Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RS7EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RS7EG. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-RS7EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RS7EG te teleladen.


PANASONIC NV-RS7EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-RS7EG (4773 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-RS7EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De batterijen niet verhitten tot boven de volgende temperaturen en ze niet verassen. Knoopbatterij 60 oC Batterijpak 60 oC EMC ElektroMagnetische Compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat. Gebruik alleen de meegeleverde AV-kabels, componentkabels en USB-kabels. Als u een losse, algemeen verkrijgbare kabel gebruikt, let er dan op dat deze maximaal 3 meter lang is. [. . . ] ], neem een wit object in 2 Houd de camerafunctieknop gedurende ongeveer 1 seconde ingedrukt. CAM FUNC Als het scherm onmiddellijk zwart wordt en het pictogram [ ] stopt met knipperen en continu oplicht, is de instelling voltooid. Als het pictogram [ ] blijft knipperen, kan de witbalans niet worden ingesteld, omdat het te donker is, enz. Als het pictogram [ ] knippert, wordt de zojuist ingestelde witbalansinstelling opgeslagen. Stel de witbalans opnieuw in zodra de opnameomstandigheden veranderen. Als u zowel witbalans als diafragma/gain instelt, dient u eerst de witbalans in te stellen. VQT1T71 67 De sluitertijd/het diafragma handmatig instellen Sluitertijd: Pas de sluitertijd aan bij het opnemen van snel bewegende objecten. Diafragma: Pas de lensopening aan als het scherm te helder of te donker is. (l 58) 1 Druk op de camerafunctieknop en selecteer [SLUITERTIJD] of [DIAFRAGMA] door de ring te draaien. (l 64) 4 Bevestig uw keuze door op de knop voor camerafuncties te drukken. CAM FUNC Selecteer [TERUG] met de ring en druk nogmaals op de camerafunctieknop om de instellingen af te ronden. Zet de AUTO/MANUAL-schakelaar op AUTO om de automatische instelling te herstellen. Bij het aanpassen van zowel de sluitertijd als diafragma/gain-waarde, stel dan eerst de sluitertijd in en vervolgens diafragma/gainwaarde. De sluitertijd handmatig instellen Als u de sluitertijd handmatig korter maakt, kan de ruis op het scherm toenemen. Het videosignaal dat met deze camera kan worden afgespeeld is 1920k1080/50i 1920k1080/25p of 1440k1080/50i. Het is mogelijk dat beelden die met een andere camera zijn opgenomen door deze camera niet worden afgespeeld of van mindere kwaliteit zijn. Hetzelfde geldt voor beelden die met deze camera zijn opgenomen en op een andere camera worden afgespeeld, zelfs al wordt AVCHD ondersteund. Als de scène langer dan 5 minuten wordt gepauzeerd, keert het scherm terug naar de miniaturen. Alle scènes waarvan de miniaturen worden afgebeeld als kunnen niet worden afgespeeld. Tijdens het afspelen van video's wordt het toestel niet uitgeschakeld, ook niet wanneer het LCD-scherm wordt ingeklapt. De resterende tijd tijdens het afspelen wordt bij elke scène teruggesteld op "0h00m00s". Een ononderbroken opname van videogegevens die groter is dan 4 GB kan tijdelijk worden onderbroken na iedere 4 GB aan videogegevens wanneer deze wordt afgespeeld op een ander apparaat. Beeld-voor-beeld afspelen De opname wordt beeld voor beeld afgespeeld. (Beweeg de cursor naar links om de beelden één voor één achteruit af te spelen. ) Normaal afspelen wordt hervat als u de cursor naar boven beweegt. Als de beelden één voor één achteruit worden afgespeeld, worden deze steeds met een interval van 0, 5 seconden weergegeven. De afstandsbediening gebruiken 1 Druk op ;. SEARCH STILL ADV SKIP PLAY PAUSE STOP SEARCH STILL ADV SKIP 72 VQT1T71 Een foto maken van een video Een enkel frame van de opgenomen video kan worden opgeslagen als een foto. Beweeg de cursor naar boven of beneden om de afspeeldatum te selecteren. [. . . ] Neem onderstaande maatregelen als zich toch condens vormt. Oorzaken van condensvorming Condensvorming vindt plaats wanneer de omgevingstemperatuur of relatieve luchtvochtigheid verandert. Wanneer u dit toestel uit een auto met air-conditioning mee naar buiten neemt. Wanneer koele lucht van een airconditioner rechtstreeks op dit toestel wordt geblazen. (bijvoorbeeld een verwarmd zwembad) Nuttige tips Als u bijvoorbeeld op een skipiste een opname hebt gemaakt en het toestel vervolgens meeneemt naar een verwarmd vertrek, plaatst u het toestel in een plastic zak en verwijdert u zoveel mogelijk lucht uit deze zak, waarna u de zak sluit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-RS7EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-RS7EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag