Gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-QR230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-QR230. Wij hopen dat dit PANASONIC RR-QR230 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-QR230 te teleladen.


PANASONIC RR-QR230 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RR-QR230 (1952 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RR-QR230

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ] pour sélectionner ]-toetsen om te kiezen ]-toetsen om te kiezen ]-toetsen om te kiezen ]-toetsen om te kiezen * De klok heeft een nauwkeurigheid van +/­ 60 seconden per maand bij kamertemperatuur. G Affichage de l'heure (12/24H)/Tijdweergave (12/24H) Utilisez [ ] pour sélectionner/Gebruik de [ ]-toetsen om te kiezen g Heure/Tijd Utilisez [ ] pour sélectionner/Gebruik de [ ]-toetsen om te kiezen * U kunt maximaal 99 bestanden opslaan in elke map. HQ 2 heures 30 minutes/2 uur 30 minuten 4 heures 50 minutes/4 uur 50 minuten FQ 4 heures 50 minutes/4 uur 50 minuten 9 heures 40 minutes/9 uur 40 minuten SP 8 heures 10 minutes/8 uur 10 minuten 16 heures 30 minutes/16 uur 30 minuten RQT7880 Temps d'enregistrement long Lange opnametijd HQ: Qualité supérieure/Hoge kwaliteit FQ: Bonne qualité/Fijne kwaliteit SP: Qualité normale/Standaardkwaliteit G Om een geluid uit één richting beter op te nemen Druk op de toets om de opname van hetzelfde bestand te hervatten. G Luisteren naar het opgenomen geluid Nadat het item is gekozen, wordt de opname-informatie op het display getoond. [. . . ] le temps d'enregistrement disponible apparaît également lorsque le temps restant devient très court. De beschikbare opnametijd wordt ook getoond wanneer de resterende opnametijd uiterst kort wordt. Kies de menufunctie Appuyez de manière continue Ingedrukt houden Instellen aantal herhalingen Appuyez de manière continue [q/ g] Ingedrukt houden Continue sur [q/ g] jusqu'à ce que " weergeven g Om de functie uit te schakelen Druk eenmaal op [q/ g] om te stoppen. Houd daarna [q/ g] ingedrukt tot (Herhaalde weergave) " " niet meer op het display wordt getoond. Pour lire un bout de fichier de manière répétée (Lecture répétée A-B) Herhaalde weergave van een gedeelte van een bestand (A-B herhaalde weergave) Geef een bestand weer Instellen van het startpunt (A) Stel de tijd in Utilisez [ ] pour sélectionner " " Gebruik de [ ]-toetsen om " " te kiezen Utilisez [ ] pour sélectionner l'heure de début Gebruik de [ ]-toetsen om de starttijd te kiezen Utilisez [ ] pour sélectionner l'heure de fin Gebruik de [ ]-toetsen om de eindtijd te kiezen Stel de tijd in ] pour Utilisez [ sélectionner " " Gebruik de [ ]-toetsen om " " te kiezen Utilisez [ ] pour sélectionner l'heure de début Gebruik de [ ]-toetsen om de starttijd te kiezen G Om de ingestelde tijd te controleren Kies op het menu " , , Même si " " ou " , " s'affichent pendant la lecture différée, les fonctions de lecture continue et de lecture répétée de fichier ne sont pas disponibles. Tijdens timergestuurde weergave kan doorlopende weergave of herhaalde weergave niet worden gebruikt, ook al wordt " Prévention des Om in de opname- of stopstand toevallige bediening van de toetsen te voorkomen, wordt bediening van de toetsen genegeerd. commandes " s'affiche si vous *" par pression Déplacez vers le appuyez sur une touche haut alors que la fonction de accidentelle ve r r o u i l l a g e ( H o l d ) e s t Omhoog schuiven des touches activée. " verschijnt op het (HOLD) *" Per ongeluk op toetsen drukken voorkomen (HOLD) Display als er op een toets gedrukt wordt, terwijl de toetsenblokkering actief is. ) * Om batterijen te ontzien, wordt het aangeraden om na gebruik de toetsenblokkering te activeren. Gebruik van het apparaat met een computer (Met behulp van de meegeleverde software kunt u geluidsbestanden opslaan en bewerken, een geluidsbestand overzetten naar tekst, en tekst hardop laten voorlezen. Sluit niet meer dan één IC-recorder aan wanneer u Voice Editing gebruikt. De beschikbare opnametijd neemt niet evenredig toe wanneer u bestanden wist. Geen geluid van de oortelefoon, of moeilijk te horen geluid, of veel ruis. Bediening is niet mogelijk wanneer het apparaat aangesloten is op een computer. 18 Kan timergestuurde opname/weergave niet op dezelfde tijd instellen. ( bladzijde 3) Dit kan gebeuren na het herhaaldelijk opnemen en wissen van bestanden. Om dit te verhelpen moet u alle bestanden ontgrendelen en daarna alle mappen wissen. Wanneer een oortelefoon is aangesloten, komt er geen geluid uit de luidspreker. U kunt geen bestanden verplaatsen naar mappen die al 99 bestanden bevatten. U kunt geen bestanden verplaatsen vanuit de A­D map naar de Dictation-map. ( bladzijden 8 en 9) Opnamen kunnen verloren gaan als het apparaat een schok ondergaat (bijv. Wanneer u het laat vallen) of als de batterijdeksel en de batterijen tijdens het opnemen loskomen. [. . . ] Als u deze toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt de menufunctie gekozen. Als ander geluid dan spraak is opgenomen, kan er storing zijn tijdens weergave. Plaats de stereo-oortelefoon en de microfoon die u gebruikt verder uit elkaar. Zorg dat "PC" wordt afgebeeld op het display en dat Voice Editing dit apparaat als een station herkent. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RR-QR230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RR-QR230 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag