Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS4. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS4 te teleladen.


PANASONIC NV-GS4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14158 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-GS4 (1081 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De batterijen niet verhitten tot boven de volgende temperaturen en ze niet verassen. Knoopbatterij 60 oC Accupak 60 oC EMC ElektroMagnetische Compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat. Bewaar de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen. OPGELET! PLAATS DEZE UNIT NIET IN EEN BOEKENKAST, INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE AFGESLOTEN RUIMTE. ZORG ERVOOR DAT HET TOESTEL IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE WORDT GEBRUIKT. [. . . ] De beeldkwaliteit is anders dan bij het nemen van normale foto's. VQT2U93 67 [AF. LAMP] Door het onderwerp te verlichten, is het gemakkelijker voor de camera om scherp te stellen tijdens opnemen onder een zwakke belichting. LAMP] # [AUTO] Het AF-hulplicht reikt tot een afstand van ongeveer 1, 5 meter. Een opzetlens (optioneel) kan het AF-hulplicht blokkeren waardoor het moeilijker wordt om scherp te stellen. Wanneer u het toestel op de Intelligent auto mode zet, wordt de instelling vastgezet op [AUTO] en kan niet veranderd worden. [SLUITERGELUID] U kunt het geluid van een sluiter toevoegen aan het maken van een foto. : [FOTO] # [SLUITERGELUID] # [UIT]/ / Er klinkt geen sluitergeluid in de opnamewijze voor video's. 68 VQT2U93 Geavanceerd Opnemen (Geavanceerd) 7 Handmatig of . ¬ Verander de functie naar Druk op de iA/MANUAL toets om naar handmatige werking te schakelen. MNL wordt op het scherm afgebeeld. /MANUAL F FOCUS WB SHTR IRIS FOCUS Scherpstelling (l 72) Witbalans (l 70) Handmatige sluitertijd (l 71) Diafragma instellen (l 71) WB SHTR IRIS Voer de instelling uit door het gewenste, in te stellen item aan te raken. Raak 1 aan om van pagina te veranderen, waarna de icoon van de handmatige werking, telkens wanneer F / F aangeraakt wordt, verschijnt of verdwijnt. VQT2U93 69 Witbalans De automatische witbalansfunctie kan misschien geen natuurlijke kleuren reproduceren, afhankelijk van de scènes of de lichtomstandigheden. Raak / aan om de witbalansfunctie te selecteren. De witbalans handmatig instellen 1 2 Selecteer , neem een wit object in beeld. Raak het knipperende aan om in te stellen. AWB F FOCUS WB SHTR IRIS Selecteer de optimale functie door de kleur op het beeldscherm te controleren. Picto gram AWB F FOCUS WB SHTR IRIS Functie/ opnameomstandigheden Automatische witbalansinstelling Zonnig Buiten, onbewolkt Bewolkt Buiten, bewolkt Binnenopname 1 Kunstlicht, videolampen zoals in een studio, enz. Binnenopname 2 Gekleurde TL-verlichting, natriumlampen in sportzalen, enz. Handmatig instellen Kwik- of natriumlicht, sommige TL-verlichting Licht dat wordt gebruikt bij trouwrecepties in hotels, spotlights in theaters Zonsopgang, zonsondergang, enz. Als het scherm onmiddellijk zwart wordt en het pictogram stopt met knipperen en continu oplicht, is de instelling voltooid. Wanneer [MF-HULP] op [UIT] staat, wordt de blauwe zone niet weergegeven. Om auto focus opnieuw in te stellen, raakt u [AF] aan in stap 3 of drukt u opnieuw op de toets iA/MANUAL. De blauwe weergave verschijnt niet op de huidig opgenomen beelden. MF verschijnt op het scherm. MF / MF aan te F FOCUS WB SHTR IRIS 72 VQT2U93 Geavanceerd Afspelen (Geavanceerd) 1 Afspelen Afspelen van video's met gebruik van de bedieningsicoon Raadpleeg, voor details over de basiswerking van het afspelen, pagina 28. Afspelen Afspeeldisplay Uit te voeren stappen Raak tijdens het afspelen 5 aan om snel vooruit te gaan. (Raak 6 aan om terug te spoelen) De snelheid van het vooruitspoelen en terugspoelen wordt hoger als u nogmaals 5/6 aanraakt (Het afspelen op het scherm verandert van 5 in ). (De werking is alleen SEARCH PLAY SEARCH mogelijk met de PAUSE STILL ADV STILL ADV afstandsbediening) SKIP STOP SKIP Wanneer het afspelen op pauze staat, doorgaan met aanraken van . ( is voor langzaam achteruit afspelen) Het afspelen vindt langzaam plaats tijdens het aanraken. Als slow-motion video's achteruit worden afgespeeld, worden ze voortdurend getoond op ongeveer 2/3 van de snelheid van normaal afspelen (met een interval van 0, 5 seconde). (Raak aan om frame per frame verder te gaan in de omgekeerde richting. ) Wanneer u aanraakt wordt het normaal afspelen hersteld. Als de beelden één voor één achteruit worden afgespeeld, worden deze steeds met een interval van 0, 5 seconden weergegeven. Snel vooruit/ achteruit afspelen Tijdens het afspelen Skippen (naar het begin van een scène) Slow-motion afspelen Tijdens pauze Frame-by-frame afspelen De opname wordt beeld voor beeld afgespeeld. Wanneer de bedieningsicoon verdwijnt, raak het scherm dan aan om de icoon opnieuw te laten weergeven VQT2U93 73 Afspelen Afspeeldisplay 1) Uit te voeren stappen Raak 1 aan om de balk voor rechtstreeks afspelen A weer te geven. Het afspelen wordt gepauzeerd en het afspelen wordt overgeslagen tot de positie die u aanraakte. [. . . ] Zie http://www. mpegla. com. Licenties Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC. "AVCHD" en het "AVCHD" logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation. Dolby en het symbool double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag