Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-R50E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-R50E. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-R50E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-R50E te teleladen.


PANASONIC NV-R50E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NVR50E (14686 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-R50E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De batterijen niet verhitten tot boven de volgende temperaturen en ze niet verassen. Knoopbatterij 60 oC Batterijpak 60 oC EMC ElektroMagnetische Compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat. Gebruik alleen de meegeleverde AV-kabels, componentkabels en USB-kabels. Als u een losse, algemeen verkrijgbare kabel gebruikt, let er dan op dat deze maximaal 3 meter lang is. [. . . ] Als windruis onvoldoende kan worden verminderd met behulp van de windruisonderdrukkingsfunctie, stelt u [BASS INSTELLING] in op [Windruis]. (l 72) Microfoon instellen Als u een hogere geluidskwaliteit wilt opnemen maar het realiteitsgevoel wilt behouden tijdens het inzoomen, bijvoorbeeld bij het opnemen van een muziekrecital, adviseren wij u [MIC INSTELLEN] in te stellen op [SURROUND]. Gevoeligheidsniveau microfoon Wanneer de intelligente automatische functie is ingeschakeld, ligt de instelling vast op [AUTO] en kan niet worden veranderd. Als [MIC INSTELLEN] op [ZOOM MIC] staat, zal het volumeniveau verschillen afhankelijk van de zoomsnelheid. Het geluid wordt stereo (2 ch) indien ingevoerd vanaf een externe microfoon, en indien alleen de gain-waarden linksvoor en rechtsvoor werken. De microfoongevoeligheidsmeter geeft het sterkste volume van de microfoons weer. Luminantie Het luminantieniveau wordt weergegeven tijdens het instellen van [IRIS], zelfs als [Display] is ingesteld op [UIT]. Histogram Het histogram wordt weergegeven tijdens het instellen van [IRIS], zelfs als [Display] is ingesteld op [UIT]. Hi-Speed Burst-opname Als u het toestel uitschakelt of de functie verandert naar , wordt deze functie geannuleerd. (In geval van een SD-kaart is dit het maximumaantal scènes dat op de kaart kan worden opgenomen. ) De kleurbalans en de helderheid op het scherm kunnen veranderen bij bepaalde lichtbronnen, zoals bij fluorescerende lampen. De beeldkwaliteit is anders dan bij het nemen van normale foto's. AF-hulplicht Een opzetlens (optioneel) kan het AF-hulplicht blokkeren waardoor het moeilijker wordt om scherp te stellen. (l 77) 1 2 Raak [SHTR] of [IRIS] aan. Bij gebruik van de zoeker, drukt u op FUNCTION. (l 77) Raak / aan om de instelling te veranderen. 1/100 100 F WB SHTR IRIS Bij gebruik van de zoeker, draait u de multihandmatige ring om in te stellen. LANG. ] is ingesteld op [AAN], wordt de sluitertijd ingesteld tussen 1/25 en 1/8000. De sluitertijd wordt in de foto-opnamefunctie ingesteld tussen 1/2 en 1/2000 seconde. IRIS : Diafragma/Gain-waarde: CLOSE # (F16 tot F2. 0) # OPEN # (0dB tot 18dB) Waarde dichtbij [CLOSE] resulteert in een donkerder beeld. Wanneer de diafragmawaarde wordt ingesteld op helderder dan [OPEN], verandert de gain-waarde. De sluitertijd handmatig instellen Als in de foto-opnamefunctie de sluitertijd langer wordt ingesteld dan 1/12 seconde, adviseren wij u een statief te gebruiken. De sluitertijd wordt ingesteld op 1/25 seconde wanneer het toestel weer wordt ingeschakeld of wanneer quick start wordt gebruikt. Als u de sluitertijd handmatig korter maakt, kan de ruis op het scherm toenemen. Mogelijk is een lichtband zichtbaar rondom een onderwerp dat zeer helder verlicht is of veel licht weerkaatst. Als u een extreem helder onderwerp opneemt of opneemt onder belichting binnenshuis, kunnen de kleur en schermhelderheid veranderen of kan een horizontale lijn op het scherm verschijnen. Neem in dat geval op in de automatische functie of stel de sluitertijd in op 1/100 seconde op plaatsen waar de frequentie van de wisselstroom 50 Hz is, en op 1/125 seconde op plaatsen met 60 Hz. Diafragma/gain handmatig instellen Het luminantieniveau en histogram worden weergegeven tijdens het instellen van het diafragma. [. . . ] Nadat het scherm voor het wissen van de gegevens op de harde schijf wordt afgebeeld, selecteert u [JA] en volgt u de instructies op het scherm. Behandel de gegevens in het interne geheugen of op de harde schijf met respect. Panasonic kan niet verantwoordelijk worden VQT1Z17 149 Gooi oude accu's niet in open vuur. Het verhitten of in open vuur gooien van een accu kan leiden tot een ontploffing. Als de bedrijfstijd van de accu zeer kort is, zelfs nadat de accu is opgeladen, dan is de levensduur van de accu verstreken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-R50E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-R50E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag