Gebruiksaanwijzing PANASONIC RPWFG20E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RPWFG20E. Wij hopen dat dit PANASONIC RPWFG20E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RPWFG20E te teleladen.


PANASONIC RPWFG20E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1198 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RPWFG20E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] — De zender krijgt stroom via de wisselstroomadapter en de hoofdtelefooneenheid (hoofdtelefoon die met de ontvanger is verbonden) krijgt stroom via een zuinige oplaadbare batterij. — ENHANCING SPEECH is een functie voor het verbeteren van de menselijke stem voor een betere verstaanbaarheid van spraak. Terwijl een gewone hoofdtelefoon geluiden geleid via het trommelvlies, geleidt een hoofdtelefoon met beengeleiding de geluiden door de trillingen direct naar de gehoorbeentjes en het slakkenhuis doorheen de schedel te geleiden. Omdat ze de oren niet afdekken, kunt u genieten van de muziek die uit de hoofdtelefoon komt, maar kunt u nog steeds omgevingsgeluiden horen. [. . . ] Metaal tussen de twee eenheden en de aanwezigheid van andere radiogolven kunnen storing veroorzaken op een kortere afstand. Deze storing kan worden opgelost door dichter bij de zender te gaan staan, de obstructies te verwijderen of het zenderkanaal te wijzigen. U kunt af en toe storingen ondervinden door dode punten in het gebied, gedekt door de zender. Dode punten kunnen worden verwijderd door de zender en de hoofdtelefooneenheid te verplaatsen. Sluit de meegeleverde wisselstroomadapter aan op de zender en dan op een stopcontact. Stop de stekker op de hoofdtelefoon aan op de aansluiting op de ontvanger en sluit ze aan. (De hoofdtelefoon die op de ontvanger wordt aangesloten, wordt hierna “de hoofdtelefooneenheid” genoemd. Plaats de hoofdtelefooneenheid correct met de [OPR]-indicator naar u gericht en plaats deze in de zender. Duw de hoofdtelefooneenheid voorzichtig omlaag en controleer of de [OPR/CHG]-indicator rood oplicht. — Als de indicator niet rood oplicht, tilt u de hoofdtelefooneenheid op en plaatste u deze opnieuw in de zender. — Als u de hoofdtelefooneenheid in de verkeerde richting hebt geplaatst, licht de indicator niet rood op. — Zet het volume op de geluidsbron zo hoog mogelijk zonder vervorming te veroorzaken. Het geluid is gevoeliger voor storing wanneer het volume van de geluidsbron laag is ingesteld. Plaats de hoofdtelefooneenheid correct met de [OPR]-indicator naar buiten gericht. Geschatte tijd voor het opladen en gebruiken Opladen: 2, 5 uur Gebruiken: 20 uur (hoofdtelefoon in-oor-type) / 10 uur (hoofdtelefoon met beengeleiding) Het resterende batterijniveau controleren: Wanneer het batterijniveau laag is, knippert de [OPR]indicator op de hoofdtelefooneenheid rood of groen en wordt de pieptoon elke minuut weergegeven. In andere omgevingen, kan de oplaadtijd langer worden of kan het laden onmogelijk worden. Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval. Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving. Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu. Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente. Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij het onjuist weggooien van dit soort afval. Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden. [. . . ] Als er vloeistof in uw ogen terecht is gekomen, kan dit gezichtsverlies veroorzaken. — Spoel het oog of de ogen direct uit met water zonder druk uit te oefenen en roep vervolgens medische hulp in. Vloeistof op uw huid of kleding kan ontsteking van de huid of ander letsel veroorzaken. Volg de procedure om dit product op de juiste manier te demonteren als u het wilt weggooien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RPWFG20E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RPWFG20E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag