Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS75

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS75. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS75 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS75 te teleladen.


PANASONIC NV-GS75 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7412 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NVGS75 (1354 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS75

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELEMMER DE VENTILATIEGATEN VAN HET TOESTEL NIET MET KRANTEN, TAFELKLEDEN, GORDIJNEN OF SOORTGELIJKE VOORWERPEN. PLAATS GEEN VOORWERPEN MET EEN OPEN VLAM, ZOALS EEN KAARS, OP HET TOESTEL. Het stopcontact dient zich in de nabijheid van de apparatuur op een goed bereikbare plek te bevinden. Trek de stekker van de voedingskabel uit de wandcontactdoos om dit toestel volledig los te koppelen van het lichtnet. VQT1E05 2 EMC Elektromagnetische compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de typeplaat. [. . . ] (Het bericht "KAN NIET SPELEN" verschijnt. ) Geluid hoort u alleen tijdens de normale weergave. Als u de weergave 5 minuten pauzeert, verschijnen de miniaturen weer op het scherm. Wanneer een scène wordt weergegeven als [ ] in de miniatuurweergave, kan ze niet worden afgespeeld. Het toestel wordt niet uitgeschakeld wanneer het lcd-scherm wordt gesloten. De weergegeven tijd kan verschillen van de opnametijd en het kan even duren voordat de miniatuurweergave verschijnt bij het afspelen van bewegende beelden die zijn opgenomen op een SD-kaart met andere producten. De opnameduur wordt niet weergegeven op het scherm wanneer u scènes afspeelt die met een ander apparaat op een SD-kaart zijn opgenomen. Snel vooruitgaan/snel achteruitgaan Druk de cursorknop naar rechts en houd deze tijdens de weergave ingedrukt totdat snel vooruitgaan wordt gestart. (Druk de cursorknop naar links en houd deze ingedrukt om terug te spoelen. ) Druk opnieuw op de cursorknop om de snelheid te verhogen. (De schermweergave verandert van 5 tot . ) U gaat terug naar normaal weergeven wanneer u de cursorknop naar boven drukt. VQT1E05 61 Weergave Slow-motionweergave 1 2 Druk de cursorknop tijdens de weergave naar boven om de weergave te onderbreken. (Slow-motionbeelden worden achteruit afgespeeld wanneer u de cursorknop naar links drukt en ingedrukt houdt. ) U gaat terug naar normaal weergeven wanneer u de cursorknop naar boven drukt. Frame-per-frameweergave De film wordt frame per frame afgespeeld. 1 2 Druk de cursorknop tijdens de weergave naar boven om de weergave te onderbreken. (De beelden worden een voor een achteruit weergegeven wanneer u de cursorknop naar links drukt. ) U gaat terug naar normaal weergeven wanneer u de cursorknop naar boven drukt. Volume regelen Regel het luidsprekervolume tijdens het afspelen. Druk op de volumeknop om het geluidsniveau te regelen. Naar "r": verhoogt het volume Naar "s": verlaagt het volume Hoe verder de [ ]-aanduiding naar rechts gaat, hoe hoger het volumeniveau. Het geluid wordt mogelijk zachter weergegeven als het toestel nat is. 1 Druk tijdens de weergave op de knop . 2 Selecteer [ALLES] of [KIES] en druk vervolgens op de centrale cursorknop. Wanneer [ALLES] in de videoweergavemode wordt geselecteerd, worden de volgende scènes gewist. (Geblokkeerde scènes worden niet gewist) Ga naar stap 5 jAls [AFSP INST] op [VOL WEERG] wordt gezet: Alle scènes op de SD-kaart jAls [AFSP INST] op [DATUM] wordt gezet: Alle scènes geselecteerd op datum 2 Kies [JA] wanneer u wordt gevraagd om een bevestiging en druk vervolgens op de centrale cursorknop. VQT1E05 66 Bewerken wissen was gestopt kunnen niet worden hersteld. 3 (Alleen wanneer [KIES] is geselecteerd in stap 2) Selecteer de scène die u wilt wissen en druk vervolgens op de centrale cursorknop. Bewerking beëindigen Druk op de MENU-knop. Bestanden van stilstaande beelden op een SD-kaart wissen met andere producten Bestanden van stilstaande beelden (in een ander formaat dan JPEG) die u met dit toestel niet kunt weergeven, kunt u wel wissen. Scènes die niet kunnen worden afgespeeld (de miniaturen worden weergegeven als [ ]) kunnen niet worden gewist. In het geval van [ALLES] kan het wissen even duren als er veel scènes zijn. Om scènes te wissen, gebruikt u best een batterij met voldoende vermogen of de lichtnetadapter. Als u scènes wist die met dit toestel op een ander product zijn opgenomen, worden alle data die bij de scènes horen mogelijk gewist. Als u bestanden met de DCF-norm wist, worden alle data van de bestanden gewist. Rond de geselecteerde scène verschijnt een rood kader. Wanneer de centrale cursorknop opnieuw wordt ingedrukt, wordt de geselecteerde scène verwijderd. U kunt tot 50 scènes na elkaar instellen. 4 (Alleen wanneer [KIES] is geselecteerd in stap 2) Druk op de knop . 5 Selecteer [JA] wanneer u wordt gevraagd om een bevestiging en druk vervolgens op de centrale cursorknop. (Alleen wanneer [KIES] is geselecteerd in stap 2) Meer scènes wissen Herhaal stap 3-5. Het wissen halverwege afbreken Druk op de MENU-knop. De scènes worden gewist vanaf het einde van de miniatuurweergave. Scènes die werden gewist voordat het VQT1E05 67 Bewerken Scènes vergrendelen Hiermee kunt u voorkomen dat scènes per ongeluk worden gewist. Scènes kunnen worden vergrendeld om te voorkomen dat ze per ongeluk worden gewist. [. . . ] Het toestel stelt de schakering vast van het licht dat door de lens en de witbalanssensor valt, bepaalt op basis daarvan de opnameomstandigheden en selecteert de dichtstbijzijnde kleurinstelling. Aangezien het toestel alleen de informatie over de witte kleur met bepaalde lichtbronnen opslaat, werkt de automatische witbalansregeling niet normaal met andere lichtbronnen. 10 000K 9 000K 8 000K 7 000K 6 000K 5) 2) 3) 4) 5 000K 1) 6) 4 000K 7) 3 000K 8) 2 000K 9) 10) 1 000K In de bovenstaande afbeelding ziet u het bereik van de automatische witbalans. 1) Effectief bereik van de automatische witbalansregeling met dit toestel 2) Blauwe lucht 3) Bewolkt (regen) 4) Tv-scherm 5) Zonlicht 6) Witte tl-lamp VQT1E05 113 Overige 7) 8) 9) 10) Halogeenlamp Gloeilamp Zonsopgang of zonsondergang Kaarslicht Autofocus De lens gaat automatisch naar voor of achter om scherp te stellen op het onderwerp. De focus wordt veranderd zodat de verticale lijnen van een onderwerp scherper zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS75

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS75 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag