Gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US430

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US430. Wij hopen dat dit PANASONIC RR-US430 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US430 te teleladen.


PANASONIC RR-US430 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RR-US430 (2518 ko)
   PANASONIC RR-US430 (2761 ko)
   PANASONIC RR-US430 OPERATING INSTRUCTION (2761 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RR-US430

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 AAA (LR03)-batterijen (niet bijgeleverd) Zorg ervoor dat u de batterij op de juiste manier in de recorder plaatst. Tijdens de opname of weergave ziet u informatie over de resterende batterijcapaciteit. Knipperend * Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert " ". * Haal de batterij uit het apparaat als u het lange tijd niet gebruikt. [. . . ] A-B / MENU] drukt als het afspelen is gestopt, wordt de afspeelstijl als volgt gewisseld. A-B / MENU ] en houd 1 seconde of langer Druk op u, i om " " te selecteren en druk op q/g om te bevestigen. * Selecteer een van bovenstaande instellingen en druk op q/g om de weergave te starten. * "Iets achteruit spoelen" is niet mogelijk tijdens herhaald afspelen van A-B ( bladzijde 11). Als u een beginpunt (A) en een eindpunt (B) hebt ingesteld, wordt het gedeelte tussen A en B herhaald weergegeven. Opnemen met een externe microfoon * U kunt in de volgende gevallen A-B herhalen niet instellen. Binnen 1 seconde vanaf het begin van het bestand en binnen 2 seconden tot het einde van het bestand. * Als u alleen het beginpunt (A) instelt en de weergave doorloopt tot het einde van het bestand, wordt dit het eindpunt (B) en wordt A-B herhalen gestart. * Tijdens herhaald afspelen van A-B is Iets achteruit spoelen ( bladzijde 10) niet beschikbaar. * Pas de microfoongevoeligheid aan als het opnameniveau te hoog of NEDERLANDS te laag is ( bladzijde 8). * De microfoonfunctie van deze recorder werkt niet als er een apparaat is aangesloten op de externe-microfoonaansluiting. * U kunt ook PCM (WAV)-opnamebestanden die op dit apparaat zijn opgenomen (afgezien van MP3-bestanden) naar de map MUSIC verplaatsen en afspelen. Regels voor bestandsnamen (voor dit apparaat) De bestandsnaam bestaat uit [mapnaam (1 byte, 1 teken (A tot D)) + bestandsnummer (1 byte, 3 tekens) + opnamedatum (1 byte, 4 cijfers)]. Luisteren naar muziek op dit apparaat (MP3-bestanden overzetten naar dit apparaat) U kunt via dit apparaat naar muziek luisteren door MP3-bestanden vanaf de computer over te zetten. Selecteer het MP3-bestand of de map met MP3-bestanden die u naar de map MUSIC van de recorder wilt overzetten. * Bestanden in de map die u hebt gemaakt in de map MUSIC, kunnen worden afgespeeld. U kunt echter alleen bestanden in mappen op het eerste en tweede niveau afspelen. Bestanden in mappen op het derde of een lager niveau kunnen niet worden afgespeeld. * De geluidsbestanden en mappen die u op dit apparaat laadt, worden afgespeeld in de volgorde waarin de bestanden en mappen zijn ontvangen. In het voorbeeld rechts worden bestanden in M2 echter afgespeeld nadat alle bestanden in M1 zijn afgespeeld, aangezien de laadvolgorde van het eerste niveau prioriteit heeft. Zelfs als M1-2 na M2-1 is geladen, worden de bestanden in M1-2 eerst afgespeeld. * Bestanden in de map zelf (niet in een submap), worden eerst afgespeeld. [. . . ] De gegevens kunnen niet worden bijgewerkt als het apparaat een schok krijgt (bijvoorbeeld als het valt) of als de batterijen tijdens het opnemen losraken. Wanneer een oortelefoon is aangesloten, komt er geen geluid uit de luidspreker ( bladzijde 6). U kunt alleen bestanden met een correcte naam ( bladzijde 14) uit map A tot D weergeven. Als het afspelen van het PCM-bestand start nadat het afspelen van het MP3-bestand met aangepaste snelheid is voltooid, gaat de snelheid terug naar 100 % ( bladzijde 9). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RR-US430

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RR-US430 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag