Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RS7E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RS7E. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-RS7E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-RS7E te teleladen.


PANASONIC NV-RS7E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-RS7E (4773 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-RS7E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De batterijen niet verhitten tot boven de volgende temperaturen en ze niet verassen. Knoopbatterij 60 oC Accupak 60 oC EMC ElektroMagnetische Compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat. Als u een losse, algemeen verkrijgbare kabel gebruikt, let er dan op dat deze maximaal 3 meter lang is. Bewaar de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen. OPGELET! PLAATS DEZE UNIT NIET IN EEN BOEKENKAST, INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE AFGESLOTEN RUIMTE. [. . . ] Het beeldformaat is 2. 1 M (1920k1080). 4 (Alleen waneer [Record] geselecteerd is bij stap 3) Raak [AL. OPN. ] aan of [SELECT. ]. [AL. OPN. ]: Alle beelden worden opgeslagen. 5 (Alleen wanneer [SELECT. ] geselecteerd is bij stap 4) Raak het bereik van de beelden aan die opgeslagen zullen worden. 2 Druk op de toets. knippert rood tijdens het opnemen. Druk eerst tot halverwege in en druk deze vervolgens helemaal in om scherp te stellen en op te nemen. Het beeld wordt automatisch scherpgesteld als u eenmaal helemaal indrukt, dus dit is handig voor het opnemen van onderwerpen die heen en weer bewegen. A Beginpunt* B Eindpunt Raak / aan om de vorige/volgende pagina af te beelden. * Selecteer alleen het beeld van het startpunt wanneer slechts 1 beeld opgeslagen moet worden. Een bevestigingsmelding wordt afgebeeld wanneer [Enter] wordt aangeraakt nadat het begin- en eindpunt zijn ingesteld. Raak [JA] aan om de beelden op te slaan. 3 Raak [Record] of [Wissen] aan. [Record]: [Wissen]: De beelden worden bewaard. Alle beelden worden gewist. Indien u de stroom uitschakelt of de mode verandert, wordt deze functie gewist. (In geval van een SD-kaart is dit het maximumaantal scènes dat op de kaart kan worden opgenomen. ) De kleurbalans en de helderheid op het scherm kunnen veranderen bij bepaalde lichtbronnen, zoals bij fluorescerende lampen. De beeldkwaliteit is anders dan bij het nemen van normale foto's. VQT2N49 73 [AF. LAMP] Door het onderwerp te verlichten, is het gemakkelijker voor de camera om scherp te stellen tijdens opnemen onder een zwakke belichting. Raak / aan om de instelling te veranderen. SHTR : Sluitertijd: 1/50 tot 1/8000 Als [SLTR AUT. LANG. ] is ingesteld op [AAN], wordt de sluitertijd ingesteld tussen 1/25 en 1/8000. De sluitertijd wordt in de fotoopnamefunctie ingesteld tussen 1/2 en 1/2000 seconde. IRIS : Diafragma/Gain-waarde: CLOSE !# (F16 tot F1. 7) !# OPEN !# (0dB tot 18dB) Waarde dichtbij [CLOSE] resulteert in een donkerder beeld. Wanneer de diafragmawaarde wordt ingesteld op helderder dan [OPEN], verandert de gain-waarde. De sluitertijd handmatig instellen Wanneer de sluitersnelheid lager is dan 1/12 in de opnamewijze voor foto's, wordt aangeraden een statief te gebruiken. De sluitersnelheid zal op 1/25 gezet worden wanneer de stroom opnieuw ingeschakeld wordt of wanneer een quick start plaatsvindt. Mogelijk is een lichtband zichtbaar rondom een onderwerp dat zeer helder verlicht is of veel licht weerkaatst. Indien u een zeer helder voorwerp opneemt, of binnenshuis in een verlichte ruimte, kunnen kleur en helderheid van het beeldscherm veranderen of kan een horizontale lijn op het beeldscherm verschijnen. In dat geval dient u op te nemen in de intelligent auto mode of zet u de sluitersnelheid op 1/100 in gebieden waar de frequentie van de stroomtoevoer 50 Hz, f op 1/125 in gebieden van 60 Hz. Diafragma/gain handmatig instellen Het luminantieniveau en histogram worden weergegeven tijdens het instellen van het diafragma. (l 69, 70) Als de gain-waarde is gestegen, stijgt ook de ruis op het scherm. [. . . ] "AVCHD" en het "AVCHD" logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation. Dolby en het symbool double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen. LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH en DICOMAR is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-RS7E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-RS7E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag