Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RX50EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RX50EG. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-RX50EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RX50EG te teleladen.


PANASONIC NV-RX50EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-RX50EG (24182 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-RX50EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Let op Als de batterij verkeerd is vervangen, is er gevaar voor ontploffing. Gebruik hetzelfde of een gelijkwaardig batterijtype als u een andere batterij wilt plaatsen. Het apparaat wordt van het lichtnet losgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te halen. Het stopcontact moet daarom goed bereikbaar zijn. 2 BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK Voordat u deze camcorder gebruikt · Deze camcorder neemt beelden op in het H. 264 (MPEG4 part10/AVC)-formaat, met Hoge Resolutie (HD-VIDEO) en met Standaard Resolutie (SD-VIDEO). [. . . ] U kunt deze functie gebruiken wanneer u een opname van meerdere mensen waaronder u zelf wilt maken. CONTROLE VOORAF Selecteer de Videomodus ( ) of Fotomodus ( ) door op de knop MODE te drukken. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten ( ) of Terug ( ) aan. Cont. Shot Bracket Shot 6/7 Self Timer Quick View Items in submenu · Off (Uit): hiermee wordt de functie uitgeschakeld · 2 Sec (2sec)(alleen in de fotomodus) ( ): Er is een tijdvertraging van 2 seconden zodra u daadwerkelijk de knop voor video opnemen of Foto opnemen indrukt. · 10 Sec (10sec) ( ): Er is een tijdvertraging van 10 seconden zodra u daadwerkelijk de knop Opname starten/stoppen of Foto opnemen indrukt. 82 · Deze functie wordt uitgeschakeld na één keer te zijn gebruikt. Time Lapse REC (Tijdopname) U kunt met vaste tussenpozen stilstaande beelden opnemen en de opgenomen beelden achter elkaar laten afspelen. Een camcorder op een statief (niet bijgeleverd) in de modus Tijdopname kan bijvoorbeeld worden ingesteld om beelden op te nemen van een bloem die zich opent of van een vogel die een nest bouwt. CONTROLE VOORAF Selecteer de Videomodus ( ) door op de knop MODE te drukken. pagina 49 Om op te nemen in de modus Tijdopname dient u het opname-interval in te stellen en de totale tijd vanaf het begin tot het eind van het opnemen in te stellen met behulp van het menu. Tik op de knop MENU ( ) "Time Lapse REC (Tijdopname)" "On (Aan). " · Het menuscherm wordt weergegeven. Stelt de waarden voor het opname-interval, de totale tijd en de resolutie in door Omhoog ( ) of Omlaag ( ) aan te raken. Raak ( OK 85 MIN Digital Zoom Self Timer 6/7 Time Lapse REC Quick View Time Lapse REC Off On ) aan om de instelling te voltooien. 1/1 4. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten ( ) of Terug ( ) aan. Items in submenu · Off (Uit): Het Quick View-pictogram verschijnt niet op het scherm nadat u de opname hebt beëindigd. · On (Aan) ( ): Het Quick View-pictogram verschijnt op het scherm zodra u de opname hebt beëindigd. Druk op het Quick View-pictogram om de meest recente video-opname te bekijken. Nadat het afspelen met Quick View is beëindigd, wordt uw camcorder weer teruggeschakeld naar de standby-modus. Als u de tab voor wissen ( wordt het bestand gewist. ) aanraakt terwijl u Quick afspeelt, 00:00:04 / 00:00:49 100-0001 140 MIN Quick View De functie Quick View in de modus Foto opnemen 1. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten ( ) of Terug 6/7 Self Timer Quick View ( ) aan. · · · · Items in submenu Off (Uit): hiermee schakelt u de functie uit. 1sec: De meest recent genomen foto wordt gedurende 1 seconde weergegeven. 3sec: De meest recent genomen foto wordt gedurende 3 seconden weergegeven. Hold (Vasthouden): De meest recent genomen foto wordt weergegeven en verdwijnt niet totdat u op de knop PHOTO hebt gedrukt. 85 geavanceerd afspelen Guideline (Richtlijn) Deze camcorder biedt 3 soorten richtlijnen om u te helpen een evenwichtige beeldcompositie te maken. pagina 49 ) of Fotomodus ( ) door op de knop MODE te Guideline 85 MIN 1. Als u deze functie niet wilt gebruiken, raakt u "Off (Uit)" aan. Wanneer u het menu wilt sluiten, raakt u Sluiten ( ) of Terug ( Items in submenu · · · · Off (Uit): Hierdoor wordt de fuctie Richtlijn geannuleerd. [. . . ] De lens reinigen Gebruik een blaasbalgje om vuil en andere kleine voorwerpen weg te blazen. - Als de lens minder helder lijkt, schakelt u de camcorder uit en laat u het apparaat gedurende 1 uur uitgeschakeld. · · 138 AANVULLENDE INFORMATIE Opslagmedium · Volg de onderstaande richtlijnen om te voorkomen dat de opgenomen gegevens beschadigd raken. - Zorg ervoor dat u het opslagmedium niet buigt of laat vallen, er druk op uitoefent of het blootstelt aan schokken of trillingen. - Zorg ervoor dat u het opslagmedium niet gebruikt, vervangt of opslaat op locaties die zijn blootgesteld aan sterke magnetische invloeden of elektrisch geluid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-RX50EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-RX50EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag