Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GX7EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GX7EG. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GX7EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GX7EG te teleladen.


PANASONIC NV-GX7EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6641 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-GX7EG (5912 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GX7EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELEMMER DE VENTILATIEGATEN VAN HET TOESTEL NIET MET KRANTEN, TAFELKLEDEN, GORDIJNEN OF SOORTGELIJKE VOORWERPEN. PLAATS GEEN VOORWERPEN MET EEN OPEN VLAM, ZOALS EEN KAARS, OP HET TOESTEL. Het stopcontact dient zich in de nabijheid van de apparatuur op een goed bereikbare plek te bevinden. De netstekker dient altijd bereikbaar te zijn. Trek de stekker van de voedingskabel uit de wandcontactdoos om dit toestel volledig los te koppelen van het lichtnet. 2 VQT1M28 EMC Elektromagnetische compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de typeplaat. [. . . ] 52) die u niet wilt verwijderen, worden ze niet per ongeluk verwijderd. Alle beelden verwijderen Terwijl de miniaturen worden weergegeven Meerdere beelden selecteren en verwijderen Terwijl de miniaturen worden weergegeven Selecteer [ALLES]. Selecteer [KIES]. Selecteer de beelden die u wilt verwijderen. Selecteer [JA]. Er verschijnt een rood kader rond de geselecteerde beelden. · Wanneer u een beeld voor de tweede keer selecteert, maakt u de selectie voor verwijdering ongedaan. Selecteer [JA] wanneer het bericht verschijnt. Het verwijderen kan even duren, afhankelijk van het aantal beelden dat wordt verwijderd. Herhaal stap als u andere beelden wilt verwijderen. Beëindig het verwijderen. VQT1M28 51 Bewerken 2 Voorkomen dat bewegende/stilstaande beelden per ongeluk worden verwijderd Kaarten formatteren Kaarten formatteren Wanneer SD-kaarten worden geformatteerd, worden alle gegevens, inclusief vergrendelde beelden, verwijderd en kunnen deze niet worden hersteld. Sla belangrijke gegevens tijdig op een pc op met MotionSD STUDIO enzovoort. 22) [INSTELLEN] [FORMATTEREN][JA] Selecteer [JA] wanneer het bericht verschijnt. Voorkomen dat gegevens per ongeluk worden verwijderd Door belangrijke beelden te vergrendelen, voorkomt u dat u deze per ongeluk verwijdert. Zelfs vergrendelde beelden worden verwijderd wanneer SDkaarten worden geformatteerd. 22) [EDIT SCÈNE] (voor stilstaande beelden, [BEELDINST. ]) [VERGRENDELD. ][JA] Selecteer het beeld dat u wilt vergrendelen. Beëindig het formatteren. Er verschijnt een [ ] op de geselecteerde beelden. · Wanneer u een beeld voor de tweede keer selecteert, maakt u de selectie voor vergrendeling ongedaan. Beëindig de vergrendeling. Gebruik een voldoende opgeladen batterij of de lichtnetadapter. Schakel de stroom niet uit en open het kaart-/batterijklepje niet terwijl u kaarten formatteert. Wanneer kaarten op een pc of ander apparaat worden geformatteerd, kan het opnemen langer duren en kunnen de kaarten onbruikbaar worden op de camera. Bij sommige SD-kaarten kost het tijd om deze te formatteren. 52 VQT1M28 Bewerken 3 DPOF instellen voor stilstaande beelden DPOF is de afkorting voor Digital Print Order Format en geeft aan welke stilstaande beelden moeten worden afgedrukt en hoeveel kopieën er op de SDkaarten moeten worden opgeslagen. · Herhaal stap en om maximaal 8 stilstaande beelden te selecteren om af te drukken. Aantal exemplaren (maximaal 9) Gebruik alleen de bijgeleverde USB-snoeren. (De werking kan niet worden verzekerd met andere USB-snoeren. ) Sluit de camera rechtstreeks op de printer aan, niet via een USB-hub. Controleer voor papierformaat en afdrukkwaliteit enzovoort de printerinstellingen. Anders worden foto's niet goed afgedrukt: · De USB-kabel ontkoppelen · Het kaart-/batterijklepje openen · De standkiezer draaien · De stroom uitschakelen 56 VQT1M28 Stilstaande beelden die met deze camera zijn opgenomen, kunnen worden afgedrukt door het apparaat rechtstreeks aan te sluiten op een printer die PictBridge ondersteunt. Voer afdrukinstellingen in. Instellingen voor afdrukken Onderdeel DATUM AFD PAPIERFORM Beschikbare instellingen UIT/AAN STANDARD: Printerinstelling prioritair. 4×5 INCH: L-formaat 5×7 INCH: 2L-formaat 4×6 INCH: Prentkaartformaat A4: A4-formaat STANDARD: Printerinstelling prioritair. [ ]: Kader wordt niet afgedrukt [ ]: Kader wordt afgedrukt PAGINA. IND. U kunt geen instellingen selecteren die niet door de printer worden ondersteund. [AFDRUKKEN][JA] Wanneer u klaar bent met afdrukken, ontkoppelt u de USB-kabel (bijgeleverd) en sluit u [PictBridge] af. Afdrukken annuleren Er verschijnt een bevestigingsbericht. [JA]: de afdrukinstellingen worden geannuleerd en er wordt teruggekeerd naar stap . [NEE]: de afdrukinstellingen die in stap zijn ingesteld, worden opgeslagen en er wordt teruggekeerd naar stap . Stilstaande beelden die met andere apparaten zijn opgenomen, worden mogelijk niet afgedrukt. [. . . ] (Anders kan de radio last krijgen van interferentie. ) Tijdens gebruik kan de lichtnetadapter intern geluiden maken, maar dit is normaal. (Wanneer u deze aangesloten laat, wordt [max. ] 0, 3 W stroom verbruikt. ) Houd de pennen van de lichtnetadapter schoon. Zorg dat de lichtnetadapter en uzelf zich binnen handbereik van een stroomonderbreker (netstekker) bevinden. Lcd-scherm Wanneer het lcd-scherm beslaat of vuil wordt, veegt u het schoon met een zachte, droge doek. Wanneer de camera extreem koud wordt op koude locaties of in soortgelijke omstandigheden, kan het lcd-scherm iets donker zijn direct nadat de camera is ingeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GX7EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GX7EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag