Gebruiksaanwijzing PANASONIC PT-AE100E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC PT-AE100E. Wij hopen dat dit PANASONIC PT-AE100E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC PT-AE100E te teleladen.


PANASONIC PT-AE100E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7076 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC PT-AE100E (2382 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC PT-AE100E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Waarschuwing: Kijk niet rechtstreeks in de lens als de projector is ingeschakeld. 5 Computer of andere bron inschakelen Hebt u een laptop?Mogelijk moet u de externe videopoort inschakelen Op de meeste laptops houdt u de toets Fn ingedrukt terwijl u op de functietoets CRT/LCD, LCD/VGA, , of vergelijkbaar drukt. Apple F7 Dell Fn+F8 Fujitsu Fn+F10 Gateway Fn+F3 of Fn+F4 HP/Compaq Fn+F4 of Fn+F6 Sony Fn+F7 ThinkPad Fn+F7 Toshiba Fn+F5 6 Toetscombinaties voor de meeste laptops zijn te vinden op www. infocus. com/support Het beeld weergeven Als het beeld nog niet zichtbaar is, blijft u op de toets source/select drukken totdat u het ziet. Wacht enkele seconden na elke poging. i Als er nog steeds geen beeld is: Start de computer opnieuw op. Zie Problemen oplossen voor meer hulp. 7 1 Het beeld afstellen Projectorlocatie Releaseknop Hoogte Voetje Naarmate de afstand toeneemt, wordt het beeld groter en wordt het hoger geprojecteerd. 1 Houd de releaseknop onder de op de gewenste hoogte. 2 Stel de voorzijde van de projector in 3 Laat de knop los. voorzijde van de projector ingedrukt. Middenlijn lens 2 Keystonecorrectie Diagonale schermgrootte 1, 5 m 2m 2, 3 m 3, 8 m Afstand tot scherm Minimaal Maximaal 2, 2 m 2, 9 m 3, 4 m 5, 6 m 2, 8 m 3, 8 m 4, 3 m 7, 1 m 3 Druk op de toetsen voor keystone om het beeld vierkant te maken. Zoom en scherpstelling Interactieve calculator voor berekening van schermgrootte en afstand www. infocus. com/calculator Een scherm en andere aangepaste accessoires aanschaffen www. infocus. com/store Zoom (achterste ring) Scherpstelling (voorste ring) Pas eerst de zoom aan en stel vervolgens scherp op het midden van het beeld. De menu's gebruiken om andere aanpassingen door te voeren 1 Druk op menu om de menu's weer te geven 2 Druk op of om opties te kiezen (of instellingen aan te passen) 3 Druk op select om een menukeuze te bevestigen 4 Druk op menu om menu's te verbergen Sluit de computerkabel (met inbegrip van USB) aan op de computer (zie stap 3 ) en druk vervolgens op en om door uw presentatie te navigeren. Uw presentaties besturen 8 De projector uitzetten Druk tweemaal op de toets power Bij de eerste keer wordt een bevestigingsbericht weergegeven en bij de tweede keer bevestigt u dat u wilt uitschakelen. [. . . ] Het voedingslampje op de projector knippert terwijl de lamp wordt afgekoeld door de ventilator. Als u de projector moet loskoppelen, wacht u daarmee totdat de ventilator stopt en het voedingslampje stopt met knipperen en blijft branden. Opmerking: Als het voedingslampje knippert, werken de toetsen en knoppen op projector en afstandsbediening niet. 9 1 Uw product registreren Activeer uw garantie zodat u zeker weet dat u in aanmerking komt voor service en ondersteuning. U ontvangt dan speciale aanbiedingen en aankondigingen van gratis productupdates. Noteer het serienummer van uw projector Dit staat aangegeven op het label aan de achterkant van de projector. U hebt dit nodig om zich te kunnen registreren (en als u ooit contact moet opnemen met de ondersteuningsafdeling). Serienummer: 2 Ga naar www. askproxima. com/register 10 Lees de naslaggids Plaats de cd-rom of ga naar www. askproxima. com/support De meertalige naslaggids is te vinden op de cd-rom. Hier vindt u geavanceerde installatieen bedieningsinstructies, alsmede aanwijzingen voor de vervanging van de lamp. De naslaggids is tevens beschikbaar op www. askproxima. com/support Problemen oplossen Geen beeld, leeg scherm of "ASK Proxima" wordt weergegeven Als het voedingslampje uit is, controleert u of het netsnoer is aangesloten op het apparaat en op een werkend stopcontact. Als het lampje op de projector groen is en niet knippert, drukt u op de knop power om de projector in te schakelen. Controleer of de videobron (computer, dvd-speler, videorecorder, enz. ) is ingeschakeld en of de kabels goed zijn aangesloten. Zie www. lamprecycle. org Conformiteitsverklaring Fabrikant: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070-8238, Verenigde Staten Europees kantoor: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Nederland Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat deze projector conform onderstaande richtlijnen en normen is: EMC-richtlijn 2004/108/EG, EMC: EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG, Veiligheid: IEC 60950:2e editie /A4:1996 Handelsmerken Apple, Macintosh en PowerBook zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. IBM is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en Acrobat zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. InFocus, In Focus en INFOCUS (gestyleerd), LP, LiteShow, ScreenPlay, LitePort, ASK en Proxima zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van InFocus Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. FCC-waarschuwing Deze apparatuur is getest op en voldoet aan de limieten van een digitaal apparaat van klasse A, krachtens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bestemd om redelijke bescherming tegen gevaarlijke storingen te bieden wanneer de apparatuur wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie, kan deze energie uitstralen, en kan, indien niet geïnstalleerd in overeenstemming met de handleiding, gevaarlijke storingen van de radiocommunicatie veroorzaken. [. . . ] Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie, kan deze energie uitstralen, en kan, indien niet geïnstalleerd in overeenstemming met de handleiding, gevaarlijke storingen van de radiocommunicatie veroorzaken. Het gebruik van deze apparatuur in een woongebied kan schadelijke storingen veroorzaken, in welk geval de gebruiker verplicht is de storing op eigen kosten te verhelpen. Wijzigingen of aanpassingen van deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door InFocus Corp. kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongedaan maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC PT-AE100E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC PT-AE100E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag