Gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-QR170

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-QR170. Wij hopen dat dit PANASONIC RR-QR170 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR-QR170 te teleladen.


PANASONIC RR-QR170 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RR-QR170 (1152 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RR-QR170

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 Batterijdoos 1 USB-verlengkabel Schaf voor Europa [HHR-4MVE] en voor Azië en Latijns-Amerika [HHR-4MRT] aan, en gebruik een batterij van het paar wanneer u de oplaadbare batterij vervangt. De eerste keer dat u het apparaat op de computer aansluit Omdat er meerdere berichten "Nieuwe hardware gevonden" zullen verschijnen, mag u het apparaat niet van de computer verwijderen voordat alle berichten zijn verdwenen. *Als u tijdens het opladen de schakelaar OPR/HOLD terugschuift naar de oorspronkelijke stand, wordt het opladen wellicht afgebroken voordat het voltooid is. (Afhankelijk van de instellingen van het besturingssysteem wordt het pictogram mogelijk niet weergegeven. [. . . ] Manual: Ook na een langere stilte blijft de opname gepauzeerd (stand-by) totdat u op [g STOP/RETURN] drukt. 2 Als de niveaumeter heen en weer beweegt en " Pas het volume van het externe apparaat aan naar het bereik " ", ook als het volume op zijn hoogst staat. 1 Druk tijdens de weergave of wanneer het apparaat gestopt is op [FAST] of [SLOW]. Telkens als u op de knop drukt, wordt de weergavesnelheid sneller (FAST) of langzamer (SLOW). De weergavesnelheid kan in 10%-stappen worden aangepast als de snelheid hoger is dan 100%, en in 5%-stappen als de snelheid lager is dan 100%. Een index toevoegen 1 Druk tijdens de opname of weergave of terwijl De opname is gepauzeerd op [F2 (INDEX)] op de positie waar u een index wilt toevoegen. " " (brandend) wordt weergegeven voor het bestand waaraan indexen zijn toegevoegd. OFF: Weergave wordt vanaf het geselecteerde bestand tot aan het laatste bestand in één map achter elkaar uitgevoerd. Telkens als u op de knop drukt, spoelt de weergave ongeveer 3 seconden terug (fabrieksinstelling). Het toestel schakelt over naar de intervalstand en " " wordt weergegeven. Ga naar stap 5 als u een andere stand dan "USER" selecteert. Het gekozen bestand of alle bestanden in de gekozen map worden aan de geselecteerde afspeellijst toegevoegd. 2 Druk op +, ­ om het bestand te selecteren dat u wilt Cue-functie voor mappen 1 Druk tijdens het afspelen op [F2 ( 2 Wanneer " "FOLDER SKIP" wordt weergegeven en het scherm schakelt over naar de cue-mapweergave " ". 2 Druk op +, ­ om het bestand te selecteren dat u wilt 3 Druk op +, ­ om "CHANGE ORDER" te selecteren en Bestanden opsplitsen 1 Druk tijdens het afspelen op [g STOP/RETURN] bij Positie te verplaatsen en bevestig met [q OK]. 2 Druk op +, ­ om het bestand te selecteren dat u wilt Als u van map wilt wisselen bij het selecteren van bestanden, drukt u op u om door hiërarchieën te kunnen bladeren. (Raadpleeg bladzijde 3 voor meer informatie over het selecteren van bestanden en mappen. 3 Druk op +, ­ om het onderdeel te selecteren dat u wilt bewerken en bevestig met [q OK]. Wat u kunt instellen en hoe u dat doet, hangt af van het betreffende onderdeel. Worden gecombineerd achter het vorige bestand en druk op [q OK] om te bevestigen. Als u op [F2 (CLOSE)] drukt voordat het samenvoegen is voltooid, wordt de samenvoegbewerking afgebroken. 2 Druk op +, ­ om de bestanden te selecteren die u wilt kopiëren en bevestig met [q OK]. Als u van map wilt wisselen bij het selecteren van bestanden, drukt u op u om door hiërarchieën te kunnen bladeren. [. . . ] Het verdient aanbeveling het toestel van de computer te verwijderen wanneer u die wilt (her)opstarten. Als u twee of meer USB-apparaten op één computer aansluit (behalve de muis en het toetsenbord bij normale werking) · Als u een USB-hub gebruikt · als u een andere USB-verlengkabel dan de meegeleverde gebruikt. *Wanneer het apparaat op de computer is aangesloten en u de computer (opnieuw) opstart of de computer naar stand-by gaat, herkent de computer het apparaat mogelijk niet meer. Of start eerst de computer opnieuw op en sluit het apparaat dan weer aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RR-QR170

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RR-QR170 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag