Gebruiksaanwijzing PANASONIC RP-SP38

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RP-SP38. Wij hopen dat dit PANASONIC RP-SP38 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RP-SP38 te teleladen.


PANASONIC RP-SP38 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RP-SP38 (2210 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RP-SP38

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. Het stopcontact moet dichtbij het apparaat zitten en gemakkelijk bereikbaar zijn. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. [. . . ] Als elektrolyt op enige plaats op uw lichaam komt, wast u deze grondig schoon met water. Houd de batterij en de 6, 3 mm standaardadapter voor de stereostekker buiten bereik van kinderen, zodat ze deze niet kunnen inslikken. Niet laten vallen of aan sterke schokken blootstellen Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken. Om productbeschadiging te voorkomen, dit product niet blootstellen aan regen, water of andere vloeistoffen. Te vermijden plaatsen Om defecten te voorkomen, gebruik het apparaat niet op de volgende plaatsen. Badkamers of andere vochtige plaatsen Opslagplaatsen of andere stoffige omgevingen Zeer hete plaatsen zoals dicht bij verwarmingstoestellen, enz. Hierdoor kunnen de buitenpanelen verkleuren of vervormd raken en kan beschadiging worden veroorzaakt. Gaat uit als het opladen is voltooid of als er gedurende 1-2 minuten geen audiosignalen zijn ontvangen. F Tapa del compartimiento BATT (baterías o pilas) consulte la página 29) ( Inserte las baterías o las pilas secas R03/LR03 AAA (no suministradas) en este compartimiento. Inserte las dos baterías (suministradas) en el compartimiento de las baterías situado en la caja izquierda (L) de los auriculares. B Cierre firmemente la tapa del compartimiento BATT después de insertar las baterías o las pilas. Opmerking Onder optimale omstandigheden, is de hoofdtelefoon in staat om heldere signalen van de zender op te vangen binnen een afstand van maximaal 100 meter. Metaal tussen de twee apparaten of de aanwezigheid van andere radiogolven kan echter storing veroorzaken, zodat de signalen zelfs op een kortere afstand van de zender niet helder zullen zijn. Deze storing is te verhelpen door dichter naar de zender toe te gaan, door obstakels te verwijderen, of door van zenderkanaal te zie blz. Wisselen ( Af en toe kan er ook storing zijn die veroorzaakt wordt door dode plekken in het zendgebied van de zender. Dit verschijnsel doet zich voor met elk soort radiosignaal en is dus geen defect. Dode plekken kunnen worden verplaatst door de zender en de hoofdtelefoon te verplaatsen. Stel het volume op de geluidsbron zo hoog mogelijk in zonder dat het geluid vervormd gaat klinken. Het geluid is gevoeliger voor storing wanneer het volume van de geluidsbron laag is ingesteld. Als er storing blijft, kunt u het zenderkanaal omschakelen voor een betere ontvangst ( zie blz. Als u de functie voor surroundgeluid wilt gebruiken, stelt u de [SURROUND]schakelaar in op "ON". Stop het gebruik indien u zich onbehaaglijk voelt wanneer de hoofdtelefoon direct met uw huid in contact komt. [. . . ] Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden): Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. Para el tratamiento apropiado, la recuperación y el reciclado de aparatos viejos y baterías usadas, por favor, observe las normas de recolección aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y a las Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE. Raadpleeg uw handelaar voor verder advies indien u twijfels hebt over de controlepunten of het probleem niet kunt verhelpen aan de hand van de voorgestelde oplossingen in de tabel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RP-SP38

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RP-SP38 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag