Gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US300. Wij hopen dat dit PANASONIC RR-US300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US300 te teleladen.


PANASONIC RR-US300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2338 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RR-US300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] (Bijvoorbeeld voor 2011 stelt u "11" in) Als u de instelling wilt wijzigen, gebruikt u en en om om tussen onderdelen te bewegen, en de instelling ervan te wijzigen. Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het gepauzeerd is en gedurende ca. Of om het nummer van het 1 Druk op bestand te selecteren dat u wilt wissen. Dit hoeft u niet te doen als u bestanden wist met " of " ". [. . . ] : Geen geluidssignaal : Geluidssignaal (De fabrieksinstelling is " ". ) Het geluidssignaal is uitgeschakeld tijdens een opname en opnamepauze, ook als het geluidssignaal op " " is ingesteld. Druk op of om de instelling te bevestigen en verder te gaan naar het volgende onderdeel. U kunt instellen of het opname-indicatielampje wel of niet brandt tijdens een opname. ) De indicator knippert tijdens bewerkingen zoals het verwijderen van bestanden, ook als "LED" is ingesteld op " ". Houd het deksel van de USB-stekker uit de buurt van kinderen om inslikken te voorkomen. Wanneer het apparaat op een computer is aangesloten, kan de computer mogelijk niet (opnieuw) worden opgestart. Het verdient aanbeveling het toestel van de computer te ontkoppelen voordat u die (her)opstart. De werking is niet gegarandeerd wanneer twee of meer USB-apparaten op één computer zijn aangesloten, een USB-hub wordt gebruikt, of een andere verlengkabel dan de meegeleverde wordt gebruikt. Als de computer wordt (her)opgestart of naar standby overschakelt terwijl het toestel is aangesloten, wordt het toestel mogelijk niet herkend. Verwijder het apparaat en sluit het opnieuw aan, of sluit het pas aan nadat de computer is heropgestart. De werking is niet gegarandeerd als het toestel wordt aangesloten met een andere kabel dan de meegeleverde USB-verlengkabel. Let op: Gebruik alleen de meegeleverde USB-verlengkabel met ferrietkern om het apparaat op de computer aan te sluiten. Het toestel wordt, wanneer met uw computer verbonden, middels deze computer gevoed en kan derhalve zonder batterij worden gebruikt. (Afhankelijk van de instellingen van het besturingssysteem wordt het pictogram mogelijk niet weergegeven. De eerste keer dat u het apparaat op de computer aansluit Het bericht "Nieuwe hardware gevonden" zal meermaals verschijnen; verwijder het apparaat pas van de computer nadat alle berichten zijn afgehandeld. Als u dat wel doet kunnen het bestand en het toestel beschadigd worden. Het toestel kan niet worden bediend terwijl het met de computer verbonden is. Het apparaat werkt als USB-geheugen en wordt door de computer herkend als een extern opslagapparaat. U kunt gegevensbestanden van de computer naar dit apparaat overzetten en opslaan. [. . . ] Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. -Als u dit symbool zietInformatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RR-US300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RR-US300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag