Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS30EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS30EG. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS30EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS30EG te teleladen.


PANASONIC NV-GS30EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4720 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NVGS30EG (4679 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS30EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] iFrame: Dit is een opnameformaat dat geschikt is voor het bekijken en bewerken van beelden met een Mac (iMovie'11). Als u iMovie'11 gebruikt, kunnen iFrame films sneller geïmporteerd worden dan AVCHD films. Ook zal de grootte van het geïmporteerde bestand van iFrame films kleiner zijn dan dat van AVCHD films. Dit is niet compatibel met films die opgenomen zijn in het AVCHD formaat. Hanteren van het intern geheugen [NV-GS30EG] Dit toestel is uitgerust met een intern geheugen. [. . . ] j Wanneer het aantal foto's de 999 overschrijdt j Wanneer de foto's met de hi-speed burst-functie gemaakt zijn ( wordt aangeduid na de datum, in de lijst op datum). j Wanneer [Nummer resetten] uitgevoerd is wordt weergegeven na de datum, in de lijst op datum, voor foto's die vanuit een video gecreëerd zijn. (l 69) wordt weergegeven achter de datum op de lijst van scènes die door Highlight afspelen bewaard zijn. (l 78) - 72 - Highlight weergave Het deel dat als helder opgenomen beschouwd wordt, wordt uit een lange opname gehaald en kan korte tijd weergegeven worden met effecten en toevoeging van muziek. Het is ook mogelijk om origineel Highlight Afspelen te creëren door uw favoriete scènes te controleren en instellingen te verrichten om deze scènes eruit te halen. Highlight afspelen is niet mogelijk voor scènes in iFrame of voor scènes die als MP4 bewaard zijn. 1 2 Raak aan. (l 16) ALL Raak het gewenste effect aan. Aangeraden voor leuke situaties, zoals op een feestje. (l 74) [POP]: [NATUUR]: [KLASSIEK]: [DYNAMISCH]: [AANGEPAST]: De scènes die bij het effect passen zullen eruit gehaald worden en op het thumbnail beeldscherm weergegeven worden. Effecten zoals faden, slow-motion, stilstand (pauze) of overzicht afspelen worden ingevoerd. Raadpleeg pagina 75 om de instellingen te veranderen. 3 4 Raak aan in het thumbnail beeldscherm. Raadpleeg pagina 75 om de instellingen te veranderen. Selecteer het afspelen. (l 27, 68) Wanneer het afspelen klaar is of gestopt wordt, wordt het te selecteren beeldscherm [OPSLAAN] (l 78) of [OPNIEUW SELECTEREN], [STOPPEN] weergegeven. Misschien worden niet alle als favoriet aangevinkte scènes afgespeeld, afhankelijk van de instelling van de afspeeltijd. (l 77) Wissen van de favoriete scènes uit de thumbnail-weergave 1 Raak [Herstel] aan. 2 Raak [ALLES OPNIEUW] of [SELECTIE OPNIEUW] aan. Het aanvinkteken van alle favoriete scènes wordt weggenomen als [ALLES OPNIEUW] geselecteerd wordt. 3 4 (Als [SELECTIE OPNIEUW] geselecteerd is bij stap 2) Raak de te resetten scène aan. Raak [JA] aan. Afspelen van de favoriete scènes Raak [AAN] of [UIT] aan. [AAN]: [UIT]: Insluiten in Highlight afspelen van de scènes die toegevoegd zijn aan [INSTELLEN FAVORIETE SCENE]. Niet insluiten in Highlight afspelen van de scènes die toegevoegd zijn aan [INSTELLEN FAVORIETE SCENE]. - 76 - Prioriteitinstelling 1 Raak [GEZICHT] of [GEZ. HERK. ] aan. Raak [GEZICHT] aan zodat bij het afspelen prioriteit gegeven wordt aan ongeacht welk gedetecteerd gezicht, met inbegrip van het gezicht van degene die voor gezichtsherkenning geregistreerd is. 2 (Wanneer [GEZ. HERK. ] geselecteerd is) Raak een te specificeren gezicht aan. KEN ANNA MARY U kunt tot 6 gezichten specificeren die met voorrang afgespeeld worden. JOE Bij aanraking wordt het geregistreerde gezicht geselecteerd en door een rode kleur omgeven. Raak het geregistreerde gezicht opnieuw aan om de handeling te annuleren. Wanneer een enkel gezicht gespecificeerd is, zal de naam die voor dat gezicht ingevoerd is weergegeven worden. [. . . ] Men dient er vóór het gebruik rekening mee te houden dat Panasonic zich op generlei wijze aansprakelijk stelt voor directe of indirecte problemen die optreden als gevolg van een verandering of het verlies van informatie, met inbegrip van persoonsgegevens. - 135 - Condensvorming Wanneer zich condens op het toestel vormt, wordt de lens wazig en is het mogelijk dat het toestel niet meer normaal werkt. Neem onderstaande maatregelen als zich toch condens vormt. Oorzaken van condensvorming Condensvorming vindt plaats wanneer de omgevingstemperatuur of relatieve luchtvochtigheid verandert. Wanneer u dit toestel uit een auto met air-conditioning mee naar buiten neemt. Wanneer koele lucht van een airconditioner rechtstreeks op dit toestel wordt geblazen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS30EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS30EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag