Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-MX8EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-MX8EG. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-MX8EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-MX8EG te teleladen.


PANASONIC NV-MX8EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4106 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NVMX8EG (4158 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-MX8EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Digitale Videocamera Model Nr. NV-MX2EG NV-MX8EG Over deze gebruiksaanwijzing NV-MX2 NV-MX8 Card DV In AV In Gelieve vòòr gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing te lezen. VQT9381 Vòòr Gebruik Veiligheidsinformatie Videocamera Het identificatieplaatje bevindt zich aan de onderkant van de videocamera. AC Adapter Het identificatieplaatje bevindt zich aan de onderkant van de AC Adapter. Aangezien deze netspanningadapter heet wordt tijdens het gebruik, dient u deze te gebruiken in een goed geventileerde ruimte. Gebruik de netspanningadapter niet in een kleine afgesloten ruimte, zoals in een boekenkast of op een dergelijke plaats. Bestanden opgenomen op een MultiMediaCard of SDgeheugenkaart (enkel NV-MX8) Beelden die op andere apparatuur werden gemaakt of opgenomen kunnen soms niet op deze videocamera worden weergegeven, en vice versa. [. . . ] (Pauze Functie) Naar het begin van stemweergave en keert terug naar Stop Functie. indien de Handelingstoets gedrukt wordt naar [6] of [5] voor 1 of meer seconden, wordt het 10k weergave en blijf drukken voor 7 of meer seconden, wordt het 60k weergave. Door de Handelingstoets los te laten keert het terug naar normale weergave. 1 File Naam (Wanneer het beeld of MPEG4 enkel wordt weergegeven wordt 2 Beeldformaat: Wanneer het beeld weergegeven wordt Weergave tijd: Wanneer MPEG4 gegevens of Stemgegevens weergegeven worden 3 File Nummer Om het volume te regelen Tijdens weergave, blijf op de [PUSH] keuzeschijf drukken totdat de volume indicatie verschijnt en draai eraan om het volume te regelen. 96 TAPE CARD Het kiezen van een gewenste file en de weergave 1 Schuif de [PICTURE/MPEG4/VOICE] keuzeschakelaar naar het gewenste type van gegevens. 2 Druk op de [MULTI] toets. De files opgenomen op de kaart worden weergegeven in de Multibeeldfunctie. 1 PICTURE MPEG4 VOICE 1 CARD MODE 3 Draai de [PUSH] keuzeschijf en kies het gewenste file. De geselecteerde files wordt omgeven door een kader. Wanneer 7 beelden of meer werden opgenomen, draai de [PUSH] keuzeschijf om de volgende file weer te geven. (De handelingstoets [6] of [5] kunnen gebruikt worden in plaats van de [PUSH] keuzeschijf. ) PUSH W. B/SHUTTER/IRIS/ VOL/JOG 3, 4 1, 2 4 Druk ofwel op de [PUSH] keuzeschijf ofwel op de [MULTI] toets. De gekozen file wordt weergegeven op het volledige scherm. MENU 1 2, 4 MULTI/P-IN-P 2 Beeldformaat (Wanneer [PICTURE] geselecteerd werd in Stap 1) 3 File Nummer 4 File Naam (Wanneer [PICTURE] of [MPEG4] geselecteerd wordt in Stap 1) Gebruik van de filezoekfunctie 1 Zet [CARD FUNCTIONS] >> [CARD EDITING] >> [FILE SEARCH] >> [YES]. 2 Draai de [PUSH] keuzeschijf en kies het gewenste file nummer, en druk dan op de [PUSH] keuzeschijf. 5 640 640 PICTURE 640 640 Voor meer informatie betreffende dit item, zie pagina 108. 640 640 # !" No. 25 IMGA0012. JPG 97 Beelden van de kaart naar een videocassette opnemen TAPE CARD 1 2 4 PICTURE MPEG4 VOICE Kaartbeelden kunnen automatisch één per één of allemaal tezamen op een cassette opgenomen worden. Na ingesteld te hebben op Kaart Weergave Functie, gelieve de volgende handelingen uit te voeren. CARD MODE PHOTO SHOT Kopiëren van een enkel beeld 1 Schuif de [TAPE/CARD] keuzeschakelaar naar [TAPE]. 4 Druk op de [PHOTO SHOT] toets. Het duurt ongeveer 7 seconden om een beeld naar de videocassette te kopiëren. Wanneer opgenomen wordt naar de cassette moet u de bandpositie selecteren vooraleer met het opnemen te beginnen. Het beeld zal naar de bandpositie opgenomen worden wanneer op de [PHOTO SHOT] toets gedrukt wordt in Stap 3. Wanneer een beeld met een ander formaat dan [640k480] gekopieerd wordt op de cassette, zal hun beeldkwaliteit enigszins verslechteren. (Kan niet bewaard worden als mega beeldpunten stilstaand beeld) TAPE CARD PICTURE MPEG4 VOICE CARD MODE ! PUSH MENU Alle beelden kopiëren 1 Schuif de [PICTURE/MPEG4/VOICE] keuzeschakelaar naar [PICTURE]. 2 Geef het eerste beeld weer. ! RC E W. B/SHUTTER/IRIS/ VOL/JOG 3 Zet [CARD FUNCTIONS] >> [CARD EDITING] >> [RECORD TO TAPE] >> [YES]. Als u een ander beeld dan het eerste beeld weergeeft, zullen alleen de daarop volgende beelden worden gekopieerd. 1 NOW RECORDING Het duurt 7-11 seconden om elk beeld op de videocassette te kopiëren. Om tussentijds met het kopiëren te stoppen, drukt u op de Handelingstoets naar []. Bewegende beelden (MPEG4) en stemgegevens kunnen niet van een kaart naar een cassette opgenomen worden. Voor meer informatie betreffende dit item, zie pagina 109. 98 Dia-show De opgenomen stilstaandbeelden op de kaart kunnen weergegeven worden als een dia-show. 2 1 1 SLIDE MENU Dia-show Weergeven van alle opgenomen beelden opeenvolgend 1 Zet [CARD FUNCTIONS] >> [CARD EDITING] >> [SLIDE SHOW] >> [YES] >> [SLIDE SHOW] >> [ALL]. Maar deze procedure is onnodig wanneer de montering van een diashow (ondervermelde referentie) nog niet voltooid werd. 1 PUSH W. B/SHUTTER/IRIS/ VOL/JOG 2 Druk de Handelingstoets naar [1]. De [SLIDE!] indicatie wordt weergegeven. 1 Alle beelden worden elk gedurende ongeveer 5 seconden weergegeven. SLIDE 2 Om de dia-show te onderbreken Druk de Handelingstoets naar [;]. 2 Monteren van een dia-show ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ U kunt een dia-show instellen of de inhoud ervan veranderen. Beelden kiezen voor de weergave in uw dia-show 1 Zet [CARD FUNCTIONS] >> [CARD EDITING] >> [SLIDE SHOW] >> [YES] >> [EDIT] >> [YES]. [. . . ] 70, 113 Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Zoommicrofoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Zwart-witfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 ªH Handmatige scherpstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-MX8EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-MX8EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag