Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS400. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS400 te teleladen.


PANASONIC NV-GS400 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13078 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-GS400 (11745 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS400

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik geen andere AV- of USB-kabels dan de kabels die werden meegeleverd. Bij gebruik van een afzonderlijk aangeschafte kabel mag de lengte van die kabel maximaal 3 meter bedragen. WAARSCHUWING! OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET DOOR GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN, OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TEN GEVOLGE VAN OVERVERHITTING TE VOORKOMEN. ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT NIET GEBLOKKEERD WORDEN DOOR KRANTEN, TAFELKLEEDJES, GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS. [. . . ] Met slow-motionweergave of frame-per-frameweergave kunt u gemakkelijk het punt zoeken waarop u de scène in twee wilt knippen. (l 155) 4 Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven selecteert u [JA] en drukt u vervolgens op de joystick. Meer scènes knippen Herhaal de stappen 2 tot 4. Bewerking beëindigen Druk op de MENU-knop. LSQT1324 161 Functie Bedieningswijze Scènes samenvoegen Met deze functie kunnen alleen twee achtereenvolgende scènes worden samengevoegd tot één. Als u scènes wilt samenvoegen die elkaar niet opvolgen of die op verschillende data zijn opgenomen, maak dan eerst een afspeellijst en voeg de scènes dan samen op de afspeellijst. (l 130) [EDIT SCÈNE] # [SAMENVOEGEN] # [JA] Selecteer de eerste van de twee achtereenvolgende scènes die u wilt samenvoegen en druk op de joystick. 3 Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven selecteert u [JA] en drukt u vervolgens op de joystick. Meer scènes samenvoegen Herhaal de stappen 2 tot 3. Bewerking beëindigen Druk op de MENU-knop. 162 LSQT1324 Bewerken 3 Afspeellijsten gebruiken (RAM) (-RW<VR>) U kunt een afspeellijst maken door uw favoriete opnamen samen te nemen. Een afspeellijst komt niet tot stand door het kopiëren van gegevens en neemt daarom zeer weinig schijfruimte in beslag. De oorspronkelijke scènes worden niet aangetast door het maken of verwijderen van afspeellijsten. De oorspronkelijke scènes worden niet aangetast door het bewerken van scènes op een afspeellijst. A A Opgenomen scènes B Afspeellijst B Maximaal aantal afspeellijsten op een zijde van een schijf: 99 Maximaal aantal afspeellijstscenes op een zijde van een schijf: 999 Als oorspronkelijke scènes worden verwijderd, wordt het gedeelte van afspeellijsten waarin deze scènes voorkomt, ook verwijderd. Nieuwe afspeellijst samenstellen ¬ Selecteer te draaien. door aan de standkiezer 2 1 Selecteer [Samenstellen] en druk op de joystick. Selecteer (AFSPEELLIJST) en druk op de joystick. 3 Selecteer de scène die u aan de afspeellijst wilt toevoegen en druk op de joystick. LSQT1324 163 Rond de geselecteerde scène verschijnt een rood kader. Druk nogmaals op de joystick om de selectie van de scène ongedaan te maken. DPOF-instellingen die op andere apparaten zijn ingevoerd worden mogelijk niet herkend door dit toestel. U kunt de opnamedatum niet toevoegen aan beelden die worden afgedrukt met de DPOF-instellingen. LSQT1324 167 Schijfbeheer en SDkaartbeheer 1 Een schijf voltooien (-RW<VR>) (-RW<V>) (-R) (-R]DL) Hiermee kunnen schijven op andere apparaten worden afgespeeld. Als u een DVD-RW of een DVD-R/DVD-R DL schijf die in dit toestel is opgenomen (en die nog niet is voltooid) in een ander apparaat zoals een dvd-recorder, pc, enz. Voltooi de schijf eerst op dit toestel voordat u hem in andere apparaten plaatst. DVD-RW (VR-formaat): Als DVD-RW schijven (VR-formaat) eenmaal zijn voltooid, kan er op dezelfde wijze op worden opgenomen en kunnen ze op dezelfde wijze worden bewerkt als DVD-RW schijven (VR-formaat) die nog niet voltooid zijn. (Zelfs als u iets opneemt op een DVD-RW schijf of deze bewerkt (VR-formaat), hoeft u de schijf niet weer te voltooien. ) DVD-RW (videoformaat), DVD-R, DVD-R DL: Zodra een schijf is voltooid, wordt deze alleen-afspelen; u kunt er niet meer op opnemen. Als u de voltooiing van een DVD-RW schijf (videoformaat) ongedaan maakt, kunt u weer opnemen op de schijf. (l 169) ¬ Selecteer te draaien. door aan de standkiezer 1 Sluit dit toestel aan op de lichtnetadapter. Finaliseren is niet mogelijk met de batterij. Als de stroom tijdens het finaliseren wordt onderbroken, mislukt het finaliseren en kunnen de data worden beschadigd. (l 130) [DISCINSTEL. ] # [FINALISEREN] # [JA] Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven selecteert u [JA] en drukt u op de joystick. Als u een DVD-RW schijf (videoformaat) of DVDR/DVD-R DL schijf voltooit, wordt er een bovenmenu gemaakt. Wanneer het finaliseren beëindigd is, drukt u op de MENU-knop om het berichtenscherm te verlaten. Finaliseer een disc die met dit toestel is opgenomen niet met een ander toestel. [. . . ] Nuttige tip Als u bijvoorbeeld met dit toestel op een skipiste hebt opgenomen, en het dan in een verwarmd vertrek meeneemt, plaatst u het toestel in een plastic zak, verwijdert u zoveel mogelijk lucht uit de zak, en sluit u dan de zak. Laat het toestel ongeveer een uur in het vertrek liggen om het toestel op kamertemperatuur te laten komen, en gebruik het dan. LSQT1324 203 Uitleg van termen Automatische witbalans Bij witbalansregeling wordt de kleur van licht herkend en wordt het toestel zo afgesteld dat de kleur wit zuiverder wordt. Het toestel stelt de schakering vast van het licht dat door de lens en de witbalanssensor valt, bepaalt op basis daarvan de opnameomstandigheden en selecteert de kleurinstelling die daar het dichtst bij ligt. Het toestel slaat echter alleen kleurinformatie over wit op onder bepaalde lichtbronnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag