Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RZ15EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RZ15EG. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-RZ15EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RZ15EG te teleladen.


PANASONIC NV-RZ15EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NVRZ15EG (33124 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-RZ15EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bluetooth QD ID: B014252 Veiligheidsinformatie Verkeersveiligheid voor alles Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgevingen op Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied beperken. Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken. Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. [. . . ] · Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken. Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig · Zorg ervoor dat de telefoon niet nat wordt. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon. · Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen. · Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat dat door blootstelling aan externe invloeden en onvoorzichtige behandeling ernstig kan worden beschadigd. · Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed meer kan worden gebruikt. · Gebruik de cameraflitser of het cameralicht van de telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren. · De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel de telefoon niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden. Voorkom interferentie met andere elektronische apparatuur De telefoon zendt radiofrequentiesignalen (RF-signalen) uit die kunnen interfereren met niet of onvoldoende afgeschermde elektronische apparaten, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur in het algemeen en andere elektronische apparatuur in woning of auto. Neem in het geval van interferentie contact op met de fabrikant van de betreffende apparatuur. Belangrijke gebruiksinformatie Gebruik de telefoon in de normale positie Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon. Veiligheid EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 EMC SAR RADIO EN 301 489- 01 V1. 6. 1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1. 3. 1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1. 2. 1 (08-2002) EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 EN 301 511 V9. 0. 2 (03-2003) EN 300 328 V1. 7. 1 (10-2006) Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Rich tlijn 1999/5/EC aan worden gesteld. De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s) BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK * Kenmerk: 0168 De technische documentatie wordt beheerd door: Samsung Electronics QA Lab. en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2008. 07. 07 (plaats en datum van uitgifte) Yong-Sang Park / verkoopmanager (naam en handtekening van bevoegde persoon) * Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center. SGH-NV-RZ15EG_UG. indd 1 2008-07-11 ¿ÀÈÄ 5:17:38 De SIM-kaart en de batterij plaatsen 1. Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart. Onderdelen van de telefoon Webtoegangs-/ Bevestigingstoets In de standby-stand: de webbrowser starten; In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen Toets Mijn menu In de standby-stand: de stand Mijn menu activeren Volumetoets In de standby-stand: het toetsvolume aanpassen; Een SOSbericht verzenden Een SOS-bericht activeren en verzenden Beltoets Nummer bellen of oproep beantwoorden; in standby-stand: overzicht van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen en ontvangen oproepen Toets voicemailserver De voicemailserver openen (ingedrukt houden) Alfanumerieke toetsen 4-weg navigatietoetsen In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menuopties openen; In de menustand: door de menuopties bladeren Functietoetsen De bewerkingen uitvoeren die onder aan het display worden weergegeven Bluetooth-toets In de standby-stand: het menu Bluetooth openen Toets voor aan/uit of menu afsluiten Telefoon aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden); Oproep beëindigen; In menustand: invoer annuleren en terugkeren naar standby-stand Wistoets Tekens verwijderen Toets voor stille stand Stille stand in- of uitschakelen (ingedrukt houden) Instructiesymbolen Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven: Symbool Beschrijving Signaalsterkte Verbinding met GPRSnetwerk Verbinding maken met GPRS-netwerk Gegevensoverdracht via een GPRS-netwerk In gesprek Verbinding maken met beveiligde webpagina Verbonden met pc Doorschakelfunctie ingeschakeld Binnen bereik van thuisnetwerk Binnen bereik van kantoornetwerk Roaming (buiten normaal servicegebied) Symbool Beschrijving Nieuw bericht Nieuw voicemailbericht Functie voor SOSberichten ingeschakeld Bluetooth ingeschakeld Bluetooth handsfree carkit of headset aangesloten Alarm ingesteld Stille stand ingeschakeld (ingesteld op trillen) Stille stand ingesteld (gedempt) Belsignaal ingesteld op trillen Microfoon gedempt (tijdens een gesprek) Batterijsterkte Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie Het volume aanpassen Het volume van de beltoon aanpassen 1. Druk in de standby-stand op <Menu> Instellingen Geluid Inkomende oproep Volume belsignaal. Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om in één keer een heel woord in te geven. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [ ] om een spatie in te voegen. Als het correcte woord niet wordt weergegeven, drukt u op [0] om een ander woord te selecteren. ABC-stand Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display wordt weergegeven. Cijferstand Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven. [. . . ] Druk op <Opties> Telefoonlijst om de lijst met contactpersonen te openen. Druk op <Opslaan> <OK>. De eerste keer dat u Mobiel opsporen gebruikt, wordt u gevraagd de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren om Mobiel opsporen te activeren. SOS-berichten activeren en versturen In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden. Druk in de standby-stand op <Menu> Berichten SOS-berichten Verzendopties. Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op <Kies> om terug te gaan naar de lijst met ontvangers. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-RZ15EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-RZ15EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag