Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS320

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS320. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS320 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS320 te teleladen.


PANASONIC NV-GS320 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5797 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-GS320 (11909 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS320

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Veiligheidsinstructies WAARSCHUWING: OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTSCHADE TE VOORKOMEN, STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELEND OF OPSPATTEND WATER EN PLAATS GEEN MET VLOEISTOF GEVULDE VOORWERPEN, ZOALS VAZEN, OP HET APPARAAT. VERWIJDER DE KAP (OF ACHTERKANT) NIET; ER ZIJN VAN BINNEN GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN VERVANGEN. LAAT HET APPARAAT ALLEEN REPAREREN DOOR DAARTOE BEVOEGDE PERSONEN. ª Lees de bedieningshandleiding nauwkeurig door en gebruik de camera op de juiste wijze. Voor letsel of materiële schade ten gevolge van gebruik in strijd met deze bedieningsvoorschriften is uitsluitend de gebruiker verantwoordelijk. Experimenteer met de functies van de videocamera voordat u uw eerste belangrijke gebeurtenis filmt. [. . . ] De weergavesnelheid van het bestand is afhankelijk van het aantal pixels in de foto. Als u een bestand wilt afspelen dat is opgenomen in een ander formaat of als het gegevensbestand beschadigd is, wordt het gehele display blauwachtig en kan de melding "ONAFSPEELBARE KAART'' verschijnen. Als foto's die zijn opgenomen in de 4:3-functie ( 3. 1M , 2M , 1M , 0. 3M ), op een breedbeeldtelevisie worden afgespeeld, kan de beeldkwaliteit minder zijn. Bij het afspelen van een bestand dat is opgenomen op andere apparatuur, kunnen de datum- en tijdweergave afwijken van de weergave tijdenshet opnemen. 122 VQT1A42 Afspelen Foto's van een geheugenkaart wissen De gewiste foto's kunnen niet worden hersteld. 1 Beweeg de joystick naar links of rechts om de te wissen foto te selecteren. De optie [ALLE files] kan enige tijd in beslag nemen als er veel foto's op de kaart aanwezig zijn. Als tijdens de opname de aanduiding "KAART IS VOL" wordt afgebeeld, is de geheugenkaart vol en kunnen geen gegevens meer worden opgenomen. Plaats een nieuwe kaart of zet de camera in de kaart afspeelstand om overbodige bestanden te wissen. Bij het wissen van bestanden die voldoen aan de DCF-standaard worden ook alle daaraan gekoppelde gegevens gewist. ª Foto's van een geheugenkaart wissen Het is ook mogelijk een foto in het meervoudige scherm te selecteren. Nadat u de foto hebt geselecteerd, drukt u op het midden van de knop om de pictogrammen zichtbaar te maken. 2 Beweeg de joystick naar beneden om [ ] te selecteren. die zijn opgenomen met andere apparatuur Het is mogelijk foto's (niet in JPEG-formaat) die niet kunnen worden weergegeven op de videocamera te wissen. Een kaart formatteren Houd er rekening mee dat bij het formatteren van een kaart alle gegevens op die kaart verloren gaan. 2 Als de melding verschijnt dat de kaart wordt geformatteerd, kiest u [JA] en drukt u vervolgens op het midden van de joystick ter bevestiging. 3 Beweeg de joystick naar beneden of boven om [1FILE WIS] te selecteren. 4 Als de melding verschijnt dat deze foto's worden verwijderd, kiest u [JA] en drukt u vervolgens op het midden van de joystick te bevestiging. ª Alle foto's verwijderen 1 Beweeg de joystick naar beneden om [ te selecteren. Verschijnt op het display echter voortdurend een melding terwijl u de kaart al diverse malen hebt geplaatst en verwijderd, formatteer de kaart dan. Als de SD-kaart op andere apparatuur is geformatteerd, kan het opnemen langer duren of kunt u de SD-kaart misschien niet gebruiken. (Formatteer hem niet op een pc etc. ) Haal de kaart niet uit de camera en schakel de camera niet uit tijdens het formatteren. 2 Beweeg de joystick naar beneden of boven om [ALLE files] te selecteren. 3 Als de melding verschijnt dat deze foto's worden verwijderd, kiest u [JA] en drukt u vervolgens op het midden van de joystick ter bevestiging. Gebruik voor het wissen van bestanden de netadapter of een voldoende opgeladen accu. 123 VQT1A42 Afspelen Dit apparaat ondersteunt SD-geheugenkaarten die zijn geformatteerd in een FAT12-systeem en FAT16-systeem op basis van SD-geheugenkaartspecificaties en SDHC-geheugenkaart die zijn geformatteerd in een FAT32-systeem. Afdrukgegevens op geheugenkaart schrijven (DPOF-instelling) U kunt de gegevens van de af te drukken foto's, het aantal exemplaren en andere informatie (DPOF-gegevens) op de geheugenkaart opslaan. 2 Ga met de joystick naar het bestand waarvoor u gegevens wilt vastleggen en bevestig uw keuze. Opnamen op geheugenkaart beveiligen Op een geheugenkaart opgenomen foto's kunnen worden beveiligd zodat ze niet per ongeluk kunnen worden gewist. (Ook beveiligde foto's worden echter gewist als u de kaart formatteert. ) Zet de camera op Kaart afspeelstand. 2 Ga met de joystick naar de foto die u wilt beveiligen en bevestig uw keuze. 1 1 [ ] Op het scherm ziet u nu de indicatie 1 en het geselecteerde bestand is nu beveiligd. Door nogmaals op de joystick te drukken wordt de beveiliging opgeheven. ª De instellingen afsluiten Druk op [MENU]. Het aantal in DPOF vastgelegde afdrukken 1 wordt weergegeven. [. . . ] Hiermee bedraagt het percentage effectieve pixels ruim 99, 99% waarvan een kleine 0, 01% van de pixels inactief is of altijd brandt. ª Periodiek onderhoud Voor optimale beeldkwaliteit raden wij u aan versleten onderdelen zoals de koppen na circa 1000 bedrijfsuren te vervangen. (Dit is echter afhankelijk van bijvoorbeeld temperatuur, vochtigheid en vuil. ) 256 Maximaal 999 foto's kunnen worden opgeslagen op de 100CDPFP-map enzovoorts. Bestanden met de DPOF-instellingen kunnen in de MISC-map worden opgeslagen. 156 VQT1A42 Diversen Begrippenlijst ª Automatische witbalans De witbalansfunctie herkent de kleur van het licht en past deze aan zodat het wit zuiver wit wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS320

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS320 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag