Gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US450. Wij hopen dat dit PANASONIC RR-US450 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US450 te teleladen.


PANASONIC RR-US450 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RR-US450 (2518 ko)
   PANASONIC RR-US450 (2761 ko)
   PANASONIC RR-US450 OPERATING INSTRUCTION (2761 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RR-US450

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tijdens de opname of weergave ziet u informatie over de resterende batterijcapaciteit. Dit apparaat kan tijdens gebruik radiostoring ontvangen die wordt veroorzaakt door mobiele telefoons. Als een dergelijke storing zich voordoet, vergroot u de afstand tussen het apparaat en de mobiele telefoon. lET OP Er is explosiegevaar als de batterij op onjuiste wijze wordt vervangen. [. . . ] Druk op u, i om " " te selecteren en druk op q/g om te bevestigen. Selecteer een van bovenstaande instellingen en druk op q/g om de weergave te starten. * "Afspelen met een korte herhaling" is niet mogelijk tijdens herhaald afspelen van A-B ( bladzijde 11). Als u een beginpunt (A) en een eindpunt (B) hebt ingesteld, wordt het gedeelte tussen A en B herhaald weergegeven. Opnemen met een externe microfoon Druk 1 seconde of langer op [· MENU/-REPEAT] of druk op u, i tijdens het afspelen of als het apparaat is gestopt. Binnen 1 seconde vanaf het begin van het bestand en binnen 2 seconden tot het einde van het bestand. * Als u alleen het beginpunt (A) instelt en de weergave doorloopt tot het einde van het bestand, wordt dit het eindpunt (B) en wordt A-B herhalen gestart. * Tijdens herhaald afspelen van A-B is afspelen met een korte herhaling ( bladzijde 10) niet beschikbaar. * Pas de microfoongevoeligheid aan als het opnameniveau te hoog of te laag is ( bladzijde 8). * De microfoonfunctie van deze recorder werkt niet als er een apparaat is aangesloten op de externe-microfoonaansluiting. Druk op u, i om " " te selecteren en druk op q/g om te bevestigen. Ontkoppel als " " wordt weergegeven, dit apparaat van de computer, vervang de batterijen en sluit het apparaat weer op de computer aan. * Bestanden in de map die u hebt gemaakt in de map MUSIC, kunnen worden afgespeeld. U kunt echter alleen bestanden in mappen op het eerste en tweede niveau afspelen. Bestanden in mappen op het derde of een lager niveau kunnen niet worden afgespeeld. * De geluidsbestanden en mappen die u op dit apparaat laadt, worden afgespeeld in de volgorde waarin de bestanden en mappen zijn ontvangen. In het voorbeeld rechts worden bestanden in M2 echter afgespeeld nadat alle bestanden in M1 zijn afgespeeld, aangezien de laadvolgorde van het eerste niveau prioriteit heeft. Zelfs als M1-2 na M2-1 is geladen, worden de bestanden in M1-2 eerst afgespeeld. * Bestanden in de map zelf (niet in een submap), worden eerst afgespeeld. Mp3 als laatste werd geladen, wordt dit bestand als eerste afgespeeld. Bestanden in deze map kunnen niet worden afgespeeld omdat de map zich op het derde niveau bevindt. U kunt bestanden na het 999ste bestand niet weergeven op dit apparaat. [. . . ] De gegevens worden mogelijk niet bijgewerkt als er sprake is van een schok (bijvoorbeeld als het apparaat valt) of de batterij tijdens de opname uitvalt. U kunt alleen bestanden met een correcte naam ( bladzijde 14) uit map A ­ D weergeven. Dit komt omdat bestanden die van de computer zijn geïmporteerd, onderaan in de map worden geplaatst. U hoort een hoge fluittoon als u via de oortelefoon naar een opname luistert die wordt gemaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RR-US450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RR-US450 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag