Gebruiksaanwijzing PANASONIC RP-SP08

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RP-SP08. Wij hopen dat dit PANASONIC RP-SP08 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RP-SP08 te teleladen.


PANASONIC RP-SP08 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RP-SP08 (2327 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RP-SP08

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. Gebruiksbeperking Alleen te gebruiken in de landen die op A lleen pagina 34 worden vermeld. Het gebruik van de radiofrequenties die door dit apparaat worden gebruikt (863­865 MHz), is in sommige landen niet toegestaan. [. . . ] Niet laten vallen of aan sterke schokken blootstellen Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken. Om productbeschadiging te voorkomen, dit product niet blootstellen aan regen, water of andere vloeistoffen. Te vermijden plaatsen Om defecten te voorkomen, gebruik het apparaat niet op de volgende plaatsen. Badkamers of andere vochtige plaatsen Opslagplaatsen of andere stoffige omgevingen Zeer hete plaatsen zoals dicht bij verwarmingstoestellen, enz. Hierdoor kunnen de buitenpanelen verkleuren of vervormd raken en kan beschadiging worden veroorzaakt. Het stopcontact moet dichtbij het apparaat zitten en gemakkelijk bereikbaar zijn. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Bij het verwijderen van de batterijen, haalt u de + pool er het eerst uit. Plaats de twee oplaadbare batterijen (meegeleverd) in de linker oorschelp (L). Sluit de zender met behulp van de bijgeleverde netspanningsadapter aan op een stopcontact. Als de netspanningsadapter uit het stopcontact wordt gehaald terwijl de hoofdtelefoon met de oplaadbare batterij op de zender ligt, lekt er een klein beetje stroom weg uit de oplaadbare batterij, zodat de gebruikstijd van de hoofdtelefoon de volgende keer iets korter is. Deze storing kan worden weggewerkt door zich dichter bij de zender te plaatsen, de obstakels te verwijderen, of de zendfrequentie te veranderen ( zie blz. Af en toe kan er ook storing zijn die veroorzaakt wordt door dode plekken in het zendgebied van de zender. Dit verschijnsel doet zich voor met elk soort radiosignaal en is dus geen defect. Dode plekken kunnen worden verplaatst door de zender en de hoofdtelefoon te verplaatsen. Stel het volume op de geluidsbron zo hoog mogelijk in zonder dat het geluid vervormd gaat klinken. Het geluid is gevoeliger voor storing wanneer het volume van de geluidsbron laag is ingesteld. Stop het gebruik indien u zich onbehaaglijk voelt wanneer de hoofdtelefoon direct met uw huid in contact komt. De spanning naar de zender wordt automatisch ingeschakeld (de OPR/CHG indicator brandt in rode kleur) wanneer er audiosignalen worden ingevoerd. Als er gedurende 2 tot 3 minuten geen audiosignalen worden ingevoerd, wordt de zender automatisch uitgeschakeld. ) Deze functie werkt niet wanneer het volume van het aangesloten apparaat te laag is. Stel het volume zo hoog mogelijk in zonder dat het geluid vervormd gaat klinken. [. . . ] ) 190 mm x 235 mm x 90 mm Peso 235 g aproximadamente (sin pilas) Tiempo aproximado de carga y de funcionamiento Carga: 24 horas Funcionamiento: 20 horas Nota La duración real de las pilas dependerá de las condiciones de funcionamiento. Verander de zendfrequentie met de [CHANNEL] schakelaar op de zender en gebruik daarna de [TUNING] draaiknop om de hoofdtelefoon af te stemmen. Wanneer de buitenpanelen vuil zijn Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van de buitenpanelen. Gebruik nooit alcohol, verfverdunner of benzine voor het schoonmaken van de buitenpanelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RP-SP08

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RP-SP08 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag