Gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US455

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US455. Wij hopen dat dit PANASONIC RR-US455 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US455 te teleladen.


PANASONIC RR-US455 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18386 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RR-US455 (19 ko)
   PANASONIC RR-US455 (2518 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RR-US455

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u toch niet wilt wissen, drukt u nogmaals op ] of op [ STOP/RETURN]. Als u slechts één bestand wilt wissen, selecteert u de betreffende functie; let op dat u niet per " of " " selecteert. Controleer voordat u gegevens wist of de batterij nog voldoende vol is. ), kunt u alleen bestanden selecteren die op dit toestel Als u een enkel bestand wilt verwijderen ( afgespeeld kunnen worden. [. . . ] Het afspelen wordt gestopt en de huidige afspeelpositie (tijd) wordt weergegeven. Telkens als u [MENU/REPEAT MODE] minstens 2 seconden ingedrukt houdt, kiest u de volgende andere herhaalstand. Druk op of om het uur, de minuut en de of om de seconde in te stellen, en druk op instelling ervan te wijzigen. Druk op [MENU/REPEAT MODE] of [ STOP/RETURN] om terug te keren naar de weergavestand. 1 Druk op [ STOP/RETURN] op de positie waar u het bestand tijdens het afspelen wilt splitsen. Het bestand wordt vervolgens in 2 bestanden gesplitst en de weergave stopt bij het begin van het tweede bestand. ) Als u een stereo-oortelefoon gebruikt, hoort u links en rechts monogeluid. Opnemen via een externe microfoon Als u een stereomicrofoon gebruikt, wordt het geluid van het linkerkanaal mono opgenomen. U kunt tijdens de opname meeluisteren om het geluid beter te beoordelen. Gebruik een microfoon met aansluitvoeding en een ø 3, 5 mm ministekker. Bij het afspelen wordt het geluid via de ingebouwde luidspreker weergegeven. ) Zelfs als wordt voldaan aan de systeemvereisten die in dit document worden genoemd, kunnen bepaalde computers wellicht niet gebruikt worden. (Macintosh) Deze software werkt op het standaardstuurprogramma van het besturingssysteem. De werking is alleen gegarandeerd op een compatibel besturingssysteem. De werking kan niet worden gegarandeerd op een computer waarop een opgewaardeerd besturingssysteem is geïnstalleerd. Voor gebruik van Windows Media® Player moet de computer voldoen aan de systeemvereisten van Windows Media® Player. Meer informatie over Windows Media® Player vindt u in de documentatie van Microsoft Corporation. De overige systeem- en productnamen die in dit document worden genoemd, zijn meestal gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de respectievelijke ontwikkelaars. Afhankelijk van de omstandigheden waaronder de computer wordt gebruikt, kunnen zich storingen voordoen (opnamen van dit toestel kunnen onbruikbaar zijn enz. Panasonic en Panasonic-leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van geluidsgegevens of andere directe of indirecte schade behalve in geval van opzettelijke of grove nalatigheid. Dit model is niet compatibel met TRC/ADPCM-formaat IC-recorders van Panasonic. Bestanden die op dit apparaat zijn opgenomen kunnen ook niet op die IC-recorders worden afgespeeld, en MP3-bestanden die op dit apparaat zijn opgenomen kunnen niet worden gelezen door de Voice Editing software die bij die IC-recorders wordt geleverd. [. . . ] Wanneer het toestel wordt gerepareerd, kunnen het interne geheugen en de instellingen opnieuw worden ingesteld naar de fabrieksinstellingen. Laat de batterijen niet achter in een auto die langdurig aan direct zonlicht wordt blootgesteld met de deuren en ramen gesloten. Houd AAA (LR03) batterijen en het deksel van de USB-stekker uit de buurt van kinderen om inslikken te voorkomen. Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RR-US455

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RR-US455 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag