Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS5. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS5 te teleladen.


PANASONIC NV-GS5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14158 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-GS5 (1081 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Niet demonteren, boven 60 oC verhitten of verbranden. EMC ElektroMagnetische Compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat. Bewaar de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen. OPGELET! PLAATS DEZE UNIT NIET IN EEN BOEKENKAST, INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE AFGESLOTEN RUIMTE. ZORG ERVOOR DAT HET TOESTEL IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE WORDT GEBRUIKT. OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN DOOR OVERVERHITTING TE VOORKOMEN DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT GORDIJNEN EN ANDERE MATERIALEN DE VENTILATIEOPENINGEN NIET VERSPERREN. [. . . ] Wanneer de SD-kaart geformatteerd wordt, zullen alle opgenomen gegevens gewist worden. Zijn de gegevens eenmaal gewist, dan kunnen ze niet teruggewonnen worden. Opgelet: Controleer of het toegangslampje uitgegaan is. Lees-/schrijflampje [ACCESS] A Als dit toestel zich toegang tot de SDkaart verschaft, gaat het toegangslampje branden. 1 2 Klap het LCD-scherm uit. Open het klepje van de SD-kaart en plaats (verwijder) de SDkaart in (uit) de kaartgleuf B. Houd de kant met het label C in de richting aangegeven in de afbeelding, en duw de kaart in één keer zo ver mogelijk recht naar binnen. Druk tegen het midden van de SD-kaart en trek deze vervolgens recht uit de sleuf. 3 Sluit het klepje van de SD-kaart goed. Sluit de afdekking totdat deze vastklikt. Stel de contactpunten op de SD-kaart niet bloot aan water, vuil of stof. Leg de SD-kaart niet op de volgende plaatsen: j In rechtstreeks zonlicht j Op heel stoffige of vochtige plaatsen j Bij een verwarming j Plaatsen met grote temperatuurverschillen (er kan dan immers condensatie optreden) j Plaatsen met statische elektriciteit of elektromagnetische golven Doe de SD-kaart terug in zijn doosje wanneer u hem niet gebruikt. Over het weggooien of weggeven van SDkaarten. Raak de contactpunten op de achterkant van de SD-kaart niet aan. Stel de SD-kaart niet bloot aan sterke schokken, buig hem niet en laat hem niet vallen. Elektrische ruis, statische elektriciteit of defecten aan de camera of de SD-kaart kunnen de kaart beschadigen of gegevens op de kaart wissen. Als het lees-/schrijflampje van de kaart brandt, mag u niet: j De SD-kaart verwijderen j De camera uitzetten j De USB-kabel aansluiten of loskoppelen j Het toestel blootstellen aan trillingen of schokken Als u bovenstaande handelingen uitvoert terwijl de lamp brandt, kunnen gegevens/ VQT2W56 91 Voorbereidingen Instelling 3 De camera in-/ uitschakelen U kunt de stroom in- en uitschakelen met de power-toets of door de LCD-monitor te openen en te sluiten. De camera in- en uitschakelen met de aan/uit-knop Druk op de power-toets om de stroom in te schakelen. (alleen voor auto focus) 4 Druk de in. toets volledig Pictogrammen op het scherm in de foto-opnamefunctie MEGA 2. 9M R3000 : ß: ßj: : MEGA : : : R3000: 2. 9M : : Nemen van foto's Flits Flitsniveau Rode-ogen reductie MEGA optische beeldstabilisator Optische beeldstabilisator (l 104) Kwaliteit van foto's Formaat van foto's Resterend aantal foto's (Wordt rood en knippert als [0] verschijnt. ) AF-hulplicht VQT2W56 97 Basis Opnemen/Afspelen 3 Intelligent auto mode De volgende functies die geschikt zijn voor de omstandigheden, worden ingesteld zodra u alleen maar het toestel richt op wat u wilt opnemen. Toets Intelligent auto/Handmatige werking Druk op deze toets om naar Intelligent auto mode/ Handmatige werking over te schakelen. Instelling Portret Scène Wanneer het onderwerp een persoon is Effect De gezichten worden automatisch herkend en scherpgesteld, en de helderheid wordt zodanig ingesteld dat de gezichten duidelijk worden opgenomen. Het gehele landschap wordt met levendige kleuren opgenomen zonder dat de lucht in de achtergrond witachtig wordt wanneer deze erg helder is. De camera kan duidelijke beelden opnemen in een donker vertrek of in de schemering. Een persoon en de achtergrond worden opgenomen met een vrijwel levensechte helderheid. U kunt een nachtlandschap levendig opnemen door de sluitertijd te verlengen. Hiermee kunt u opnemen terwijl u het onderwerp van de opname tot dichtbij nadert. Het contrast wordt automatisch ingesteld voor heldere beelden. Landschap Opnemen buitenshuis *1 *1 *2 *2 *2 *1 *2 Spotlight Weinig licht Nachtportret Nachtlandschap Macro Normaal Onder een spot Donker vertrek of schemering Nachtportretopname Nachtlandschapopname Opnemen met inzoomen op een bloem, enz. Overige situaties *1 *2 Alleen bij video-opnames Alleen bij foto-opnames Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan het zijn dat het toestel niet de gewenste werkwijze aanneemt. In de functies Portret, Spotlight en Low light zal een onderwerp dat groter is en dichtbij het midden van het scherm door een oranje kader omgeven worden. Wij adviseren een statief te gebruiken in de nachtportretfunctie en nachtlandschapsfunctie. Gezichten kunnen misschien niet gedetecteerd worden, afhankelijk van de opnameomstandigheden, zoals gezichten van bepaalde afmetingen of die in een bepaalde stand gekanteld zijn of wanneer de digitale zoom gebruikt wordt. [. . . ] LOCK functie) Monitor: 6, 7 cm (2, 7z) brede LCD-monitor (ongeveer 230 K punten) Microfoon: Stereo (met een zoommicrofoon) Luidspreker: 1 ronde luidspreker, dynamisch type 110 VQT2W56 Witbalansinstelling: Auto tracking witbalanssysteem Standaardverlichting: 1. 400 lx Minimaal vereiste verlichting: Ongeveer 4 lx (1/25 in de Low light functie) Ongeveer 1 lx in de nachtkleurenstand AV multiconnector video uitgangsniveau: AV video uitgangsniveau;1, 0 Vp-p, 75 h, PAL systeem Uitgangsniveau component video; Y; 1, 0 Vp-p, 75 h/Pb; 0, 7 Vp-p, 75 h/Pr; 0, 7 Vp-p, 75 h HDMI mini connector video-uitgangsniveau: HDMITM (x. v. ColourTM) 1080i/576p AV multiconnector audio uitgangsniveau (Lijn): 316 mV, 600 h, 2 ch HDMI miniconnector niveau audio-output: AVCHD; Dolby Digital/Lineair PCM MP4; Lineair PCM USB: Kaartlezer functie (geen ondersteuning copyrightbescherming) Hi-Speed USB (USB 2. 0), USB-terminal type Mini AB USB-gastfunctie (voor DVD-brander) Batterijopladende functie (Laadt op vanaf USB-aansluiting wanneer het toestel uitstaat) WEB-camera; Compressie; Motion JPEG Beeldformaat; 640k480(VGA), 320k240(QVGA), 160k120(QQVGA) Flitser: Beschikbaar bereik; Ongeveer 1, 0 m tot 2, 5 m Afmetingen: 51, 5 mm (B)k57, 5 mm (H)k107, 5 mm (D) (zonder naar buiten stekende delen) Gewicht: Ongeveer 185 g [zonder (bijgeleverde) batterij en (optionele) SD-kaart] Gewicht tijdens werking: Ongeveer 229 g [met (bijgeleverde) batterij en een (optionele) SD-kaart] Werktemperatuur: 0 °C tot 40 °C Werkvochtigheid: 10%RH tot 80%RH Werktijd batterij: Zie pagina 89 VQT2W56 111 Video's Opnamemedia: SD-geheugenkaart (overeenkomstig FAT12 en FAT16 systeem) SDHC-geheugenkaart (overeenkomstig FAT32 systeem) SDXC-geheugenkaart (overeenkomstig exFAT systeem) Raadpleeg pagina 90 voor details over SD-kaarten die in dit toestel gebruikt kunnen worden. Compressie: MPEG-4 AVC/H. 264 Opnamewijze en overdrachtsnelheid: AVCHD; HA: Ongeveer 17 Mbps (VBR) HG: Ongeveer 13 Mbps (VBR) HX: Ongeveer 9 Mbps (VBR) HE: Ongeveer 5 Mbps (VBR) MP4; 1280k720p; Ongeveer 10 Mbps (VBR) 640k480p; Ongeveer 2, 5 Mbps (VBR) iFrame 960k540p; Ongeveer 28 Mbps (VBR) Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor de opneembare tijd. Beeldformaat: AVCHD; HA/HG/HX/HE; 1920k1080/50i MP4; 1280k720p; 1280k720/25p 640k480p; 640k480/25p iFrame 960k540p; 960k540/25p Audiocompressie: AVCHD; Dolby Digital/2 ch MP4; AAC/2 ch 112 VQT2W56 Foto's Opnamemedia: SD-geheugenkaart (overeenkomstig FAT12 en FAT16 systeem) SDHC-geheugenkaart (overeenkomstig FAT32 systeem) SDXC-geheugenkaart (overeenkomstig exFAT systeem) Raadpleeg pagina 90 voor details over SD-kaarten die in dit toestel gebruikt kunnen worden. Compressie: JPEG (Design rule for Camera File system, gebaseerd op Exif 2. 2 standaard), DPOF overeenkomstig Beeldformaat: Beeldverhouding [4:3]; 1952k1464/640k480 Beeldverhouding [3:2]; 2064k1376 Beeldverhouding [16:9]; 1920k1080 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor het aantal opneembare beelden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag