Gebruiksaanwijzing PANASONIC RF-B55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC RF-B55. Wij hopen dat dit PANASONIC RF-B55 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC RF-B55 te teleladen.


PANASONIC RF-B55 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (142 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC RF-B55 (13013 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC RF-B55

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] RF-B55 FM-LG-MG-KG ontvanger voor alle banden HANDLEIDING NEDERLANDS FM-LG-MG-KG ontvanger voor alle banden RF-B55 Voor u dit product aansluit, gebruikt of afregelt, dient u deze instructies volledig te lezen. Bewaar deze handleiding. Pagina 2 Geachte klant Dank u voor uw aankoop. Voor optimale prestaties en veiligheid dient u volgende instructies grondig door te nemen. Inhoudstafel Plaats van de bedieningselementen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Op de display staat "M", "[1]" en de frequentie met het sterkste signaal in uw gebied. (c) 12 Pagina 50 Gebruik van de radio Opmerkingen · Als geen stations worden gevonden, verschijnt gedurende 2 seconden "-----" op de display, waarna het toestel terugkeert naar de laatste frequentie. A · Er kunnen maximaal 9 MG- en LG- en 18 FM-stations worden opgeslagen, zelfs als er meer worden gevonden tijdens de aftastprocedure. De stations met de sterkste signalen worden opgeslagen in het geheugen. · Als er minder dan 9 stations automatisch worden opgeslagen, staan de stations die effectief in het geheugen werden opgeslagen op de display. · Door de ATS-functie te starten, worden alle voordien opgeslagen stations verwijderd. · De ATS-functie kan worden gestopt met [POWER/· SLEEP]. · Enkel de verlichtingstoets, [POWER/· SLEEP] en de vergrendeltoets werken terwijl de ATSfunctie actief is. · Het afsteminterval wordt 1 kHz/stap in AM (MG/LG/KG) en 50 kHz/stap in FM als wordt afgestemd met de [] of [] toets. Pagina 52 Wekkerradio De radiowekker instellen Voorbereiding De wekker kan enkel worden ingesteld als de display in de tijdmodus staat. Als het toestel ingeschakeld is, drukt u op [DISPLAY, ENTER] om naar de tijdmodus te gaan. Opmerkingen · Druk op [POWER/· SLEEP] om de radiowekker uit te schakelen. · De radiowekker blijft één uur ingeschakeld, tenzij u hem manueel uitschakelt. · Stem de radio af op een station voor u de radiowekker instelt. Als de ingestelde wektijd bereikt is, schakelt de radio in en wordt de laatst afgestemde zender weergegeven. "$-STANDBY" knippert en de laatste wektijd verschijnt op de display (de eerste keer 0:00). · Op de display verschijnt de ingestelde tijd en "$-STANDBY" stopt met knipperen. · Als het alarm ingesteld is, keert de klok automatisch terug naar de huidige tijd en de dubbele punt in het midden begint weer te knipperen. 13 Pagina 54 Wekkerradio Opmerkingen · Als u een verkeerde waarde heeft ingetoetst, drukt u op [C] om te corrigeren. · Als de ingegeven tijd niet bestaat, verschijnt "E" gedurende ca. 2 seconden op de display, waarna de oorspronkelijke tijd weer verschijnt. Druk op [C] om te annuleren. Pagina 56 Wekkerradio De HWS-zoemer instellen (Human Waking System) Als deze wekfunctie wordt gebruikt, weerklinkt een akoestisch signaal in regelmatige intervallen. Het volume van de zoemer neemt om de 15 seconden gedurende 1 minuut toe en stopt daarna gedurende 1 minuut, waarna de cyclus opnieuw wordt gestart. Voorbereiding Het alarm kan enkel worden ingesteld als de display in de tijdmodus staat. Als het toestel ingeschakeld is, drukt u op [DISPLAY, ENTER] om naar de tijdmodus te gaan. [. . . ] 31 m band (9, 400-9, 990 MHz) Sterk gebruikt voor internationale en lokale uitzendingen. Korte golf-uitzendingen van verschillende landen worden in deze band uitgezonden. Als de ontvangstomstandigheden gunstig zijn, kunt u om de 5 kHz een station ontvangen. 25 m band (11, 600-12, 100 MHz) De voortplanting van deze golf lijkt sterk op die van de 31 m band en volgt de 31 m band in populariteit, omdat talrijke internationale zendstations met sterke uitgangssignalen deze band het hele jaar door gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC RF-B55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC RF-B55 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag