Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS33EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS33EG. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS33EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS33EG te teleladen.


PANASONIC NV-GS33EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9930 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS33EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De batterijen niet verhitten tot boven de volgende temperaturen en ze niet verassen. Knoopbatterij 60 oC Batterijpak 60 oC EMC ElektroMagnetische Compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat. Gebruik alleen de meegeleverde AV-kabels, componentkabels en USB-kabels. Als u een losse, algemeen verkrijgbare kabel gebruikt, let er dan op dat deze maximaal 3 meter lang is. [. . . ] De kleur of helderheid van het beeld verandert mogelijk of u ziet mogelijk horizontale strepen op het beeld als het voorwerp wordt opgenomen in een zeer lichte omgeving of onder tl-licht, kwiklicht of natriumlicht enz. Gebruik in dit geval de automatische stand voor het maken van opnamen of stel de sluitertijd in op 1/100 in gebieden met een vermogensvoedingsfrequentie van 50 Hz, of op 1/125 in gebieden met een vermogensvoedingsfrequentie van 60 Hz. Diafragma/gain handmatig instellen Het luminantieniveau en histogram worden weergegeven tijdens het instellen van het diafragma. (l 63) Als de gain-waarde is gestegen, stijgt ook de ruis op het scherm. Afhankelijk van het zoombereik, kan het diafragma niet worden weergegeven. 2 3 Bevestig uw keuze door op de knop voor camerafuncties te drukken. Stel in door de ring te draaien. A Sluitertijd: 1/50 tot 1/8000 Als [SLTR AUT. LANG. ] is ingesteld op [AAN], wordt de sluitertijd ingesteld tussen 1/25 en 1/8000. B Diafragma/Gain-waarde: CLOSE # (F16 tot F2. 0) # OPEN # (0dB tot 18dB) Waarde dichtbij [CLOSE] resulteert in een donkerder beeld. Wanneer de diafragmawaarde wordt ingesteld op helderder dan [OPEN], verandert de gainwaarde. 68 VQT1U00 Voorbereidingen Opnemen Afspelen Reservekopie maken Met een computer Overige 70 79 88 Afspelen Bewerken Met een televisie VQT1U00 69 Afspelen 1 Video's afspelen A Vrijgaveknop B Uitlijnen met de statusindicator. Draai de functieknop en houdt tegelijkertijd de vrijgaveknop ingedrukt indien u van OFF naar een andere functie wilt overschakelen. 1 2 Draai de functieknop om selecteren. te (Tijdens het afspelen van de harde schijf) (Tijdens het afspelen van een SD-kaart) Selecteer [ ] (video's afspelen) op het tabblad [ ] (HDD afspelen) met de cursor. Selecteer [ ] (video's afspelen) op het tabblad [ ] (kaart afspelen) met de cursor. E Tabblad HDD afspelen F Video's afspelen C Tabblad kaart afspelen D Video's afspelen 70 VQT1U00 3 Kies de scène die u wilt afspelen en druk op de cursor. 4 Selecteer de weergavebediening met de cursor. G Miniatuuroverzicht H Vorige pagina I Volgende pagina J Afspeelfunctie-keuzetoets K Scènenummer De geselecteerde scène wordt op het volledige scherm afgespeeld en het bedieningspictogram verschijnt automatisch op het scherm. Als 9 of meer scènes zijn opgenomen, kunt u de volgende (of vorige) pagina afbeelden door de cursor naar rechts (of links) te bewegen, of door / te selecteren en vervolgens op de cursor te drukken. De datum waarop de video werd opgenomen wordt geregistreerd als de datum van de foto. (De datum waarop de foto werd gemaakt wordt geregistreerd in het geval de opnamedatum van de video niet bekend is. ) De kwaliteit zal anders zijn dan bij een normale foto. VQT1U00 73 Video's afspelen op datum Beelden met dezelfde datum kunnen achter elkaar worden afgespeeld. 1 Selecteer (Op datum) en druk vervolgens op de cursor. Zelfs als beelden op dezelfde dag zijn opgenomen, worden deze in de onderstaande gevallen gescheiden gerangschikt. jAls het aantal scènes de 99 overschrijdt jIndien de SD-kaart of harde schijf is gerepareerd jAls de opname-instelling werd veranderd van HA/HG/HX naar HE*, of van HE naar HA/HG/HX* * ­1, ­2. . . wordt toegevoegd aan de opnamedatum afgebeeld op het scherm. Intelligente scèneselectie (Goed opgenomen delen eruit halen om af te spelen) 2 Selecteer de afspeeldatum en druk vervolgens op de cursor. Video's worden afgespeeld na het overslaan van bepaalde delen die mogelijk niet duidelijk zijn opgenomen, bijvoorbeeld door camerabewegingen of onscherpe scènes. 1 Selecteer (Intelligente scèneselectie) en druk vervolgens op de cursor. De beelden die op de geselecteerde datum zijn opgenomen, worden als miniatuur weergegeven. Beweeg de cursor naar boven of beneden om de afspeeldatum te selecteren. Beweeg de cursor naar links om de laatste datum van de vorige maand te selecteren en beweeg de cursor naar rechts om de laatste datum van de volgende maand te selecteren. 2 3 Kies de scène die u wilt afspelen en druk op de cursor. Kies de scène die u wilt afspelen en druk op de cursor. Selecteer (Alle scènes) en druk op de cursor om alle opgenomen scènes achtereenvolgens af te spelen. Selecteer (Op datum) en druk op de cursor om de intelligente scèneselectie te activeren op de gewenste datum. Om terug te keren naar de intelligente scèneselectie voor alle scènes, selecteert u (Alle scènes) met de cursor en drukt u vervolgens op de cursor. Selecteer (Alle scènes) en druk op de cursor om alle opgenomen scènes achtereenvolgens af te spelen. Het afspelen van alle scènes keert terug als de camera wordt uitgeschakeld of de functieknop wordt bediend. 74 VQT1U00 Video's opgenomen onder de volgende omstandigheden worden verwijderd jWanneer de camera snel is bewogen jWanneer de camera trilde jWanneer het onderwerp tegenlicht heeft jWanneer de scènes te donker zijn jAls u opneemt met het toestel omlaag gericht, ondersteboven of omhoog gericht jWanneer het onderwerp onscherp is Maximaal 9 delen kunnen worden verwijderd uit een enkele scène. De positie van de delen die worden verwijderd kan verschillen afhankelijk van het soort opname, waarbij soms geen delen worden verwijderd. Het afspelen van alle scènes keert terug als de camera uit wordt gezet of de functieknop wordt bediend. [. . . ] (bijvoorbeeld een verwarmd zwembad) Nuttige tips Als u bijvoorbeeld op een skipiste een opname hebt gemaakt en het toestel vervolgens meeneemt naar een verwarmd vertrek, plaatst u het toestel in een plastic zak en verwijdert u zoveel mogelijk lucht uit deze zak, waarna u de zak sluit. Laat het toestel ongeveer een uur in het vertrek liggen om het toestel op kamertemperatuur te laten komen en gebruik het dan. LCD-scherm/zoeker Maak een vuil LCD-scherm schoon met een zachte, droge doek. Bij grote temperatuurschommelingen kan zich condens vormen op het LCD-scherm. Wanneer het toestel heel koud is geworden, bijvoorbeeld omdat u het op een koude plaats hebt opgeborgen, is het LCD-scherm iets donkerder dan normaal nadat u het toestel hebt ingeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS33EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS33EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag