Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS30EGE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS30EGE. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS30EGE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS30EGE te teleladen.


PANASONIC NV-GS30EGE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4720 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS30EGE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om het uitgewist worden van gegevens wegens statische elektriciteit, elektromagnetische golven, stuk gaan en storingen te voorkomen, een back-up maken van de gegevens op een PC of disc. (l 113) Het statuslampje (l 9) gaat rood branden als toegang tot de SD-kaart of het intern geheugen verkregen wordt (initialisatie, opname, afspelen, wissen, enz. ). Deze kunnen het intern geheugen beschadigen of een slechte werking van het toestel tot gevolg hebben. j Het toestel uitschakelen (de batterij verwijderen) j Plaatsen en verwijderen van de SD-kaart j De USB-kabel aansluiten of loskoppelen j Het toestel blootstellen aan trillingen of schokken Dit toestel weggeven of weggooien. [. . . ] Scherpstellen en terugkeren naar het opnamescherm Als de focus op (HANDMATIG) of (MACRO) gezet is, wordt de [Scène stand]-functie op (UIT) gezet. Als u zelfs met een instelling van (HANDMATIG) of (MACRO) de [Scène stand] op iets anders dan (UIT) zet, zal de focusinstelling op (AUTO) gezet worden. Als u de scherpstelling op (MACRO) zet, begint dan te zoomen met de zoom op groothoek (W). Als u een shortcut-functie (l 73) op de SET-toets registreert, kunt u de focusinstelling veranderen vanaf het opnamebeeldscherm. In bepaalde gevallen kan het moeilijk zijn om het beeld automatisch scherp te stellen. 1 - 81 - Geavanceerd (Afspelen) Afspelen Afspelen met gebruik van de bedieningsicoon Raadpleeg, voor details over de basiswerking van het afspelen, pagina 40. SET -toets/ Afspeelweer gave Afspelen Uit te voeren stappen Tijdens het afspelen Snel vooruit/ achteruit afspelen Kantel de SET-toets naar rechts tijdens het afspelen, om snel vooruit af te spelen (naar links kantelen om achteruit af te spelen). Iedere druk op de SET-toets verandert de afspeelsnelheid (maximaal 15k de gewone snelheid). Kantel de SET-toets in de tegengestelde richting tijdens het vooruit spoelen of het terugspoelen, om de spoelsnelheid te verlagen. Druk op de SET-toets om het gewone afspelen te hervatten. - 82 - Afspelen SET -toets/ Afspeelweer gave Uit te voeren stappen Slowmotion afspelen Tijdens pauze Terwijl het afspelen gepauzeerd is, kantelt en houd u de SET-toets naar rechts om slow-motion af te spelen tot u de toets loslaat (naar links voor achteruit slow-motion afspelen). Terwijl het afspelen gepauzeerd is, kantelt u de SET-toets naar rechts (naar links voor achteruit frame-byframe afspelen) Het achteruit frame-by-frame afspelen zal plaatsvinden met een interval van 1 seconde ( , , , en ) of met een interval van 0, 5 seconde ( ). [KIES MUZIEK]*: Selecteer de muziek voor het afspelen van foto's. * Deze instellingen zijn alleen beschikbaar als [ALLE] of [FOTO] in [MODE] geselecteerd zijn. 2 (bij selectie van [MODE]) Selecteer het bestand dat u wenst te af te spelen met gebruik van de SET-toets en druk op de SET-toets. (bij selectie van [DIA-INTERVAL]) Selecteer een item met gebruik van de SET-toets en druk op de SET-toets. - 87 - [KORT]: [NORM. ]: [LANG]: ongeveer 1 seconde ongeveer 5 seconden ongeveer 15 seconden (Bij selectie van [Set up Effect]) Selecteer het gewenste effect met gebruik van de SET-toets en druk op de SET-toets. [Set up Effect] is uitgeschakeld voor het afspelen van panoramafoto's. (Bij selectie van [KIES MUZIEK]) Selecteer de gewenste muziek met gebruik van de SET-toets en druk op de SET-toets. Als u scènes/audiobestanden afspeelt, wordt de audio van de scènes/ audiobestanden zonder muziek afgespeeld. 3 Selecteer [START] met gebruik van de SET-toets en druk op de SET-toets. Panoramafoto's worden als volgt afgespeeld. j Horizontale panoramafoto: het afspelen verloopt van links naar rechts. Om het volume tijdens een diavoorstelling te regelen, gebruikt u de volumehendel. (l 42) Tijdens het afspelen zal de diavoorstelling stoppen als u ongeacht welke handeling met het toestel verricht, met uitzondering van het gebruik van de volumehendel. - 88 - Weergeven van bestandsinformatie U kunt de informatie van de met dit toestel opgenomen bestanden weergeven. (l 23) 1 2 Gebruik de SET-toets en selecteer het bestand waarvan de informatie weergegeven moet worden. Druk 1 seconde of langer op de MENU-toets. Om de informatie te laten verdwijnen, drukt u opnieuw op de MENU-toets. 1 Opnamemodus Opnameformaat 2 Starttijd en datum van de opname 3 Bestandnummer 4 Veiligheidsinstelling 5 Bestandformaat 6 Opnametijd 7 Opnamemedia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beeldformaat Scènemodus Kleurmodus IRIS: Diafragma-opening SHUTTER: Sluitersnelheid EXPOSE: Belichtingscorrectie ISO: ISO-gevoeligheid Starttijd en datum van de opname Bestandnummer Veiligheidsinstelling Bestandformaat Opnamemedia - 89 - 1 Opnamemodus Opnameformaat 2 Starttijd en datum van de opname 3 Bestandnummer 4 Veiligheidsinstelling 5 Bestandformaat 6 Opnametijd 7 Opnamemedia - 90 - Geavanceerd (Afspelen) Gebruik van het afspeelmenu Stel de afspeelmodus in. (l 44) [MENU]: 1 of 2 # gewenste instelling 1 MENU AFSPELEN 1 [DIAVOORSTELLING] Raadpleeg pagina 87. [AFSPEELVOLUME] Stelt het afspeelvolume voor scène- en audiobestanden in. Kantel de SET-toets naar rechts of naar links en druk op de SETtoets. [BEVEILIGEN] of [OVERDR/BESCHERMEN] Raadpleeg pagina 100 voor details over de beveiligingsinstelling. Raadpleeg pagina 135 voor details over de selectieve verzending. [WISSEN] Raadpleeg pagina 97. [ROTEREN] U kunt de foto's draaien. [. . . ] Wanneer het toestel heel koud is geworden, bijvoorbeeld omdat u het op een koude plaats hebt opgeborgen, is het LCD-scherm iets donkerder dan normaal nadat u het toestel hebt ingeschakeld. Het LCD-scherm wordt weer helderder zodra de temperatuur in het toestel is gestegen. Er wordt extreem hoge precisietechnologie gebruikt om het beeldscherm van de LCD-monitor te produceren, dat gekenmerkt wordt door ongeveer 230. 000 punten. Het resultaat is meer dan 99, 99% effectieve punten met slechts 0, 01% van de punten op inactief of altijd verlicht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS30EGE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS30EGE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag