Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS40. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS40 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS40 te teleladen.


PANASONIC NV-GS40 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6965 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-GS40 (528 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS40

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De batterijen niet verhitten tot boven de volgende temperaturen en ze niet verassen. Knoopbatterij 60 oC Accu 60 oC EMC ElektroMagnetische Compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat. Gebruik alleen de meegeleverde AV-kabels, componentkabels en USB-kabels. Als u een losse, algemeen verkrijgbare kabel gebruikt, let er dan op dat deze maximaal 3 meter lang is. [. . . ] (l 68) 1 (Als de MF-hulpfunctie wordt gebruikt) Selecteer het menu. (l 27) [OPNAME INST. ] # [MF-HULP] # [AAN] De standaardinstelling van deze functie is [AAN]. 1 Selecteer het menu. (l 27) [OPNAME INST. ] # [BEELDINSTEL. ] # [JA] 2 Raak het pictogram [MF] aan. 2 Raak de items aan die u wilt instellen. F WB SHTR IRIS MF In de handmatige scherpstelling wordt het pictogram [AF] afgebeeld op het scherm. 3 Stel de scherpstelling in door aan te raken. MF MF / MF MF [SCHERPTE]: Scherpte van de rand [KLEUR]: Diepte van de kleur van het beeld. [BELICHTING]: Helderheid van het beeld MF 3 WB SHTR IRIS MF AF F Raak / aan om de instelling te veranderen. Het midden van het scherm wordt vergroot. Het normale scherm keert ongeveer na 2 seconden terug nadat u klaar bent met scherpstellen. Het midden van het scherm wordt niet vergroot als [MF-HULP] is ingesteld op [UIT]. Om terug te keren naar de automatische scherpstelling, raakt u het pictogram [AF] aan of drukt u nogmaals op MANUAL. De MF-hulpfunctie werkt niet indien de zoomvergroting meer dan 16k is. Het deel van het scherm dat is vergroot, wordt niet vergroot op de opname die werkelijk wordt genomen. Nadat de instelling is aangepast, zal de balk na 2 seconden verdwijnen. 4 Raak [ENTER] aan. Raak [STOPPEN] aan of druk op MENU om de instellingen af te ronden. wordt op het scherm afgebeeld. VQT2B23 71 Afspelen Bekijken 1 Video's afspelen NV-GS40 HDC-TM20 HDC-HS20 F OF Bedien de functieknop en houdt tegelijkertijd de vrijgaveknop ingedrukt indien u van OFF naar een andere functie wilt veranderen. Als de beelden één voor één achteruit worden afgespeeld, worden deze steeds met een interval van 0, 5 seconden weergegeven. Rechtstreeks afspelen 1) Raak 1 aan om de balk voor rechtstreeks afspelen af te beelden. 2) Raak de balk voor rechtstreeks afspelen aan A. Het afspelen wordt gepauzeerd en het afspelen wordt overgeslagen tot de positie die u aanraakte. Als geen bedieningen worden uitgevoerd gedurende ongeveer 3 seconden, gaat de balk 74 VQT2B23 Een foto maken van een video Een enkel frame van de opgenomen video kan worden opgeslagen als een foto. Hoogtepunten- en Tijdkaderindex Een beeld van een scène wordt afgespeeld als een miniatuur met een ingesteld tijdsinterval. De scène kan worden afgespeeld vanaf ieder tussentijds punt van die scène die u wilt afspelen. Duw de zoomknop naar de r-kant en schakel over van het miniatuuroverzicht naar hoogtepunten- en tijdkaderindex. (l 73) 1 Pauzeer het afspelen in de scène die u wilt opslaan als een foto. Het is handig hierbij in slow-motion en beeldvoor-beeld af te spelen. 2 Druk helemaal in. Een foto wordt opgenomen. ( / De foto wordt opgenomen en opgeslagen op hetzelfde medium als de video. ) De datum waarop de video werd opgenomen wordt geregistreerd als de datum van de foto. De kwaliteit zal anders zijn dan bij een normale foto. 1 Raak de ingestelde tijdselectie aan. A Ingestelde tijdselectie B Geselecteerde scène Raak / aan om de volgende/vorige scène af te beelden. 2 Raak aan om de gewenste tijd in te stellen. Als u [HIGHLIGHT] aanraakt, wordt een deel dat duidelijk opgenomen is, geselecteerd en afgespeeld als een miniatuur. Het is mogelijk dat de miniatuur niet wordt afgebeeld als het deel dat duidelijk opgenomen is, niet kan worden herkend. 3 Raak de miniatuur aan om af te spelen. Raak / aan om de volgende/vorige miniatuur af te spelen. VQT2B23 75 Video's afspelen op datum Beelden met dezelfde datum kunnen achter elkaar worden afgespeeld. Intelligente scèneselectie U kunt de scènes afspelen, exclusief de delen die als mislukt worden beoordeeld door het snel bewegen van deze camera, camerabewegingen en scherpstellingsfouten. 1 Raak het pictogram voor het selecteren van de datum aan. 1 Raak aan. A Pictogram voor het selecteren van de datum 2 3 Raak [INTEL. Raak de scène die u wilt afspelen. 2 Raak de afspeeldatum aan. De beelden die op de geselecteerde datum zijn opgenomen, worden als miniatuur weergegeven. 3 Raak de scène die u wilt afspelen. Het afspelen van alle scènes keert terug als de camera wordt uitgeschakeld of de functie wordt veranderd. Zelfs als beelden op dezelfde dag zijn opgenomen, worden deze in de onderstaande gevallen gescheiden gerangschikt. jAls het aantal scènes de 99 overschrijdt jIndien het medium is gerepareerd jAls de opname-instelling werd veranderd van HA/HG/HX naar HE*, of van HE naar HA/HG/HX* * ­1, ­2. . . [. . . ] Zorg dat u een opgeladen accu bij u hebt als u opnamen gaat maken buitenshuis. Bereid accu's voor met in totaal 3 tot 4 maal de gebruikstijd die u wilt gaan opnemen. Op koude plaatsen, zoals op skipistes, kan de gebruikstijd van een accu korter zijn dan normaal. Als u de accu per ongeluk hebt laten vallen, moet u controleren of de contactpunten nog in goede staat zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS40 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag