Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS8EGM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS8EGM. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS8EGM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS8EGM te teleladen.


PANASONIC NV-GS8EGM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4489 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS8EGM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ook zal de grootte van het geïmporteerde bestand van iFrame films kleiner zijn dan dat van AVCHD films. Dit is niet compatibel met films die opgenomen zij in het AVCHD formaat. Hanteren van het intern geheugen [NV-GS8EGMM] Dit toestel is uitgerust met een intern geheugen. Om het uitgewist worden van gegevens wegens statische elektriciteit, elektromagnetische golven, stuk gaan en storingen te voorkomen, een back-up maken van de gegevens op een PC of disc. (l 75) Het toegangslampje [ACCESS] (l 8) brandt wanneer de SD-kaart of het intern geheugen in gebruik genomen wordt (initialisatie, opname, afspelen, wissen, enz. ). [. . . ] Als foto's worden verwijderd die door andere producten op een SD-kaart zijn opgenomen, is het mogelijk dat een foto (anders dan JPEG), die niet kan worden bekeken met deze camera, wordt verwijderd. - 59 - Splitsen van een scène (AVCHD) Het is mogelijk om een AVCHD scène te splitsen. Na het splitsen kan ieder ongewenst deel van de scène gewist worden. Verander de functie naar en stel [VIDEO/FOTO] van de selectie van de afspeelwijze in op [AVCHD]. (l 25) 1 2 3 Selecteer het menu. : [EDIT SCÈNE] # [KNIP] # [Instel. ] Selecteer de scène die u wenst te splitsen m. b. v. aan om het knippunt in 0h00m15s Het is handig om Slow-motion afspelen en Frameby-frame afspelen te gebruiken. (l 52) Selecteer [JA] om verder te gaan met het splitsen van dezelfde scène. Om verder te gaan met het splitsen van andere scènes, selecteert u [NEE] en herhaalt u stappen 2-3. 4 Druk op MENU om het knippen te voltooien. De ongewenste delen kunnen gewist worden. (l 58) Alle knippunten wissen : [EDIT SCÈNE] # [KNIP] # [Alles annul. ] De scènes die zijn gewist na het knippen kunnen niet worden teruggehaald. U kunt een scène niet splitsen als het aantal scènes van een gegeven datum de 99 scènes zou overschrijden. Gegevens die zijn vastgelegd of bewerkt op een ander toestel kunnen niet geknipt worden en de knippunten kunnen niet gewist worden. - 60 - Splitsen van een scène om deze gedeeltelijk te wissen (iFrame) Splits de iFrame scène en wis de onnodige delen. De opgenomen scènes worden in tweeën gesplitst en de voorste helft of de achterste helft wordt gewist. De bedieningsicoon zal verdwijnen als de verbinding met een HDMI minikabel gemaakt is. Kabels A HDMI-minikabel (optioneel) B AV-multikabel (bijgeleverd) Referenties Aansluiten met een HDMI-minikabel (l 66) Afspelen met VIERA Link (l 67) Aansluiten met de AV-multikabel (l 66) Als de AV-multikabel op dit toestel aangesloten is, wordt het instellingsscherm van de AVmulti-bestemming op het scherm van dit toestel weergegeven. Selecteer of [COMPONENT] of [AV-UIT] in overeenstemming met de aansluiting op de TV. (l 66) Indien de HDMI-minikabel en de AV-multikabel gelijktijdig aangesloten zijn, zal de weergave voorrang krijgen in de volgorde: HDMI-minikabel, AV-multikabel. Er zal geen audio afgespeeld worden op de TV tijdens de opnamemodus. - 64 - Beelden bekijken op een televisiescherm met beeldverhouding (4:3), of wanneer beide zijkanten van de beelden niet op het scherm worden weergegeven Verander de instelling op het menu zodat de beelden goed worden weergegeven. (Controleer de instelling van de televisie. ) : [INSTELLEN] # [TV Beeldformaat] # [4:3] Als de instelling op [4:3] staat en het toestel is op een televisie aangesloten met gebruik van de AV-multikabel, kan het beeld er gekrompen uitzien. Voorbeeld van beelden met een [16:9] beeldverhouding op een gewone TV (4:3) [TV Beeldformaat]-instelling [16:9] [4:3] Scherminformatie weergeven op de televisie Als de menu-instelling veranderd is, kan de informatie die op het beeldscherm getoond wordt (bedieningsicoon en tijdcode, enz. ) wel/niet op de TV weergegeven worden. DISPLAY] # gewenste instelling [Eenvoudig]*: Informatie wordt gedeeltelijk weergegeven Alle informatie wordt weergegeven Niet weergegeven [Gedetailleerd]: [UIT]: * Deze instelling is alleen in de opnamewijze beschikbaar. Als een breedbeeldtelevisie is aangesloten, stelt u de beeldverhouding van de televisie in. (zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de televisie. ) Ga naar de volgende supportsite voor informatie over de Panasonic televisies waarin u direct een SD-kaart in de kaartgleuf kunt plaatsen en vervolgens kunt afspelen. http://panasonic. net/ Het kan zijn dat het niet mogelijk is om [iFrame] scènes af te spelen. Voor meer informatie betreffende het afspelen, raadpleeg de handleiding bij uw televisie. - 65 - Aansluiten met een HDMI-minikabel Selecteer de gewenste methode van HDMI-uitvoer. [. . . ] Neem onderstaande maatregelen als zich toch condens vormt. Oorzaken van condensvorming Condensvorming vindt plaats wanneer de omgevingstemperatuur of relatieve luchtvochtigheid verandert. Wanneer u dit toestel uit een auto met air-conditioning mee naar buiten neemt. Wanneer koele lucht van een airconditioner rechtstreeks op dit toestel wordt geblazen. Op een heel vochtige plaats met veel damp (bijvoorbeeld een verwarmd zwembad). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS8EGM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS8EGM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag