Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS50. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS50 te teleladen.


PANASONIC NV-GS50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6965 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-GS50 (528 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1080/50p bewegende beeldopnames kunnen bewaard en afgespeeld worden met dit toestel of met HD Writer AE 3. 0. iFrame: Dit is een opnameformaat dat geschikt is voor het bekijken en bewerken van beelden met een Mac (iMovie'11). Als u iMovie'11 gebruikt, kunnen iFrame films sneller geïmporteerd worden dan AVCHD films. Ook zal de grootte van het geïmporteerde bestand van iFrame films kleiner zijn dan dat van AVCHD films. [. . . ] (Bij het afspelen van video's op datum, worden alle scènes opgenomen op de geselecteerde datum herhaaldelijk afgespeeld. ) - 74 - Afspelen hervatten Indien het afspelen van een scène halverwege is gestopt, kan het afspelen worden hervat op het punt waar het is gestopt. MENU : [VIDEO SETUP] # [HERV. AFSP. ] # [AAN] op het miniatuuroverzicht van de Indien het afspelen van een video is gestopt, verschijnt gestopte scène. Het opgeslagen punt van waar het afspelen hervat dient te worden, wordt gewist zodra de camera wordt uitgeschakeld of de functie wordt veranderd. AFSP. ] verandert niet. ) Inzoomen op een foto tijdens het afspelen (Playback zoom) U kunt inzoomen door tijdens het afspelen een foto aan te raken. 1 Raak tijdens het afspelen van de foto het deel aan waarop u wilt inzoomen en blijf het aanraken. Het zal vergroot weergegeven worden ten opzichte van de gewone weergave (k1) # k2 # k4. Er wordt op de foto ingezoomd en het aangeraakte deel vormt daarvan het centrum. 2 Ga naar de ingezoomde positie door /// aan te raken of verschuif door aanraking van het scherm. A Weergegeven zoomlocatie De zoomlocatie wordt ongeveer 1 seconde weergegeven wanneer men inzoomt (uitzoomt) of de weergegeven locatie beweegt. Hoe meer het beeld vergroot wordt, hoe slechter de beeldkwaliteit. Uitzoomen van de ingezoomde foto Raak Raak aan om uit te zoomen. (k4 # k2 # k1) aan om terug te keren naar de gewone afspeelwijze (k1). U kunt ook zoomen met gebruik van de zoomhendel. - 75 - Geavanceerd (Afspelen) Verschillende afspeelfuncties Afspelen van video's/foto's op datum De scènes of de foto's die op dezelfde dag opgenomen zijn, kunnen in volgorde afgespeeld worden. 1 Raak de icoon voor de selectie van de datum aan. (l 17) ALL A Pictogram voor het selecteren van de datum 2 3 Raak de afspeeldatum aan. De scènes of de foto's die op de geselecteerde datum gemaakt zijn, worden als miniaturen weergegeven. Raak de scène of de foto aan die u wilt afspelen. U keert terug naar de afspeelwijze van alle scènes of foto's wanneer de stroom uitgeschakeld wordt of een andere mode wordt ingesteld. Ook al zijn de AVCHD scènes op dezelfde dag gemaakt, dan worden deze toch afzonderlijk gegroepeerd als het aantal scènes hoger is dan 99. Ook al zijn de AVCHD scènes of de 1080/50p scènes op dezelfde dag opgenomen, dan worden deze toch afzonderlijk gegroepeerd, wanneer tussen AVCHD en 1080/50p opnames geschakeld wordt. Ook al zijn iFrame scènes op dezelfde dag gemaakt, dan worden deze toch in de volgende gevallen afzonderlijk gegroepeerd. j Als het aantal scènes de 99 overschrijdt j Wanneer [Nummer resetten] uitgevoerd is Ook al zijn de foto's op dezelfde dag gemaakt, dan worden deze toch in de volgende gevallen afzonderlijk gegroepeerd. Het effect wordt gedeactiveerd. Als de effectinstelling veranderd wordt, zal de muziekinstelling op dezelfde wijze ingesteld worden als de effectinstelling. (Om de effectinstelling en de muziekinstelling van elkaar te laten verschillen, moet de muziekinstelling na de effectinstelling veranderd worden. ) 2 Raak [ENTER] aan. - 78 - Muziek instellen 1 Raak je lievelingsmuziek aan. Wanneer [Set up Effect] ingesteld is op [GEEN], dan kunt u [GEEN MUZIEK] selecteren. Wanneer [GEEN MUZIEK] geselecteerd is, zal de audio klinken die opgenomen werd op het moment waarin de opname gemaakt werd Om het muziekvolume te regelen tijdens het afspelen, of om de audio te testen, gebruikt u de volumehendel. (l 28) 2 Raak [ENTER] aan. Testen van de muziekaudio Raak [START] aan. Raak de andere muziekmogelijkheid aan om de muziek die moet worden getest te veranderen. Als u [STOP] aanraakt, stopt het afspelen van de muziek. Veranderen van de afspeelinstelling en afspelen van de diavoorstelling 1 2 Raak aan. (l 17) ALL (Alleen als u de instellingen wilt veranderen) Raak [Instel. ] aan om het te veranderen item te selecteren. Selecteer de af te spelen datum. (l 78) Selecteer het interval dat tussen het afspelen van twee opeenvolgende foto's moet verstrijken. Selecteer de muziek die bij het afspelen gespeeld moet worden. [DATUM INSTELLEN]: [Set up Effect]: [DIA-INTERVAL]: [KIES MUZIEK]: - 79 - 3 (Wanneer [DATUM INSTELLEN] geselecteerd is) Raak de afspeeldatum aan. (Wanneer [Set up Effect] geselecteerd is) Raak het gewenste effect aan. Als de effectinstelling veranderd wordt, zal de muziekinstelling op dezelfde wijze ingesteld worden als de effectinstelling. (Om de effectinstelling en de muziekinstelling van elkaar te laten verschillen, moet de muziekinstelling na de effectinstelling veranderd worden. ) [DIA-INTERVAL] kan niet ingesteld worden als [Set up Effect] ingesteld is. (Wanneer [DIA-INTERVAL] geselecteerd is) Raak het interval aan voor het afspelen van de diavoorstelling. [KORT]: [NORMAAL]: [LANG]: Ongeveer 1 seconde Ongeveer 5 seconden Ongeveer 15 seconden (Wanneer [KIES MUZIEK] geselecteerd is) Raak het gewenste geluid aan. Om het volume van de muziek tijdens het afspelen van de diavoorstelling te regelen, of om de audio te testen, gebruikt u de volumehendel. (l 28) Raak [ENTER] aan. (Om de muziekaudio te testen) Raak [START] start aan en start het testen van de audio. Raak de andere muziekmogelijkheid aan om de muziek die moet worden getest te veranderen. [. . . ] Neem onderstaande maatregelen als zich toch condens vormt. Oorzaken van condensvorming Condensvorming vindt plaats wanneer de omgevingstemperatuur of relatieve luchtvochtigheid verandert. Wanneer u dit toestel uit een auto met air-conditioning mee naar buiten neemt. Wanneer koele lucht van een airconditioner rechtstreeks op dit toestel wordt geblazen. (bijvoorbeeld een verwarmd zwembad) Nuttige tips Als u bijvoorbeeld op een skipiste een opname hebt gemaakt en het toestel vervolgens meeneemt naar een verwarmd vertrek, plaatst u het toestel in een plastic zak en verwijdert u zoveel mogelijk lucht uit deze zak, waarna u de zak sluit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag