Gebruiksaanwijzing PANASONIC RRQR270

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RRQR270. Wij hopen dat dit PANASONIC RRQR270 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RRQR270 te teleladen.


PANASONIC RRQR270 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16646 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RRQR270

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die HOLD-Funktion freigeben ( Seite 3) und die Uhrzeit einstellen ( Seite 4). * Wenn die Anzeige , , U01" im Display erscheint, müssen die Batterien ausgewechselt werden. * Um auf die normale Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren, die Jogscheiben-Drehung beenden. : Bei Wiedergabe mit doppelter Geschwindigkeit *U m a u f d i e n o r m a l e W i e d e r g a b e g e schwindigkeit zurückzukehren, die blinkenden Leuchtsegmente wie oben beschrieben in die Mitte der Balkenanzeige bewegen. [. . . ] Draai [ ] om "SPEED" te kiezen ("SPEED" knippert indien gekozen), druk op [q/g] om de keuze te bevestigen, en draai daarna [ ] om de weergavesnelheid te kiezen. * De balk knippert bij weergave op een andere dan de normale snelheid. : Bij weergave op dubbele snelheid *Om ter ug te keren naar de nor male weergavesnelheid, ver plaatst u de knipperende balken naar het midden op de 11 hierboven beschreven manier. Bestanden die in dezelfde map zijn opgeslagen, worden achter elkaar weergegeven. 1 Houd [ * F O L D E R / ­ M E N U ] g e d u r e n d e 1 seconde of langer ingedrukt. ] om "ALL" te kiezen en druk op 2 Draai [ [q/g] om de keuze te bevestigen. ] om "On" te kiezen en druk op 3 1 Draai [ [q/g] om de keuze te bevestigen. * H e t a p p a ra a t g e e f t a l l e b e s t a n d e n o p volgorde weer, van het gekozen bestand tot en met het laatste bestand. * Nadat de weergave van het laatste bestand klaar is, stopt het weergeven automatisch. ) Stekkertype: ø 3, 5 mm ministekker * De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de oortelefoon wordt gebruikt. Bestanden kunnen in beide richtingen worden verplaatst tussen de mappen A, B en C. De bestanden kunnen worden verplaatst van map M naar de mappen A, B, C en S, maar de bestanden kunnen niet worden verplaatst naar map M. Het weergeven stopt en het bestand wordt achterin de gekozen map geplaatst. Voorbereiding: Kies een map waarin het bestand zit dat u wilt beveiligen. *FOLDER/­ MENU] gedurende 1 Houd [ 1 seconde of langer ingedrukt. ] om "LOCK" te kiezen en druk op 2 Draai [ [q/g] om de keuze te bevestigen. ] om het bestand te kiezen dat 3 1 Draai [ u wilt vergrendelen en druk op [q/g] om de keuze te bevestigen. *O m e e n v e r g r e n d e l d b e s t a n d t e ontgrendelen, kiest u het bestand dat u wilt ontgrendelen en bevestigt u de keuze. Eenmaal ingesteld, is een wachtwoord noodzakelijk om de bestanden in deze map te kunnen weergeven. Om de bestanden in map S weer te geven, voert u het ingestelde wachtwoord in. Schrijf het wachtwoord (PASSWORD) van dit apparaat op in de MEMO-ruimte ( bladzijde 15) als referentie voor later. * U kunt bestanden uit een andere map verplaatsen naar map S, maar u kunt niet de bestanden uit map S verplaatsen naar een andere map voordat het wachtwoord overeenkomt. [. . . ] Zodra de timeropname is voltooid, wordt de timeropname-instelling geannuleerd. Dit apparaat beschouwt de batterij als leeg, ondanks dat er nog enige lading in zit. Dit is om te voorkomen dat de klokinstellingen en andere items uit het geheugen zullen worden gewist. (Dit apparaat is ontworpen voor het langdurig opnemen van menselijke spraak. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RRQR270

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RRQR270 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag