Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RX11EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RX11EG. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-RX11EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RX11EG te teleladen.


PANASONIC NV-RX11EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NVRX11EG (15098 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-RX11EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg dat het stopcontact dichtbij de apparatuur is geïnstalleerd en gemakkelijk is te bereiken. De stekker van het netsnoer moet onmiddellijk uit het stopcontact kunnen worden getrokken. Indien de videocamera geheel spanningsvrij gemaakt moet worden, trekt u de stekker uit het stopcontact. Het identificatienummer van het product vindt u op de onderkant van de videocamera. WAARSCHUWING: OM BRANDGEVAAR, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUKTSCHADE TE VOORKOMEN, · DIT APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN, VOCHT, DRUIPEN OF SPATTEN EN ZORG DAT ER GEEN VOORWERPEN GEVULD MET VLOEISTOF, ZOALS BIJVOORBEELD VAZEN, OP DIT APPARAAT WORDEN GEZET. [. . . ] · Afhankelijk van de zoomfactor, worden sommige diafragma-instelwaarden niet weergegeven. 65 VQT1D38 Weergave Weergave Een video-opname weergeven U kunt een video-opname als volgt weergeven. 3 Selecteer de weer te geven opname. B D C 1 Stel de Mode Dial in op . B Vorige pagina C Volgende pagina D Scène-nummer De geselecteerde scène wordt omkaderd door een geel frame. · Als er 9 of meer scènes zijn opgenomen, kan de volgende (of vorige) pagina worden weergegeven door de cursorknop naar links en rechts te bewegen of door de cursorknop omlaag te bewegen, of / te selecteren door de cursorknop naar links en rechts te bewegen en tenslotte op de cursorknop te drukken. · Het scène-nummer display verandert van paginanummer als de Videoweergave-tab of / wordt geselecteerd. De lenssluiting gaat dicht. 2 Beweeg de cursorknop omhoog en daarna naar links om [ ] (videoweergave-tab) te selecteren. A 4 Druk op de cursorknop. A Videoweergave-tab De videobeelden worden als minibeelden (thumbnails) weergeven. · Het bedieningssymbool wordt automatisch weergegeven op het scherm. 5 Gebruik de cursorknop voor bediening. : Weergave/Pauze (Ingedrukt houden): Terugspoelen* (Ingedrukt houden): Vooruitspoelen* : Stopt de weergave en toont de minibeelden. * Druk op de of toets van de afstandsbediening. 66 VQT1D38 Weergave Compatibiliteit van videoformaat Overslaan (naar het begin van een scène) (Bediening is alleen mogelijk met de afstandsbediening. ) · Deze videocamera is bestemd voor het · · AVCHD-formaat. Het videosignaal dat op deze unit kan worden weergegeven is 1440 x 1080 / 50i. De kwaliteit van opnamen die zijn vastgelegd op producten van ander fabrikaat kunnen in mindere kwaliteit worden weergegeven of zelfs helemaal niet, zelfs als de producten het AVCHD-formaat ondersteunen. Druk tijdens het afspelen op de of van de afstandsbediening. SEARCH STILL ADV SKIP PLAY PAUSE STOP SEARCH STILL ADV SKIP · Alleen tijdens afspelen is er geluidsweergave. · Het scherm keert terug naar de minibeelden · · als een Pauze (langer dan) 5 minuten duurt. Als de opgenomen scène te kort is, is weergave misschien niet mogelijk. Scènes die niet als minibeelden kunnen worden weergegeven (de minibeelden worden weergegeven als !Als het LCD-scherm wordt gesloten, zal de stroom niet worden uitgeschakeld. Afhankelijk van het aantal pixels kan het enige tijd duren voordat het bestand wordt weergegeven. Bestanden die niet als minibeelden kunnen worden weergegeven (de minibeelden worden weergegeven als [ !Indien het bestand geen JPEG-bestand is of beschadigd is, verschijnt een foutmelding en op het scherm verschijnen de minibeelden. De weergegeven datum/tijd kan verschillen van de werkelijke opnamedatum/-tijd en het kan enige tijd duren voordat de minibeelden verschijnen als u video-opnamen toont die niet met deze videocamera zijn opgenomen. Als het LCD-scherm wordt gesloten, zal de stroom niet worden uitgeschakeld. 71 VQT1D38 Bewerken Bewerkingsfuncties Het bewerken van scènes Scènes verwijderen Scènes van SD-kaarten verwijderen De verwijderde scènes kunnen niet worden hersteld. Meerdere scènes uit het minibeelddisplay verwijderen Draai de Mode Dial om te selecteren en selecteer daarna (videoweergavetab). 1 Terwijl het minibeelddisplay wordt weergegeven, drukt u op de knop. Scènes één voor één verwijderen Draai de Mode Dial om te selecteren en selecteer daarna (videoweergavetab). 1 Druk tijdens de weergave op de knop. 2 Beweeg de cursor omhoog of omlaag om [ALL SCENES] of [SELECT] te kiezen en druk op de cursorknop. 2 Wanneer de bevestigingsvraag verschijnt, selecteer [JA], en druk op de cursorknop. · Kiest u [ALL SCENES], dan zullen alle scènes, behalve de schrijfbeveiligde, worden verwijderd. - Als [PLAY MODE] is ingesteld op [VIEW ALL]: alle scènes op de SD-kaart - Als [PLAY MODE] is ingesteld op [BY DATE]: alle scènes van de geselecteerde datum 3 (Alleen als [SELECT] is geselecteerd in stap 2) Selecteer de te verwijderen scène, en druk daarna op de cursorknop. 72 VQT1D38 Bewerken De geselecteerde scène wordt omkaderd door een rood kader. · Als de cursorknop nogmaals wordt ingedrukt, zal de geselecteerde scène worden geannuleerd. 50 scènes per keer worden verwijderd. Scènes beveiligen Voorkomen dat scènes per ongeluk worden verwijderd. Scènes kunnen worden beveiligd, zodat zij niet per ongeluk kunnen worden verwijderd. (Beveiligde scènes worden echter ook verwijderd als de SD-kaart wordt geformatteerd. ) 4 (Alleen als [SELECT] wordt geselecteerd in stap 2) Druk op de knop. 5 Wanneer de bevestigingsvraag verschijnt, selecteer [JA], en druk op de cursorknop. (Alleen als [SELECT] is geselecteerd in stap 2) Draai de Mode Dial om te selecteren en selecteer daarna (videoweergavetab). 1 Druk op de MENU-knop, selecteer daarna [PLAY SETUP] [SCENE PROTECT] [YES] en druk op de cursorknop. Verwijderen van overige scènes Herhaal de stappen 3 t/m 5. De bewerking voltooien Druk op de MENU-knop. · Scènes die niet kunnen worden weergegeven · · · · · · (de minibeelden worden weergeven als !In het geval van [ALL SCENES], kan de verwijdering enige tijd duren als de SD-kaart veel scènes bevat. Gebruik een voldoende opgeladen accu of de AC-adapter als u scènes gaat verwijderen. [. . . ] · Wanneer koele lucht van een airconditioner rechtreeks op de unit wordt geblazen. · Wanneer de unit zich in een zeer vochtige omgeving bevindt (dampen). een verwarmd zwembad) Wanneer de unit vanuit een zeer koude omgeving in een hele warme omgeving komt. Bijvoorbeeld: als u zich met de unit op een skipiste bevindt en u wilt een warme ruimte betreden, stop de unit dan in een plastic tas en haal zoveel mogelijk lucht uit de tas voordat u de tas sluit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-RX11EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-RX11EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag