Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS55EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS55EG. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS55EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS55EG te teleladen.


PANASONIC NV-GS55EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16420 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS55EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LET OP GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPEN MAKEN Uitleg waarschuwingen Dit symbool waarschuwt de gebruiker tegen ongesoleerde spanningen binnenin het toestel met een voldoende hoog voltage om een elektrische schok te veroorzaken. Daarom is het gevaarlijk om onderdelen binnenin het toestel aan te raken. Dit symbool maakt de gebruiker erop attent dat er belangrijke aanwijzingen betreffende de bediening of het onderhoud van het toestel in de begeleidende tekst staan. WAARSCHUWING: Om letsel en beschadiging van uw DVD videocamera en de netstroomadapter/ oplader te voorkomen, mag u alleen de CGA-DU07/ CGA-DU12/CGA-DU14/CGA-DU21 accu en de VSK0678 AC netstroomadapter/oplader gebruiken. [. . . ] Surf & Snow : Voorkomt onderbelichting van bijvoorbeeld het gezicht van uw onderwerp op plekken met veel gereflecteerd licht, zoals bijvoorbeeld 's zomers aan zee of 's winters in de sneeuw. Low Light : Stelt de gebruiker in staat opnamen te maken onder donkere omstandigheden. 64) Als er niet automatisch scherpgesteld kan worden, kunt u ook met de hand scherpstellen. 72 Kleuren instellen (Witbalans) Deze DVD-videocamera stelt de kleur van het onderwerp automatisch in. Verander de witbalansinstelling in overeenstemming met de opnamecondities. Functie Automatisch Instellen Instelling De witbalans wordt automatisch ingesteld. U kunt de witbalans met de hand aanpassen aan de lichtbron of de opnameomstandigheden. Opnemen in mooi weer Opnemen onder gloeilampen, halogeenverlichting, TL lampen of anders gekleurde verlichtichting In-beeld display Geen h Buiten Binnen i j 1 Druk op de MENU toets, kies "White Bal. " van het "Camera Functions Setup" menuscherm en druk vervolgens op de A toets. Camer a F u nc t i on s S e t u p P r o g r am AE Au t o Wh i t e Ba l . Zoom Ou t do o r I ndoor Wi n d Cu t ENTER RETURN RAM 2 Kies de gewenste instelling en druk vervolgens op de A toets. FINE 0:00:00 REM 3 0 MIN 8 : 0 0 AM SEP 30 2 0 0 5 Instelling witbalans 3 Druk op de MENU toets om de instelling af te sluiten. Opmerking: Via de informatie op het scherm kunt u controleren welke instelling op dit voor de witbalans gebruikt wordt. Alleen de Setfunctie zal opnieuw op Auto gezet worden wanneer de DVD-videocamera uitgeschakeld wordt. (Een andere functie van de witbalans zal in het geheugen bewaard worden. ) 73 Handmatig instellen van de witbalans 1 Neem met de DVD videocamera een wit voorwerp beeldvullend in beeld. Gebruik geen transparante voorwerpen. Opmerking: Zorg ervoor dat u niet met uw hand o. i. d. Bij gebruik van een DVD-R disc kunt u de videokwaliteit niet meer veranderen wanneer er eenmaal opnamen op de disc staan: De DVD videocamera wordt automatisch ingesteld op de videokwaliteit die voor de eerste opname op de disc is gebruikt. De instelling voor de videokwaliteit is alleen geldig bij video: U kunt deze instelling niet wijzigen bij het opnemen van foto's. Videokwaliteit FINE 8 : 0 0 AM SEP 3 0 2 0 0 5 Onder de volgende omstandigheden is het mogelijk dat er blokvormige ruis verschijnt in het opgenomen beeld, of dat de omtrekken van een beeldpartij vervormd raken. Beweeg de DVD videocamera zo langzaam en regelmatig mogelijk bij horizontale camerabewegingen (`pannen'). (Blokvormige ruis kan het gemakkelijkst optreden in de "STD" stand): Wanneer er een ingewikkeld patroon op de achtergrond is (zoals op de afbeelding links) Wanneer de DVD videocamera teveel of te snel bewogen wordt Wanneer het onderwerp te snel beweegt alhoewel de DVD videocamera stil gehouden wordt (Beeld met blokvormige ruis) (Beeld zonder blokvormige ruis) 76 3 Omschakelen van de fotokwaliteit (Quality) U kunt de beeldkwaliteit voor foto's alleen instellen wanneer u een kaart gebruikt. Voor belangrijke opnamen kunt u het beste "FINE" gebruiken. 1 Druk op de MENU toets, kies "Quality" van het "Record Functions Setup" menuscherm en druk vervolgens op de A toets. Re c o r d F u nc t i on s S e t u p Quality Se l f T i mer OSD Ou t p u t FINE NORM ECO 3 Druk op de MENU toets om de instelling af te sluiten. NORM REM 999 8:00AM SEP 30 2005 ENTER RETURN 2 Kies de gewenste instelling en druk vervolgens op de A toets. Fotokwaliteit Opmerking: De instelling voor de fotokwaliteit wordt bewaard in het geheugen wanneer de DVD videocamera wordt uitgeschakeld. 77 1 Instellen op breedbeeld-TV (Aspect) (alleen voor NV-GS55EG) U kunt film opnemen in een speciale breedbeeldstand voor weergave op breedbeeld-TV's (verhouding 16:9). "Aspect 4:3" aangeduid (verhouding 4:3) "Aspect 16:9" aangeduid (verhouding 16:9) 1 Druk op de MENU-toets, kies "Aspect" in het menuscherm "Record Functions Setup" en druk vervolgens op A. 2 Kies "16:9" en druk op A. 3 Druk op de MENU-toets om het instellen af te sluiten. Re c o r d F u nc t i on s S e t u p V I DEO Mode Aspe c t OSD Ou t p u t Re c o r d F u nc t i on s S e t u p V I DEO Mode Aspe c t OSD Ou t p u t 0:00:00 REM 3 0 MIN 4:3 16:9 4:3 FINE 8 : 0 0AM SEP 30 2005 ENTER RETURN RAM ENTER RETURN RAM "Aspect 16:9"-symbool Selecteer "Aspect 4:3" bij weergave op een normaal TV-scherm. Opnames die zijn gemaakt met "Aspect 16:9" worden bij weergave op een normale TV in de hoogte 'uitgerekt'. . Een beeld dat is opgenomen met "Aspect 16:9" ziet er als volgt uit: Weergave op LCD-monitor Weergave in zoeker (in de hoogte uitgerekt) 78 Opmerking: De instelling voor Wide wordt in het geheugen bewaard wanneer u de DVD-videocamera uitschakelt. Als u breedbeeldfilms die met [STD] zijn opgenomen op een DVD-RAM, met de meegeleverde software (DVDfunSTUDIO) naar een DVD-R-disc schrijft, geldt het volgende: Afhankelijk van de DVDfunSTUDIO-instelling bij [Video settings] (Videoinstellingen) kunnen er bij weergave van een opgenomen DVD-R-disc zwarte balken boven en onder en links en rechts in het TV-scherm verschijnen. Bij een breedbeeld-TV kunnen er links en rechts ook balken te zien zijn. De instelling Aspect 16:9 is niet compatibel met de opname van foto's, met opnames van externe invoer, externe S-videoinvoer of opnames via DVD-R-discs. Video die is opgenomen met "Aspect 16:9" kan niet worden teruggezet naar 4:3. [. . . ] Controleer daarom goed wat de kleur van de cursor en het staafdiagram op het indexscherm is. Heeft u de accu of netstroomadapter/oplader losgemaakt voor u de hoofdschakelaar op "OFF" heeft gezet?Sluit de accu of de netstroomadapter/oplader aan, zet de hoofdschakelaar op " " en vervolgens op "OFF" en haal tenslotte de disc uit het toestel. Wordt de afstandsbediening op de infraroodsensor op de DVD videocamera gericht? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS55EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS55EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag