansluit, bedient of afstelt. 2 AAA (LR03)-batterijen (niet bijgeleverd) Zorg ervoor dat u de batterij op de juiste manier in de recorder plaatst. [. . . ] Als u het wachtwoord bent vergeten, kunt u de bestanden in de mappen A ­ D niet weergeven. ) * In de situaties die worden genoemd onder , wordt de beveiliging weer ingesteld. Als u gedurende meer dan ongeveer 15 minuten niets doet en het apparaat na stopzetting automatisch wordt uitgeschakeld ( bladzijde 3) · 4 Druk op +, ­ om een getal te selecteren en druk op Ga naar het volgende cijfer en selecteer weer een getal. MEMO Wachtwoord Als er een wachtwoord is ingesteld en u met q /g een bestand wilt weergeven, verschijnt het wachtwoorddisplay ( rechts). Als u 5 maal achter elkaar het verkeerde wachtwoord invoert, kunt u geen wachtwoorden meer invoeren. U kunt pas weer een wachtwoord invoeren in de situaties die worden genoemd onder ( hierboven). Als u het wachtwoord wilt initialiseren, moet u alle bestanden wissen. Verwijder alle beveiligingen die zijn ingesteld voor de bestanden in de mappen A ­ D ( bladzijde 7). " in stap 3 van het gedeelte "Het wachtwoord Selecteer " (4-cijferig nummer) instellen" en druk op q/g om te bevestigen ( links). * Als u het apparaat met beveiliging aansluit op een computer, herkent de computer het apparaat niet. * Ook als u de beveiliging niet hebt geannuleerd, is het mogelijk muziek op te nemen en weer te geven. Als u de bestanden in een andere map terugzet, kunt u ze niet afspelen op dit apparaat. (Controleer of het eerste teken (A ­ D) van de bestandsnaam overeenkomt met de naam van de map (A ­ D). Bestandsgegevens op dit apparaat kunnen beschadigd raken of alle gegevens op het apparaat kunnen verloren raken. ) * U kunt op dit apparaat maximaal 99 bestanden in elke map (A ­ D) afspelen. * Als u een map maakt in de mappen A ­ D en bestanden in de nieuwe map opslaat, kunt u ze niet afspelen op de recorder. * De bestanden die u terugzet op dit apparaat, worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn binnengekomen. Selecteer een bestand en importeer het naar een map van de computer (via "Kopiëren", "Slepen en neerzetten", enzovoort). Regels voor bestandsnamen (voor dit apparaat) De bestandsnaam bestaat uit [mapnaam (1 byte, 1 teken (A ­ D)) + bestandsnummer (1 byte, 3 tekens) + opnamedatum (1 byte, 4 cijfers)]. Luisteren naar muziek op dit apparaat (MP3-bestanden overzetten naar dit apparaat) U kunt via dit apparaat naar muziek luisteren door MP3-bestanden vanaf de computer over te zetten. Selecteer het MP3-bestand of de map met MP3-bestanden die u naar de map MUSIC van de recorder wilt overzetten. * Bestanden in de map die u hebt gemaakt in de map MUSIC, kunnen worden afgespeeld. [. . . ] Weergeven Kan het bestand niet weergeven hoewel het is opgenomen op dit apparaat. De weergavevolgorde is gewijzigd nadat u de geïmporteerde bestanden van de computer hebt teruggezet op dit apparaat. Geen geluid van de oortelefoon, of moeilijk te horen geluid, of veel ruis. Wanneer een oortelefoon is aangesloten, komt er geen geluid uit de luidspreker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RRUS510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RRUS510 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag