Gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US395

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US395. Wij hopen dat dit PANASONIC RR-US395 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US395 te teleladen.


PANASONIC RR-US395 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RR-US395 (1130 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RR-US395

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tijdens de opname of weergave ziet u informatie over de resterende batterijcapaciteit. Dit apparaat kan tijdens gebruik radiostoring ontvangen die wordt veroorzaakt door mobiele telefoons. Als een dergelijke storing zich voordoet, vergroot u de afstand tussen het apparaat en de mobiele telefoon. lET OP Er is explosiegevaar als de batterij op onjuiste wijze wordt vervangen. [. . . ] * "Afspelen met een korte herhaling" is niet mogelijk tijdens herhaald afspelen van A-B ( bladzijde 11). Als u een beginpunt (A) en een eindpunt (B) hebt ingesteld, wordt het gedeelte tussen A en B herhaald weergegeven. Opnemen met een externe microfoon * Pas de microfoongevoeligheid aan als het opnameniveau te hoog of te laag is ( bladzijde 8). * De microfoonfunctie van deze recorder werkt niet als er een apparaat is aangesloten op de externe-microfoonaansluiting. Druk 1 seconde of langer op [· MENU/-REPEAT] of druk op u, i tijdens het afspelen of als het apparaat is gestopt. Binnen 1 seconde vanaf het begin van het bestand en binnen 2 seconden tot het einde van het bestand. * Als u alleen het beginpunt (A) instelt en de weergave doorloopt tot het einde van het bestand, wordt dit het eindpunt (B) en wordt A-B herhalen gestart. * Tijdens herhaald afspelen van A-B is afspelen met een korte herhaling ( bladzijde 10) niet beschikbaar. Druk op u, i om " " te selecteren en druk op q/g om te bevestigen. Als u een wachtwoord instelt, kunt u alleen na invoering van het juiste wachtwoord bestanden op dit apparaat weergeven of het apparaat aansluiten op een computer. Als u het apparaat verliest of het wordt gestolen, kunnen de opgenomen gegevens niet worden weergegeven en wordt het apparaat niet herkend door de computer tenzij het juiste wachtwoord wordt ingevoerd. In de volgende beschrijving wordt uitgegaan van een systeem met Windows XP. Een verwisselbare schijf is een exter n opslagapparaat dat is aangesloten op de computer (SD-geheugenkaart, USB-geheugen, enzovoort). Selecteer een geïmporteerd bestand en zet het terug in de map van de recorder. Zelfs als M1-2 na M2-1 is geladen, worden de bestanden in M1-2 eerst afgespeeld. * Bestanden in de map zelf (niet in een submap), worden eerst afgespeeld. Mp3 als laatste werd geladen, wordt dit bestand als eerste afgespeeld. Bestanden in deze map kunnen niet worden afgespeeld omdat de map zich op het derde niveau bevindt. U kunt bestanden na het 999ste bestand niet weergeven op dit apparaat. U ziet opeenvolgende nummers vanaf " " (Bestandsnummer) in volgorde van weergave. * U kunt geen bestanden met een andere indeling dan MP3, zoals WMA en AAC, weergeven. * U kunt MP3-bestanden met variabele bitrate weergeven, maar de verstreken weergavetijd kan afwijken van de tijd die werkelijk is verstreken. [. . . ] De gegevens worden mogelijk niet bijgewerkt als er sprake is van een schok (bijvoorbeeld als het apparaat valt) of de batterij tijdens de opname uitvalt. U kunt alleen bestanden met een correcte naam ( bladzijde 14) uit map A ­ D weergeven. Dit komt omdat bestanden die van de computer zijn geïmporteerd, onderaan in de map worden geplaatst. U hoort een hoge fluittoon als u via de oortelefoon naar een opname luistert die wordt gemaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RR-US395

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RR-US395 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag