Gebruiksaanwijzing PANASONIC RQ-L11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RQ-L11. Wij hopen dat dit PANASONIC RQ-L11 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RQ-L11 te teleladen.


PANASONIC RQ-L11 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (407 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RQ-L11 (407 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RQ-L11

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] No pele el revestimiento de las pilas y no las utilice si no lo tienen. Plaats de polen (+ en -) in de juiste richt en plaats de batterij op de juiste wijze. Verwijder alle batterijen wanneer u h apparaat voor langere tijd niet gaat gebruike Beschadig het omhulsel van de batterij en n en gebruik gaan batterijen met een besch digd omhulsel. [. . . ] Stel de luidsprek daarom niet op in de buurt van een tv, pc ander apparaat dat gemakkelijk door e magnetisch veld wordt beïnvloed. Verwijder het nokje met behulp van e schroevedraaier of iets dergelijks. Om opniew te kunnen opnemen op e beveiligde cassette Bedekt u de opening met cellofaan-tape. Wanneer de buitenpanelen vuil zijn Gebruik een zachte, droge doek voor h schoonmaken van de buitenpanelen. Gebruik nooit alcohol, verfverdunner benzine voor het schoonmaken van de buite panelen. Alvorens een chemisch behandelde doek gebruiken, dient u de bij de doek horen instructies zorgvuldig te lezen. Om een aangename, heldere geluidswe gave te behouden Reinig regelmatig de koppen om verzekerd zijn van een weergave van goede kwalit Gebruik hiervoor een reinigingscassette (n bijgeleverd). Tijdens het gebruik is dit product vatbaa voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaa vandaan gebruiken. Bij gebruikmaking van high position-banden metaalbanden in dit apparaat is de ka aanwezig dat het geluid niet naar behoren worden opgenomen. 3k: Voor het opnemen van geluid driem langzamer dan de normale snelhe voor lange vergaderingen, enz. Gebruik een cassette waarvan de wispreve tienokjes niet verwijderd zijn. Het geluid wordt automatisch opgenome zodat er geen band wordt verspild. Om de VAS-functie te gebruiken, zet u [VAS] keuzeschakelaar in de stand [1] of [2] stap 5. [. . . ] Wanneer de toets wordt losgelaten, begint normale bandweergave opnieuw. Wanneer het einde van de band tijdens weerg ven of opnemen wordt bereikt, zullen de we gave- en opnametoetsen door het automatisc stopsysteem in de vrije stand worden gezet zal het apparaat automatisch uitgeschak worden. Bandteller en terugsteltoets (alleen RQ-L31) Wanneer u de terugsteltoets indrukt, gaat bandteller-indicatie terug naar "000". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RQ-L11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RQ-L11 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag