Gebruiksaanwijzing PANASONIC RP-SP48

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RP-SP48. Wij hopen dat dit PANASONIC RP-SP48 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RP-SP48 te teleladen.


PANASONIC RP-SP48 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RP-SP48 (1949 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RP-SP48

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg de bevoegde overheden alvorens dit apparaat te gebruiken in een ander land dan het land waar u het hebt gekocht. Het gebruik van de radiofrequenties waarop dit apparaat werkt (863­865 MHz) is in sommige landen niet toegestaan. Gebruik uitsluitend de netspanningsadapter die bij het apparaat is meegeleverd. No despegue el recubrimiento de las pilas y no las utilice si el recubrimiento se ha despegado. [. . . ] Wanneer hun gebruiksduur uiterst kort is geworden, dient u deze door uw handelaar te laten vervangen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen, of batterijen van een verschillend type, door elkaar. U mag de batterijen niet in een vuur gooien, kortsluiten, uit elkaar nemen, of aan hoge warmte blootstellen. Haal alle batterijen uit het apparaat wanneer u het apparaat voor lange tijd niet gaat gebruiken. Pel de ommanteling van de batterijen niet eraf en gebruik geen batterijen waarvan de ommanteling is afgepeld. Verkeerd gebruik van batterijen kan lekkage van elektrolyt veroorzaken, hetgeen beschadiging van onderdelen van het apparaat en zelfs brand kan teweegbrengen. Als er elektrolyt op uw huid is terechtgekomen, dient u dit goed eraf te spoelen met water. Niet laten vallen of aan sterke schokken blootstellen Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken. Te vermijden plaatsen Gebruik het apparaat bij voorkeur niet op de volgende plaatsen, omdat er anders gevaar is voor defecten. Hierdoor kan de kast verkleuren of vervormd raken en kunnen ook defecten worden veroorzaakt. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, zal de OPR indicator op de linker oorschelp (L) zwakjes branden of niet meer branden. Als de OPR indicator op de linker oorschelp (L) ook na het opladen van de batterijen slechts zwakjes brandt of niet brandt, betekent dit dat de batterijen versleten zijn. Wanneer hun gebruiksduur zelfs na opnieuw opladen uiterst kort is geworden, dient u deze door uw handelaar te laten vervangen. Stel het volume op de geluidsbron zo hoog mogelijk in zonder dat het geluid vervormd gaat klinken. Stop het gebruik indien u zich onbehaaglijk voelt met Een hoofdtelefoon direct tegen uw huid. De spanning naar de zender wordt automatisch ingeschakeld (de OPR/CHG indicator brandt in rode kleur) wanneer er audiosignalen worden ingevoerd. Als er gedurende 2 tot 3 minuten geen audiosignalen worden ingevoerd, wordt de zender automatisch uitgeschakeld. ) Deze functie werkt niet indien het volume op het aangesloten apparaat te laag is ingesteld. Stel het volume zo hoog mogelijk in zonder dat het geluid vervormd gaat klinken. Als u dit apparaat dicht bij een draadloze telefoon gebruikt, kan storing op de radio worden veroorzaakt. [. . . ] Opmerking Zelfs wanneer er geen geluidssignalen door de zender worden gezonden, kan er toch wat geluid of ruis hoorbaar zijn. Gebruik nooit alcohol, verfverdunner of benzine om dit apparaat schoon te maken. Voordat u een chemisch behandelde doek gebruikt, dient u de bij de doek behorende instructies zorgvuldig te lezen. Haal de ingebouwde oplaadbare batterijen uit de hoofdtelefoon voordat u hem wegdoet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RP-SP48

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RP-SP48 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag