Gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US470

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US470. Wij hopen dat dit PANASONIC RR-US470 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US470 te teleladen.


PANASONIC RR-US470 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18386 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RR-US470 (19 ko)
   PANASONIC RR-US470 (2518 ko)
   PANASONIC RR-US470 (2761 ko)
   PANASONIC RR-US470 OPERATING INSTRUCTION (2761 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RR-US470

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] * Vervang de batterijen binnen 30 seconden om de instellingen te behouden. ) * De klok zal echter stilstaan totdat de nieuwe batterijen zijn geplaatst. * Als oplaadbare batterijen worden gebruikt, adviseren wij u oplaadbare batterijen gemaakt door Panasonic te gebruiken. * Nadat er batterijen zijn geplaatst , knippert er "2008" of "2007" op het display. [. . . ] * U kunt vooruit- en achteruitspoelen zonder geluid (behalve de bedieningstoon). * De snelheid van het vooruit- en achteruitspoelen verandert overeenkomstig de snelheid waarmee de knop wordt gedraaid. Langzaam zoeken Duw tijdens het weergeven de joystick naar [p/o] en houd hem in deze stand gedurende 1 seconde of langer. De weergavesnelheid wordt hoger naarmate de knipperende balken naar rechts bewegen. Draai [ ] om "SPEED" te kiezen ("SPEED" knippert indien gekozen), druk op [q/g] om de keuze te bevestigen, en draai daarna [ ] om de weergavesnelheid te kiezen. * De balk knippert bij weergave op een andere dan de normale snelheid. : Bij weergave op dubbele snelheid *Om ter ug te keren naar de nor male weergavesnelheid, ver plaatst u de knipperende balken naar het midden op de hierboven beschreven manier. Bestanden die in dezelfde map zijn opgeslagen, worden achter elkaar weergegeven. 1 Houd [ * F O L D E R / ­ M E N U ] g e d u r e n d e 1 seconde of langer ingedrukt. ] om "ALL" te kiezen en druk op 2 Draai [ [q/g] om de keuze te bevestigen. ] om "On" te kiezen en druk op 3 1 Draai [ [q/g] om de keuze te bevestigen. Als het wachtwoord overeenkomt Het wachtwoord wordt tijdelijk opgeheven en het gekozen bestand in map S wordt weergegeven. Als het wachtwoord niet overeenkomt Het apparaat piept tweemaal ( bladzijde 4) waarna het wachtwoord-invoerdisplay weer wordt afgebeeld. Wanneer het wachtwoord overeenkomt, wordt de beveiligingsfunctie die het wachtwoord gebruikt gedurende 10 minuten opgeheven. Als het wachtwoord is opgeheven en gedurende 10 minuten geen bediening wordt uitgevoerd, wordt het wachtwoord automatisch weer ingesteld en kunnen de bestanden in map S niet worden weergegeven. Als 5 keer achter elkaar een verkeerd wachtwoord is ingevoerd, zal het apparaat gedurende 15 minuten geen wachtwoordinvoer meer accepteren. Gebruik van het apparaat met een computer Houd de stekker in de juiste richting. 2 Gebruik de USB-kabel om het apparaat op een computer aan te sluiten U kunt het apparaat niet bedienen terwijl het is aangesloten op een computer. Sluit slechts één IC-recorder tegelijk aan op de computer. Deze software ondersteunt niet het gelijktijdige gebruik van meerdere IC-recorders. * Als het apparaat is aangesloten op een computer, wordt "PC" afgebeeld. Na dubbelklikken wordt een dialoogvenster afgebeeld waarin u de authenticatiesleutel moet invoeren. [. . . ] Laat de batterijen niet lange tijd in een auto liggen die in de volle zon is geparkeerd met gesloten deuren en ruiten. Verkeerd gebruik van de batterijen kan leiden tot lekkage van elektrolyt, hetgeen niet alleen beschadiging van de onderdelen maar ook brand kan veroorzaken. indien elektrolyt uit de batterijen lekt , raadpleeg dan uw handelaar. Was grondig met water indien elektrolyt op een deel van uw huid is terechtgekomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RR-US470

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RR-US470 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag