Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS75EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS75EG. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS75EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS75EG te teleladen.


PANASONIC NV-GS75EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7412 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS75EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Niet demonteren, boven 60 oC verhitten of verbranden. EMC ElektroMagnetische Compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat. Als u een losse, algemeen verkrijgbare kabel gebruikt, let er dan op dat deze maximaal 3 meter lang is. De productidentificatie vindt u op de onderkant van het toestel. OPGELET! PLAATS DEZE UNIT NIET IN EEN BOEKENKAST, INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE AFGESLOTEN RUIMTE. ZORG ERVOOR DAT HET TOESTEL IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE WORDT GEBRUIKT. [. . . ] Indien u een zeer helder voorwerp opneemt, of binnenshuis in een verlichte ruimte, kunnen kleur en helderheid van het beeldscherm veranderen of kan een horizontale lijn op het beeldscherm verschijnen. In dat geval dient u op te nemen in de intelligent auto mode of zet u de sluitersnelheid op 1/100 in gebieden waar de frequentie van de stroomtoevoer 50 Hz, f op 1/125 in gebieden van 60 Hz. Diafragma/gain handmatig instellen Als de gain-waarde is gestegen, stijgt ook de ruis op het scherm. Afhankelijk van het zoombereik, kan het diafragma niet worden weergegeven. Om terug te keren naar auto setting drukt u opnieuw op de toets iA/MANUAL. Bij het aanpassen van zowel de sluitertijd als diafragma/gain-waarde, stel dan eerst de sluitertijd in en vervolgens diafragma/ gain-waarde. VQT2N28 71 Handmatige scherpstelling Als automatisch scherpstellen niet goed functioneert, gebruikt u handmatige scherpstelling. (l 69) 1 (Wanneer de MF-assist-functie gebruikt wordt) Selecteer het menu. MENU : [OPNAME INST. ] # [MF-HULP] # [AAN] 2 3 4 Raak [FOCUS] aan. Stel scherp door raken. MF MF MF MF MF verschijnt op het scherm. MF / MF aan te F FOCUS WB SHTR IRIS De scherpstelzone wordt blauw weergegeven. Het gewone beelscherm keert terug ongeveer 2 seconden nadat u klaar bent met scherp stellen van het onderwerp. Wanneer [MF-HULP] op [UIT] staat, wordt de blauwe zone niet weergegeven. Om auto focus opnieuw in te stellen, raakt u [AF] aan in stap 3 of drukt u opnieuw op de toets iA/MANUAL. De blauwe weergave verschijnt niet op de huidig opgenomen beelden. 72 VQT2N28 Geavanceerd Afspelen (Geavanceerd) 1 Afspelen Afspelen van video's met gebruik van de bedieningsicoon Raadpleeg, voor details over de basiswerking van het afspelen, pagina 34. (k4 # k2 # k1) Raak aan om terug te keren naar de gewone afspeelwijze (k1). A Weergegeven zoomlocatie U kunt ook zoomen met gebruik van de zoomhendel of de zoomtoetsen. 76 VQT2N28 Geavanceerd Afspelen (Geavanceerd) 2 Verschillende afspeelfuncties Afspelen van video's/foto's op datum De scènes of de foto's die op dezelfde dag opgenomen zijn, kunnen in volgorde afgespeeld worden. 1 Raak de icoon voor de selectie van de datum aan. A Pictogram voor het selecteren van de datum 2 3 Raak de afspeeldatum aan. De scènes of de foto's die op de geselecteerde datum gemaakt zijn, worden als miniaturen weergegeven. Raak de scène of de foto aan die u wilt afspelen. U keert terug naar de afspeelwijze van alle scènes of foto's wanneer de stroom uitgeschakeld wordt of een andere mode wordt ingesteld. Ook al zijn de scènes op dezelfde dag gemaakt, dan worden deze toch in de volgende gevallen afzonderlijk gegroepeerd. j Als het aantal scènes de 99 overschrijdt j Indien het medium is gerepareerd Ook al zijn de foto's op dezelfde dag gemaakt, dan worden deze toch in de volgende gevallen afzonderlijk gegroepeerd. j Wanneer het aantal foto's de 999 overschrijdt j Wanneer de foto's met de hi-speed burst-functie gemaakt zijn ( wordt aangeduid na de datum, in de lijst op datum). wordt weergegeven na de datum, in de lijst op datum, voor foto's die vanuit een video gecreëerd zijn. (l 74) VQT2N28 77 Face highlight playback/Highlight playback/Intelligent scène selectie Een deel kan geëxtraheerd en afgespeeld worden, zelfs wanneer het niet op gewoon afspelen ingesteld is. 1 2 Raak aan. Raak de gewenste afspeelwijze aan. Het deel dat als helder opgenomen beschouwd wordt, wordt uit een gedetecteerd gezicht gehaald en kan korte tijd weergegeven worden met toevoeging van muziek. Het deel dat als helder opgenomen beschouwd wordt, wordt uit een lange opname gehaald en kan korte tijd weergegeven worden met toevoeging van muziek. De scènes kunnen afgespeeld worden met muziek, met buitensluiting van dat deel van de scène dat als mislukt beschouwd wordt door een snelle beweging van dit toestel, het schudden van de camera of een foute scherpstelling. [GEZICHT HIGHLIGHT]: [HIGHLIGHT]: [INTEL. SCENE]: 3 Raak het gewenste item aan. Selecteer de af te spelen scène of datum. (l 79) Kies het gezicht dat voor gezichtsherkenning geregistreerd is en dat afgespeeld moet worden. (l 80) Als [GEZICHT HIGHLIGHT]/[HIGHLIGHT] geselecteerd is [SCÈNE INST. ]: [Prioriteit instellen]*: [AFSPEEL DUUR]: [KIES MUZIEK]: * Dit verschijnt alleen wanneer [GEZICHT HIGHLIGHT] geselecteerd is. [. . . ] Sommige optionele accessoires kunnen in bepaalde landen niet beschikbaar zijn. Acculader (VW-BC10E) Batterijpak (lithium/VW-VBK180) Batterijpak (lithium/VW-VBK360) HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30) DC-Videolicht (VW-LDC103E)* Lamp voor videolamp (VZ-LL10E) Schoenadapter (VW-SK12E) DVD-brander (VW-BN2) Accessoirekit (VW-ACK180E) * De schoenadapter VW-SK12E (optioneel) is nodig. VQT2N28 135 Overige Over het copyright Auteursrechten naleven Het kopiëren van eerder opgenomen tapes of schijfjes of ander gepubliceerd of uitgezonden materiaal voor andere doeleinden dan uw eigen privé-gebruik kan een inbreuk vormen op het auteursrecht. Zelfs indien alleen bedoeld voor privégebruik kunnen aan het kopiëren van bepaald materiaal beperkingen zijn verbonden. iMovie en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc. , gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS75EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS75EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag