Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS90. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS90 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS90 te teleladen.


PANASONIC NV-GS90 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3761 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-GS90 (14249 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS90

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Veiligheidsinstructies WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN, STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF ZIT BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN. ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN VAKBEKWAAM ONDERHOUDSPERSONEEL. Het stopcontact moet dichtbij het apparaat zitten en gemakkelijk bereikbaar zijn. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. [. . . ] Deze instelling wordt opgeslagen totdat de witbalans opnieuw wordt gewijzigd. Als de witbalans niet handmatig kan worden ingesteld Bij onvoldoende licht is het mogelijk dat de witbalans niet handmatig kan worden ingesteld. Handbediening Als de witbalansinstelling gereed is, blijft het pictogram branden. ª Witbalanssensor De witbalanssensor signaleert tijdens het opnemen het type lichtbron. Als u de witbalanssensor tijdens het opnemen bedekt, zal deze niet correct functioneren. MANUAL AF/MF 1 De aanduiding [ MNL ] en het pictogram voor handmatige scherpstelling [MF] verschijnen op het display. 2 Beweeg de joystick naar links of rechts om de scherpstelling te wijzigen. Bij een opname met een groothoeklens, is het mogelijk dat een ingezoomd object niet scherp is. ª Terugkeren naar automatische instelling Druk nogmaals op de [MANUAL AF/MF] knop of druk op de [AUTO] knop. 129 LSQT1287 Opnemen De sluitertijd/lensopening handmatig instellen Sluitertijd Pas de sluitertijd aan bij het opnemen van snel bewegende objecten. Lensopening Pas de lensopening aan als het scherm te helder of te donker is. 1 Druk op de knop [MANUAL AF/MF]. ª Terugkeren naar automatische instelling Druk op de knop [AUTO]. De sluitertijd handmatig instellen Vermijd opnamen bij TL-verlichting, kwik- of natriumlicht omdat deze de kleuren en helderheid van de opname kunnen. Bij handmatige instelling van de sluitertijd neemt de gevoeligheid af waardoor de gain-waarde automatisch stijgt en extra ruis kan optreden. Tijdens het afspelen van beeldmateriaal waarbij het object zeer helder is of veel licht weerkaatst, kunnen verticale strepen optreden. Tijdens het normaal afspelen kunnen de bewegende beelden schokkerig zijn. Bij opnamen in een bijzonder lichte omgeving kan de kleur van het scherm veranderen of kan het scherm gaan flikkeren. In dat geval dient u de sluitertijd handmatig in te stellen op 1/50 of 1/100. Diafragma/gain handmatig instellen Wanneer u beide instellingen handmatig maakt, stelt u eerst de sluitertijd in voordat u de lensopening (diafragma/gain) instelt. Zolang de waarde niet "OPEN" wordt, kan de gain-waarde niet worden gewijzigd. ª Sluitertijdbereik 1/25 tot 1/8000 seconden: Opnamestand Hoe dichter bij 1/8000, des te sneller de sluitertijd. LANG. ] op [UIT] staat, wordt de sluitertijd ingesteld op een waarde tussen 1/50 en 1/8000. ª Bereik diafragma/gain-waarde CLOSE (Gesloten), F16, . . . , F2. 0, OPEN (Geopend: F1. 8) 0dB, . . . , 18dB Waarden dichter bij [CLOSE] resulteren in een donkerder beeld. dB-waarden zijn gain-waarden. MANUAL AF/MF 2 Duw de navigatieknop naar links of rechts om de lensopening [ [ ] te kiezen. ] of de sluitertijd 3 Druk links of rechts op de navigatieknop om de sluitertijd of lensopening te wijzigen. 1/25 1) MNL 2) MNL 1/1000 1/50 F2. 0 0dB 1) Sluitertijd 2) (Lensopening) Diafragma/gain-waarde 130 LSQT1287 Afspelen Afspelen Een tape afspelen Zet de camera op Afspeelstand. [. . . ] Het LCD-scherm is vervaardigd met behulp van precisietechnologie en is opgebouwd uit circa 123. 000 pixels in totaal. Hiermee bedraagt het percentage effectieve pixels ruim 99, 99% waarvan een kleine 0, 01% van de pixels inactief is of altijd brandt. Zoeker Het zoekervenster is ontwikkeld met behulp van fijnmechanische technologie en is opgebouwd uit circa 113. 000 pixels in totaal. Hiermee bedraagt het percentage effectieve pixels ruim 99, 99% waarvan een kleine 0, 01% van de pixels inactief is of altijd brandt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS90 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag