Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RZ1E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RZ1E. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-RZ1E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RZ1E te teleladen.


PANASONIC NV-RZ1E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-RZ1E (4717 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-RZ1E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · U kunt geen ander type geheugenkaart gebruiken dan de typen die hierboven worden genoemd. · "Memory Stick PRO Duo" kan alleen worden gebruikt met "Memory Stick PRO"-compatibele apparatuur. · Plak geen etiket of iets dergelijks op een "Memory Stick PRO Duo" of een Memory Stick Duo-adapter. · Plaats de "Memory Stick PRO Duo" in de Memory Stick Duo-adapter wanneer u een "Memory Stick PRO Duo" gebruikt met "Memory Stick PRO"-compatibele apparatuur. De beelden die met de camcorder zijn opgenomen, verwerken op een computer Raadpleeg de "Gids voor PMB" die op de bijgeleverde CD-ROM is opgeslagen. Typen "Memory Stick" die u in de camcorder kunt gebruiken · Voor het opnemen van films kunt u het beste een "Memory Stick PRO Duo" van 1 GB of groter gebruiken die is gemarkeerd met: ­ PRO Duo")* ­ ("Memory Stick PRO-HG Duo") * U kunt een "Memory Stick PRO Duo" met of zonder de aanduiding Mark2 gebruiken. [. . . ] · Zelfs stilstaande beelden die op een ander apparaat zijn beveiligd tegen per ongeluk wissen, worden verwijderd. 61 · Voer de volgende handelingen niet uit als [Uitvoeren. . . ] op het scherm wordt weergegeven: ­ Het LCD-scherm sluiten ­ De keuzeschakelaar (Film)/ (Stilstaand beeld) of toetsen gebruiken ­ De "Memory Stick PRO Duo" uitwerpen · Ontkoppel de netspanningsadapter niet terwijl [MEDIA FORMATT. ] is geactiveerd. Het beelddatabasebestand repareren Met deze functie worden de beheerinformatie en de consistentie van films/stilstaande beelden op de "Memory Stick PRO Duo" gecontroleerd en worden aangetroffen inconsistenties gerepareerd. 1 Raak (HOME) t (MEDIA BEHEREN) t [BLD. DB. BEST. REP. ] aan. 2 Raak [JA] aan. Uw camcorder controleert het beheerbestand. Raak wanneer er geen inconsistenties zijn aangetroffen aan om de bewerking te voltooien. 3 Raak [JA] aan. 4 Nadat [Voltooid. ] is weergegeven, raakt u aan. b Opmerkingen · Stel de camcorder niet bloot aan mechanische schokken of trillingen. Verwijder de netspanningsadapter of accu niet en werp de "Memory Stick PRO Duo" ook niet uit tijdens de bewerking. 62 De camcorder aanpassen Wat u kunt doen met de categorie (INSTELLINGEN) van het HOME MENU U kunt de opnamefuncties en de bedieningsinstellingen aan uw wensen aanpassen. 3 Raak het gewenste item aan. Als het item niet op het scherm wordt weergegeven, raakt u / aan om een andere pagina weer te geven. Gebruik van het HOME MENU 1 Open het LCD-scherm om de camcorder in te schakelen en raak (HOME) aan. (HOME) 4 Raak het gewenste item aan. Als het item niet op het scherm wordt weergegeven, raakt u / aan om een andere pagina weer te geven. De camcorder aanpassen 5 Wijzig de instelling en raak aan. De categorie (INSTELLINGEN) 2 Raak (INSTELLINGEN) aan. 63 Lijst met items in de categorie (INSTELLINGEN) FILMINST. CAMERA (p. 72) Items Pagina VOLUME* PIEPTOON* LCD HELDER NIV. AV. LCD LCD KLEUR 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 72 72 72 73 73 OPNAMESTAND AUDIOSTAND BR. BLD. SEL. DIGITAL ZOOM STEADYSHOT AUTO LGZ. SLUITER X. V. COLOR HULPKADER ZEBRA REST INSTELLEN SUBTTL. DATUM FLITSFUNCTIE* FLITSNIVEAU RODE-OGENR. 73) Items Pagina TV-TYPE DISPLAY COMPONENT 73 74 74 KLOK/ Items TAALINS. UIT SNEL AAN STBY CTRL. VOOR HDMI 75 102 75 75 75 BEELDFORM. * NUMMER BEST. GEZICHTSDETECTIE 69 70 67 67 68 68 68 68 * U kunt deze items ook instellen wanneer Easy Handycam wordt gebruikt (p. ** De naam van het menu wordt gewijzigd in [INSTELL. GELUID] tijdens gebruik van Easy Handycam. INS. BLDWEERG. 71) Items Pagina GEGEVENSCODE WEERGEVEN 71 71 64 FILMINST. CAMERA (Items voor het opnemen van films) x Voor SD-beeldkwaliteit (standard definition): SD HQ ( ) Hiermee neemt u op met hoge kwaliteit. Als het item niet op het scherm wordt weergegeven, raakt u / aan om een andere pagina weer te geven. B SD SP ( ) Hiermee neemt u op met standaardkwaliteit. B UIT Het zebrapatroon wordt niet weergegeven. De camcorder aanpassen SUBTTL. DATUM (Datum ondertiteling) Wanneer u dit instelt op [AAN] (de standaardinstelling), kunt u de opnamedatum en -tijd weergeven tijdens het afspelen van de beelden die zijn opgenomen op de camcorder, op apparaten die compatibel zijn met de functie voor het weergeven van ondertitels. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing bij het weergaveapparaat. b Opmerkingen · Beelden die met HD-beeldkwaliteit (high definition) zijn opgenomen, kunnen alleen worden afgespeeld op apparaten die compatibel zijn met de AVCHD-indeling. · [SUBTTL. DATUM] kan niet worden ingesteld voor de SD-beeldkwaliteit (standard definition). 70 Het zebrapatroon wordt weergegeven bij een helderheidsniveau op het scherm van ongeveer 70 IRE. 100 Het zebrapatroon wordt weergegeven bij een helderheidsniveau op het scherm van ongeveer 100 IRE of hoger. b Opmerkingen · Gedeelten van het scherm waar de helderheid ongeveer 100 IRE of hoger is, kunnen overbelicht lijken. z Tips · IRE is de eenheid voor amplitude van de helderheid van beelden. 67 FLITSFUNCTIE U kunt de flitsinstelling selecteren wanneer u stilstaande beelden opneemt met de ingebouwde flitser. B AUTO Er wordt automatisch geflitst bij een tekort aan omgevingslicht. RODE-OGENR. U kunt deze functie instellen wanneer u stilstaande beelden opneemt met de ingebouwde flitser. Wanneer u [RODE-OGENR. ] instelt op [AAN] en vervolgens [FLITSFUNCTIE] instelt op [AUTO] of [AAN], wordt weergegeven. U kunt rode ogen voorkomen door de voorflits te activeren voordat de flitser flitst. b Opmerkingen · De beperking van rode ogen kan soms niet het gewenste resultaat geven vanwege individuele verschillen en andere omstandigheden. AAN ( ) De flitser wordt altijd gebruikt, ongeacht de helderheid van de omgeving. UIT ( ) Er wordt zonder flitser opgenomen. b Opmerkingen · De aanbevolen afstand tot het onderwerp is ongeveer 0, 3 tot 1, 5 m als u de ingebouwde flitser gebruikt. Het effect van de flitser kan worden verminderd als het licht van de lamp wordt geblokkeerd door hitteverkleuring of stof. · Het /CHG­lampje (opladen) knippert tijdens het opladen en blijft branden als het opladen is voltooid. · Als u de flitser gebruikt in een heldere omgeving, bijvoorbeeld bij het opnemen van onderwerpen met tegenlicht, werkt de flitser wellicht niet goed. GEZICHTSDETECTIE Hiermee worden gezichten herkend en worden de scherpstelling, kleur en belichting automatisch aangepast. [. . . ] De camcorder neemt stilstaande beelden op in JPEG-indeling. x MPEG MPEG staat voor Moving Picture Experts Group, de normen voor het coderen (beeldcompressie) van video (film) en audio. De camcorder neemt films op met SD-beeldkwaliteit (standard definition) in MPEG2-indeling. 112 Index Cijfers 1080i/576i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 16:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 21-polige verloopstekker . . . . . . 44 2ch STEREO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 4:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 576i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 5, 1-kanaals surround-opname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5. 1ch SURROUND . . . . . . . . . . . . . . 65 B B EFFECT (Beeldeffecten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Beelden weergeven op een televisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Bestanden voor beeldbeheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-RZ1E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-RZ1E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag