Gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US065

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US065. Wij hopen dat dit PANASONIC RR-US065 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-US065 te teleladen.


PANASONIC RR-US065 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5807 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RR-US065 (19 ko)
   PANASONIC RR-US065 (1709 ko)
   PANASONIC RR-US065 (1709 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RR-US065

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als elektrolyt uit de batterijen lekt, neemt u contact op met uw dealer. Als elektrolyt op enige plaats op uw lichaam komt, wast u deze grondig schoon met water. Onderbreek het gebruik indien de oortelefoon, of andere delen die direct met de huid in aanraking komen, u hinderen. Het kan zijn dat ononderbroken gebruik huiduitslag of andere allergische reacties veroorzaakt. [. . . ] Om de kans op radiostoring veroorzaakt door een hoofdtelefoon-, oortelefoon- of microfoonkabel te verkleinen, dient u uitsluitend geschikte accessoires te gebruiken waarvan de aansluitkabel korter is dan 3 m. Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. AAA, LR03, AM-4 batterij (niet meegeleverd) AAALR03AM-4 Bij gebruik van oplaadbare batterijen, is het aan te bevelen dat u Panasonic oplaadbare batterijen gebruikt. (Oplaadbare batterijen zullen mogelijk niet even lang meegaan als gewone batterijen. Vervang de batterijen Vervang de batterijen binnen 30 seconden, omdat de tijdinstellingen anders zullen worden gewist. Als er 10 seconden lang geen bediening wordt uitgevoerd, keert het apparaat terug naar stand-by. Druk op [] om een bediening halfweg te stoppen of om een instelling te annuleren. Druk op [: 9] om "yEAr" te kiezen [:9] Druk op [: 9] om jaar te kiezen [:9] Druk op [: 9] om maand/dag te kiezen [:9] Druk op [: 9] om tijddisplay te kiezen [:9] Druk op [: 9] om tijd te kiezen [:9] Stel de tijd in De klok heeft een nauwkeurigheid van i/j 60 seconden per maand bij kamertemperatuur. De klok begint opnieuw te werken wanneer u de nieuwe batterijen erin plaatst en het deksel sluit. Kies de menufunctie Ingedrukt houden Om de bedieningstoon in te schakelen kies "On" in stap 3. Alvorens een chemisch behandelde doek te gebruiken, dient u de bijbehorende instructies aandachtig te lezen. In geval van twijfel over sommige controles, of indien de oplossingen het probleem niet verhelpen, kunt u uw verkoper raadplegen voor instructies. Bediening is niet mogelijk wanneer het apparaat direct verbonden is met een computer. 8, 9) Wanneer een oortelefoon is aangesloten, komt er geen geluid uit de luidspreker. U kunt geen bestanden verplaatsen naar mappen die reeds 99 bestanden bevatten. U kunt geen bestanden verplaatsen vanaf de A­D map naar de Dictation-map. 11) Opnamen kunnen verloren gaan indien het apparaat een schok ondergaat (b. Wanneer u het laat vallen) of indien het batterijdeksel en de batterijen tijdens het opnemen loskomen. Dit kan gebeuren na het herhaaldelijk opnemen en wissen van bestanden. U kunt het probleem verhelpen door alle bestanden te ontgrendelen en vervolgens alle mappen te wissen. U kunt de timers maximaal 24 uur vooruit op de huidige tijd instellen. [. . . ] Geen geluid van de oortelefoon, of moeilijk te horen geluid, of veel ruis. De beschikbare opnametijd neemt niet evenredig toe wanneer u bestanden wist. Een batterij, die werkt in andere apparatuur, kan niet gebruikt worden in dit apparaat. Controlepunten Als u beide timers instelt, zal alleen de laatst ingestelde timer werken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RR-US065

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RR-US065 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag