Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS33EGE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS33EGE. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS33EGE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS33EGE te teleladen.


PANASONIC NV-GS33EGE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9930 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-GS33EGE (3231 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS33EGE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEGATEN NIET WORDEN BELEMMERD DOOR GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN OM HET GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BRAND TEN GEVOLGE VAN OVERVERHITTING TE VOORKOMEN. BELEMMER DE VENTILATIEGATEN VAN HET TOESTEL NIET MET KRANTEN, TAFELKLEDEN, GORDIJNEN OF SOORTGELIJKE VOORWERPEN. PLAATS GEEN VOORWERPEN MET EEN OPEN VLAM, ZOALS EEN KAARS, OP HET TOESTEL. Het stopcontact dient zich in de nabijheid van de apparatuur op een goed bereikbare plek te bevinden. [. . . ] Capaciteit 256 MB 512 MB SD-geheugenkaart 1 GB (SD speed Class 2 of hoger aanbevolen) 2 GB SDHC-geheugenkaart 4 GB 8 GB (Gebruik kaarten met het -logo. ) 16 GB · SD-geheugenkaarten van 8 MB en 16 MB zijn alleen geschikt voor het opnemen van stilstaande beelden. · Met SD-geheugenkaarten van 32 MB, 64 MB en 128 MB kunnen stilstaande beelden worden opgenomen, maar kan het opnemen van film tijdens gebruik stoppen. Kaarttype Aanbevolen Panasonic SD/SDHC-geheugenkaarten (per februari 2008) De volgende Panasonic SD/SDHC-geheugenkaarten en SD speed Class 2 of hogere geheugenkaarten worden voor deze camera aanbevolen. Bij andere soorten SD-kaarten kan het opnemen van bewegende beelden tijdens gebruik stoppen. SDgeheugenkaart High Speed RP-SDH256 RP-SDK512 RP-SDH01G RP-SDK02G SD/SDHC-geheugenkaart Class 2 RP-SDR256 RP-SDR512 RP-SDR01G RP-SDR02G RP-SDR04G Class 4 RP-SDM02G RP-SDM04G Class 6 RP-SDV01G RP-SDV02G RP-SDV04G RP-SDV08G RP-SDV16G 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB Controleer de nieuwste informatie op de volgende website. (Deze website is alleen in het Engels. ) http://panasonic. jp/support/global/cs/e_cam VQT1R53 (DUT) 9 Instellen 1 Opladen Het toestel staat in stand-by wanneer de lichtnetadapter is aangesloten. Het hoofdcircuit blijft onder spanning staan zolang de lichtnetadapter is aangesloten op een stopcontact. Plaats de batterij in de camera en laad deze op. 1 2 3 Zet de standkiezer op [OFF]. Het apparaat werkt op netspanning (de statusindicator brandt rood). De batterij kan niet worden opgeladen wanneer de standkiezer op een andere positie dan [OFF] wordt gezet. Open het kaart-/ batterijklepje. Open het klepje door de vergrendelknop van het kaart-/batterijklepje naar de positie "OPEN" te schuiven. Plaats de batterij in de camera. Zorg dat de batterij in de juiste richting is geplaatst en druk deze in het compartiment in de richting van de [] totdat deze op zijn plaats klikt en door de hendel wordt vergrendeld. (Om de batterij te verwijderen, drukt u de hendel in de richting van de [ ]. ) Hendel 4 5 Sluit het kaart-/ batterijklepje. Sluit het kaart-/batterijklepje en schuif de vergrendelknop voor het kaart-/batterijklepje naar de positie "LOCK". Sluit de lichtnetadapter (bijgeleverd) aan. Sluit het netsnoer op de lichtnetadapter aan en vervolgens op een stopcontact. Naar stopcontact Lichtnetadapter Netsnoer Kleine opening. Gebruik het netsnoer en de lichtnetadapter van dit apparaat niet op andere apparatuur. Gebruik netsnoeren en lichtnetadapters van andere apparaten ook niet op deze camera. 10 VQT1R53 (DUT) De batterij is op het moment van aanschaf niet opgeladen. (Er worden echter niet automatisch aanpassingen uitgevoerd wanneer u de nachtkleurenstand gebruikt. ) Het starten kan langer dan gewoonlijk duren als de camera ergens tegen aan stoot. Wanneer [SPAARSTAND] op [5 MINUTEN] wordt ingesteld en de camera automatisch naar snelstart stand-by gaat, kunt u het lcd-scherm sluiten en weer openen. VQT1R53 (DUT) 15 Instellen 5 Instelling via het menu, de schermtaal wijzigen Het menu wordt niet weergegeven tijdens opnemen of afspelen. 1 Geef het menu weer. Het weergegeven menu verschilt, afhankelijk van de stand. 2 Terugkeren naar het vorige scherm Selecteer het hoofdmenu. (Hoofdmenu voor stand [ ] en [ ]) Een bewerking halverwege afbreken 3 4 Ga naar het hoofdmenu. of Selecteer een submenu. 5 Ga naar het geselecteerde submenu. of 16 VQT1R53 (DUT) Met de cursorknop kunt u functies selecteren, bewerkingen uitvoeren en menu-instellingen verrichten. 6 Selecteer een optie. 8 Sluit het menu. 7 Ga naar de geselecteerde optie. Gebruik van de cursorknop Met de cursorknop kiest en selecteert u opties in menu's en in miniatuurweergaven. Omhoog Naar links Omlaag De cursor verplaatsen De cursor beweegt in de desbetreffende Naar rechts richting van de cursorknop wanneer deze worden ingedrukt. Wanneer u op het midden drukt, selecteert u een optie. Draai niet aan de standkiezer als er menu's op het lcd-scherm verschijnen. U kunt geen opnamen maken of andere bewerkingen uitvoeren als er menu's op het lcd-scherm verschijnen. De schermtaal wijzigen U kunt de scherm- en menutaal wijzigen. [LANGUAGE] VQT1R53 (DUT) 17 Instellen 6 De datum en tijd instellen De datum en tijd instellen Controleer voordat u gaat opnemen of de datum en tijd zijn ingesteld. De eerste keer dat de camera wordt ingeschakeld, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd de datum en tijd in te stellen. Selecteer [YES (JA)], druk op het midden van de cursorknop en ga naar stap 3 . 1 2 3 Stel in op [ ] of [ ]. Selecteer het gewenste menu. [BASIS] [Klok instelling][JA] Stel de datum en tijd in. Een onderdeel wijzigen De weergave van de datum en de tijd wijzigen [INSTELLEN] [Datum/Tijd] [UIT] : De datum en de tijd worden niet weergegeven. De datumstijl wijzigen [INSTELLEN] [Datumstijl] Stijlindicatie [J/M/D] [M/D/J] [D/M/J] Uiterlijk op lcdscherm 2008. 12. 15 12. 15. 2008 15. 12. 2008 Instellingen selecteren Numerieke waarden wijzigen Het jaar wordt weergegeven tot 2099 en de tijd wordt volgens de 24-uursindeling weergegeven. 4 Voer de datum en tijd in. · De klokfunctie begint bij [00] seconden. · Controleer nadat u op de knop [MENU] hebt gedrukt en het menu hebt gesloten, hoe de datum en tijd worden weergegeven. 18 VQT1R53 (DUT) Opname 1 Automatisch opnemen (bewegende beelden) Open de lenskap voordat u gaat opnemen. 1 2 3 De beeldverhouding veranderen in 4:3 [GEAVANCEERD] [ASPECT][4:3] De standaardbeeldverhouding op het moment van aanschaf is 16:9 (breedbeeld). Stel in op [ ]. Druk op . Begin met opnemen. Verstreken Opnamestand tijd Opname bezig (rood) Resterende tijd (knippert rood wanneer deze korter is dan 1 minuut) Geluid uitschakelen wanneer de opnameknop is ingedrukt [INSTELLEN] [Piep geluid][UIT] Het opnemen gaat door, zelfs als het lcd-scherm is gesloten. 4 Stop met opnemen. Schermbeeld verwijderen [INSTELLEN] [Display][UIT] Om te zorgen dat u geen opnamen misloopt PRE-REC functie (blz. 23) Gepauzeerd (groen) De videocamera neemt nog steeds op als [ ] rood is. Beweeg de camera niet. Wanneer de camera op de batterij wordt gebruikt, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te sparen als er ongeveer 5 minuten geen bewerkingen worden uitgevoerd. [. . . ] · Alleen tijdens normaal afspelen wordt het geluid weergegeven. · De volumeweergave verschijnt op het lcd-scherm als het volume wordt aangepast. 3 Ga naar het beeld die u wilt bekijken. Starten/pauzeren Naar vorige scène Naar volgende scène Terug naar miniatuur 24 VQT1R53 (DUT) Verwijder de SD-kaart niet als deze wordt gelezen (toegangslampje kaart brandt). Stilstaande beelden 1 Stel in op [ ]. 3 Ga naar de foto die u wilt bekijken. De miniaturen worden weergegeven. 2 Selecteer de gewenste scène. Er verschijnt een geel kader rond de geselecteerde scène. Diapresentatie starten/pauzeren Naar vorige scène Naar volgende scène Terug naar miniatuur Scènenr. Snel vooruitgaan/achteruitgaan Wanneer de knop wordt ingedrukt en ingedrukt wordt gehouden, verandert alleen het scènenummer snel. Laat de cursorknop los wanneer het gewenste scènenummer verschijnt. Naar volgende pagina: druk de cursorknop naar links of rechts of selecteer of en druk midden op de cursorknop. Eén beeld tegelijk verwijderen Terwijl het te verwijderen beeld wordt weergegeven Selecteer [JA]. VQT1R53 (DUT) 25 Overige 1 Met andere producten Nadere informatie kunt u lezen in de gebruiksaanwijzing (in PDF-formaat). Deze camera op een dvd-brander aansluiten Sluit de bij de dvd-brander geleverde lichtnetadapter op de dvd-brander aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS33EGE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS33EGE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag