Gebruiksaanwijzing PANASONIC RF-U300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RF-U300. Wij hopen dat dit PANASONIC RF-U300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RF-U300 te teleladen.


PANASONIC RF-U300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RF-U300 (21844 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RF-U300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4 Display-informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Voeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Nuttige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Klok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De cijfertoetsen, de toets voor het decimaal punt [C] en [FREQ] werken ook als meterbandtoetsen. De laagste frequentie van de 25 meter band, meer bepaald 11, 600 MHz, verschijnt. Pagina 36 Gebruik van de radio Opwaarts en neerwaarts afstemmen Door op de [] of [] toets te drukken, gaat de frequentie omhoog of omlaag. Gebruik deze afstemmethode als u de frequentie van het gewenste station niet kent. Om de frequenties snel te doorlopen, houdt u [] of [] gedurende meer dan een halve seconde ingedrukt. Opmerking Als u herhaaldelijk op [] of [] drukt, verandert de frequentie in volgende stappen: FM: 100 kHz LG: 9 kHz MG: 9 kHz of 10 kHz KG: 5 kHz 10 Pagina 38 Gebruik van de radio Aftasten (scannen) 1. De radio doorloopt alle frequenties in de geselecteerde band en stopt automatisch telkens hij een actief station ontvangt. · Als u [] en [] nogmaals ingedrukt houdt, gaat de radio verder met de aftasting. · Als u de bovenste of onderste limiet van de band bereikt, begint de aftasting opnieuw. Pagina 40 Gebruik van de radio Geheugenafstemming Als u met één van de hierboven beschreven methodes een station heeft gevonden, kunt u het opslaan in het geheugen, zodat u het later gemakkelijk weer kunt oproepen. Er kunnen achttien FM- en KG-stations en negen MG- en LG-stations worden opgeslagen. Stem af op de gewenste frequentie met één van de hiervoor beschreven afstemmethodes. Druk op [DISPLAY, ENTER] om het station in die geheugenpositie op te slaan. Pagina 42 Gebruik van de radio Opmerkingen · Als de eerste 9 posities in de FM- en KG-banden gevuld zijn, verandert "P1" in "P2" en kunnen nog eens 9 posities worden opgeslagen (in totaal dus 18 posities). Gebruik de cijfertoetsen om de gewenste tijd in te stellen (tussen 1 minuut en 23 uren en 59 minuten). · Om de timer opnieuw te starten, drukt u op [DISPLAY, ENTER]. Pagina 60 Wekkerradio De zoemer uitschakelen A Druk op [POWER/· SLEEP]. "TIMER" verdwijnt en de display keert onmiddellijk terug naar de reële tijd. Opmerkingen · Als de wekker geactiveerd is, op [POWER/· SLEEP] drukken om hem uit te schakelen. · De radiowekker blijft gedurende één uur ingeschakeld, tenzij hij manueel wordt uitgeschakeld. Als [DISPLAY, ENTER] wordt ingedrukt, verschijnt "E" op de display als foutmelding. 15 Pagina 62 Wekkerradio De inslaaptimer instellen U kunt de inslaaptimer instellen met de radio in- of uitgeschakeld. Blijf op [POWER/· SLEEP] drukken tot de gewenste tijd verschijnt. De radio wordt uitgeschakeld en de tijddisplay keert terug. Pagina 64 Problemen oplossen Als de radio niet goed werkt of als sommige delen van de display ontbreken of niet volledig zijn, gaat u als volgt te werk. Met een geschikt hulpstuk (het uiteinde van een papierklem of een pen) drukt u gedurende minstens 5 seconden op [RESET] in het batterijvak. Er wordt een reset uitgevoerd van de microprocessor en de klok en alle stations worden uit het geheugen gewist. 16 Pagina 66 Waarschuwingen · Als het toestel gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, dient u alle batterijen uit het toestel te halen, om schade door lekkende batterijen te voorkomen. · Stel het toestel niet bloot aan temperaturen van meer dan 50°C, want de inwendige onderdelen kunnen schade oplopen door de hitte. [. . . ] 49 m band (5, 900-6, 200 MHz) Deze band wordt vooral gebruikt voor internationale uitzendingen over korte en middelgrote afstand en voor lokale uitzendingen. Afhankelijk van het seizoen en door het feit dat internationale stations deze frequentie gebruiken in plaats van hoge frequenties, kunnen uitzendingen van talrijke landen worden ontvangen. 41 m band (7, 100-7, 350 MHz) De voortplanting van deze golf lijkt sterk op die van de 49 m band. Wordt vooral gebruikt voor uitzendingen over middelgrote tot korte afstand. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RF-U300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RF-U300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag