Gebruiksaanwijzing PANASONIC RF-D20BTEG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RF-D20BTEG. Wij hopen dat dit PANASONIC RF-D20BTEG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RF-D20BTEG te teleladen.


PANASONIC RF-D20BTEG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13947 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RF-D20BTEG (2271 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RF-D20BTEG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voor een optimale prestatie en een veilig gebruik van het systeem. Book Page 2 Wednesday, December 28, 2016 2:57 PM Uw systeem en de illustraties kunnen er anders uit zien. de poductidentificatietekens bevinden zich op de onderzijde van de apparaat. De symbolen op dit product (inclusief de accessoires) geven het volgende weer: Wisselstroom Gelijkstroom Apparatuur conform klasse II (de constructie van het product is dubbel geïsoleerd) AAN UIT Stand-by Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING! [. . . ] Installeer de batterijen zo, dat de polen (+ en –) op één lijn staan met de polen in het apparaat. Wees voorzichtig bij de afstelling van de antenne of behandeling van het apparaat, houd de antenne uit de buurt van uw gezicht om letsel te vermijden. DAB-bediening De eerste keer dat u de DAB-stand activeert, of als de zenderlijst leeg is, begint het apparaat naar zenders te zoeken en zenders in het geheugen op te slaan. U kunt de volledige scanprocedure uitvoeren wanneer er een nieuwe zender is of wanneer er een zender beschikbaar komt. De eerste keer dat u het apparaat inschakelt, wordt de DAB-stand geactiveerd en wordt automatisch naar zenders gezocht. De tijd en de datum worden ingesteld (als gegevens beschikbaar zijn) en de eerste zender die wordt gevonden, wordt weergegeven. Opmerking: In de stand Stand-by toont het apparaat de tijd en de datum (alleen wanneer het apparaat wordt gevoed door wisselstroom). – Zenders die niet beschikbaar zijn, uit de lijst verwijderen Dit apparaat duidt zenders die niet meer in de lucht zijn of niet meer beschikbaar zijn aan met een vraagteken voor de naam van de zender. DAB/DAB+ DAB (Digital Audio Broadcasting) is een procedure voor het digitaal uitzenden van radio. Druk op [ TUNE/SELECT ] om "Yes" (Ja) te kiezen en druk vervolgens op [ENTER]. Book Page 9 Wednesday, December 28, 2016 2:57 PM Naar een zender luisteren 1 2 Druk op [ TUNE/SELECT ] als u een zender van de lijst van zenders wilt selecteren. Handmatige afstemming U kunt handmatig afstemmen op een bepaalde zender of frequentie. Dit kan handig zijn wanneer u de antenne afstelt voor een zo goed mogelijke ontvangst en u een bepaald kanaal scant voor het bijwerken van de lijst van zenders. Secondaire servicezenders worden altijd naast hun primaire zender vermeld in de lijst van zenders. Druk op [ TUNE/SELECT ] om "Manual tune" Handmatig afstemmen) te kiezen en druk vervolgens op [ENTER]. Druk op [ TUNE/SELECT ] om een frequentie of kanaal te kiezen en druk vervolgens op [ENTER]. de display toont de sterkte van het op de geselecteerde frequentie ontvangen signaal. Voorkeuzezenders instellen U kunt tot wel 5 zenders onder de knoppen voor directe voorkeuze zetten. 3 1 Houd de gewenste knop voor directe voorkeuze ([1] tot [5]) ingedrukt terwijl u naar een zender luistert. Voorbeeld: Houd [2] ingedrukt als u de actuele zender onder voorkeuze 2 wilt opslaan. Drempel-indicator Stel de antenne zo af dat de sterkte van het ontvangen signaal (dichte rechthoeken) boven de drempelindicator uitkomt. – Naar een voorkeuzezender luisteren TQBJ2030 Druk op de knop voor directe voorkeuze ([1] tot [5]) als u naar een voorkeuzezender wilt luisteren. [. . . ] € Houd de antenne uit de buurt van computers, tv-apparaten en andere kabels en snoeren. Verbreek de verbinding met het andere apparaat en probeer het apparaat weer te verbinden. Het apparaat is aangesloten, maar er wordt via het systeem geen geluid gehoord. € Voor sommige ingebouwde Bluetooth®-apparaten hebt u de geluidsoutput handmatig op "RF-D20BT" ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RF-D20BTEG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RF-D20BTEG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag