Gebruiksaanwijzing PANASONIC RR US 591

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR US 591. Wij hopen dat dit PANASONIC RR US 591 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RR US 591 te teleladen.


PANASONIC RR US 591 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4296 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RR US 591

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen voordat u dit product aansluit, bedient of afstelt. De batterilen plaatsen 1 3 2 2 AAA (LR03)-batterijen (niet bijgeleverd) Zorg ervoor dat u de batterij op de juiste manier in de recorder plaatst. Meegeleverde accessoires 1 USB-kabel Tijdens de opname of weergave ziet u informatie over de resterende batterijcapaciteit. Knipperend * Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert “ ”. [. . . ] 4 Druk op +, – om een getal te selecteren en druk op q/g om te bevestigen. MEMO Wachtwoord Als er een wachtwoord is ingesteld en u met q /g een bestand wilt weergeven, verschijnt het wachtwoorddisplay (➜ rechts). G Als u het wachtwoord bent vergeten Als u het wachtwoord wilt initialiseren, moet u alle bestanden wissen. Verwijder alle beveiligingen die zijn ingesteld voor de bestanden in de mappen A – D (➜ bladzijde 7). € in stap 3 van het gedeelte “Het wachtwoord Selecteer “ (4-cijferig nummer) instellen” en druk op q/g om te bevestigen (➜ links). * Als u het apparaat met beveiliging aansluit op een computer, herkent de computer het apparaat niet. * Ook als u de beveiliging niet hebt geannuleerd, is het mogelijk muziek op te nemen en weer te geven. Deze beveiligingsfunctie is alleen bedoeld om het afspelen van bestanden te beperken met een wachtwoord, niet met codering. VQT2M19 De beveiliging annuleren: Selecteer in stap 3 “ ” en bevestig uw keuze. * Als u het wachtwoord wilt wijzigen, annuleert u de beveiliging en stelt u het wachtwoord opnieuw in vanaf stap 1 . 72 Aansluiten op de computer U kunt bestanden die op dit apparaat zijn opgenomen, naar de computer kopiëren. Let op: gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel met ferrietkern om het apparaat op de computer aan te sluiten. als de computer dit apparaat niet herkent Voer het wachtwoord in (➜ bladzijde 12) als “ ” verschijnt. G De USB-kabel verwijderen Dubbelklik op het pictogram (Windows 2000/Windows XP: [ ], Windows Vista/Windows 7: [ ]) in het systeemvak rechts onder op het computerscherm en verwijder de USB-kabel volgens de instructies op het scherm. (Afhankelijk van de instellingen van het besturingssysteem wordt het pictogram mogelijk niet weergegeven. NEDERLANDS U kunt gegevensbestanden vanaf de computer overzetten en opslaan op dit apparaat. * Wanneer het apparaat op de computer is aangesloten en u de computer (opnieuw) opstart of de computer naar stand-by gaat, herkent de computer het apparaat mogelijk niet meer. Of start eerst de computer opnieuw op en sluit het apparaat dan weer aan. * De werking is niet gegarandeerd wanneer 2 of meer USB-apparaten op 1 computer zijn aangesloten, of wanneer er een USB-hub of verlengsnoer wordt gebruikt. Ontkoppel als “ ” wordt weergegeven, dit apparaat van de computer, vervang de batterijen en sluit het apparaat weer op de computer aan. * Als u het apparaat zonder batterij of met lege batterij aansluit op de computer, herkent deze het apparaat niet (➜ bladzijde 17). 73 VQT2M19 13 De map op dit apparaat openen via de computer In de volgende beschrijving wordt uitgegaan van een systeem met Windows XP. [. . . ] € Dit komt omdat bestanden die van de computer zijn geïmporteerd, onderaan in de map worden geplaatst. Controlepunten Opnemen Het geheugen is eerder dan verwacht volledig vol. U hoort een hoge fluittoon als u via de oortelefoon naar een opname luistert die wordt gemaakt. Weergeven Kan het bestand niet weergeven hoewel het is opgenomen op dit apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RR US 591

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RR US 591 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag