Gebruiksaanwijzing PANASONIC RP-WF930

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RP-WF930. Wij hopen dat dit PANASONIC RP-WF930 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RP-WF930 te teleladen.


PANASONIC RP-WF930 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3787 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RP-WF930 (1319 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RP-WF930

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Adapter voor grote stereoplug (diameter 6, 3 mm) Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. [. . . ] Gebruik de meegeleverde netspanningsadapter om de zender op een stopcontact aan te sluiten. Trek de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gaat gebruiken. wanneer de netspanningsadapter is aangesloten , staat het apparaat in de stand-by stand. De primaire stroomkring staat altijd onder spanning zolang als de netspanningsadapter op een stopcontact is aangesloten. opmerking De OPR/CHG indicator brandt in rood wanneer de zender ingangssignalen ontvangt. Deze indicator gaat dus niet noodzakelijk branden wanneer u de zender alleen maar op een stopcontact aansluit. De golven kunnen overgebracht worden binnen een afstand van maximaal 100 meter. Opmerking Onder optimale omstandigheden is de hoofdtelefoon in staat om heldere signalen van de zender op te vangen binnen een afstand van maximaal 100 meter. Metaal tussen de twee apparaten of de aanwezigheid van andere radiogolven kan echter storing veroorzaken, zodat de bruikbare afstand korter is. U kunt deze storing wegwerken door dichter bij de zender te gaan zitten, de obstakels te verwijderen, of de zendfrequentie te veranderen (zie blz. Af en toe kan er storing zijn die veroorzaakt wordt door dode plekken in het zendgebied van de zender. Dit verschijnsel doet zich voor met elk soort radiosignaal en is dus geen defect. Dode plekken kunnen worden verplaatst door de plaats van de zender en de hoofdtelefoon te veranderen. Schakel de OPR schakelaar van de hoofdtelefoon uit en plaats de hoofdtelefoon op de zender. [. . . ] Veel problemen zijn te verhelpen door een eenvoudige controle of afstelling. Breng het apparaat naar uw handelaar, als u de storing niet zelf kunt verhelpen of als deze niet in deze gids beschreven staat. Sluit de apparaten juist aan en zorg ervoor dat de stekkers stevig in de aansluitingen zitten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RP-WF930

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RP-WF930 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag