Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS250EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS250EG. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS250EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS250EG te teleladen.


PANASONIC NV-GS250EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4678 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS250EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · HET FRONTPANEEL NIET VERWIJDEREN (OF ACHTERPANEEL); HIERACHTER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE ONDERHOUD NODIG HEBBEN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR GEKWALIFICEERDE VAKMENSEN. · ZORG DAT DE VENTILATIEOPENINGEN NIET WORDEN AFGEDEKT DOOR KRANTEN, TAFELKLEDEN, GORDIJNEN EN DERGELIJKE VOORWERPEN. · OP DE UNIT MOGEN GEEN OBJECTEN ZOALS BRANDENDE THEELICHTJES OF KAARSEN WORDEN GEPLAATST. · LEGE BATTERIJEN DIENT U IN TE LEVEREN BIJ EEN INZAMELPUNT VOOR KCA. [. . . ] (Echter, niet alle JPEG-formaten kunnen worden afgespeeld. ) Bij andere bestandsformaten kan het gebeuren, dat de map/bestandsnaam niet wordt weergegeven. De werking van deze unit kan verslechteren als u bestanden wilt weergeven die via andere apparatuur zijn opgeslagen of gemaakt, en deze andere bestanden kunnen mogelijk niet worden weergegeven. Terwijl de SD-kaart wordt ingelezen (de slotindicator brandt), mag u de SD-kaart/accudeksel niet openen om de SD-kaart te verwijderen. Maak tijdens de diavoorstelling geen gebruik van de Mode Dial. · · 69 VQT1H64 Bewerken Bewerkingsfuncties Het bewerken van scènes Scènes verwijderen Scènes van SD-kaarten verwijderen. De verwijderde scènes kunnen niet worden hersteld. Meerdere scènes uit de miniatuurweergave verwijderen Stel de Mode Dial in op [ ] en selecteer daarna [ ] (videoweergave-tab). 1 Terwijl de miniatuurweergave wordt weergegeven, drukt u op de [ ] op. Scènes één voor één verwijderen Stel de Mode Dial in op [ ] en selecteer daarna [ ] (videoweergave-tab). ] 2 Druk op cursorpijltje Omhoog of Omlaag om [ALL SCENES] of [SELECT] te kiezen en druk op de cursorknop. · 2 Wanneer de bevestigingsvraag verschijnt, selecteer [JA], en druk op de cursorknop. Kiest u [ALL SCENES], dan zullen alle scènes, behalve de schrijfbeveiligde, worden verwijderd. - Als [PLAY MODE] is ingesteld op [VIEW ALL]: alle scènes op de SD-kaart - Als [PLAY MODE] is ingesteld op [BY DATE]: alle scènes van de geselecteerde datum (Alleen als [SELECT] wordt geselecteerd in stap 2) 3 Selecteer de te verwijderen scène, en druk daarna op de cursorknop. De geselecteerde scène wordt omkaderd door een rood kader. · Als de cursorknop nogmaals wordt ingedrukt, zal de selectie worden geannuleerd. 99 scènes per keer worden verwijderd. 70 VQT1H64 Bewerken 4 (Alleen als [SELECT] wordt geselecteerd in stap 2) Druk op de [ ] knop. Een scène splitsen en verwijderen Hiermee splitst men een scène in twee om een onnodig gedeelte te verwijderen. Om een onnodig gedeelte van een scène te verwijderen, moet u de scène eerst splitsen en daarna verwijdert u het onnodige gedeelte. 5 Wanneer de bevestigingsvraag verschijnt, selecteer [JA], en druk op de cursorknop. (Alleen als [SELECT] wordt geselecteerd in stap 2) Verwijderen van overige scènes Herhaal de stappen 3 t/m 5. De bewerking voltooien Druk op de MENU-knop. Stel de Mode Dial in op [ ] en selecteer daarna [ ] (videoweergave-tab). 1 Druk op de MENU-knop, selecteer daarna [EDIT SCENE] [DIVIDE] [SET] en druk op de cursorknop. · · · · · · · · · U kunt scènes ook verwijderen door op de MENUknop te drukken, voorts [EDIT SCENE] [DELETE] te selecteren en daarna [ALL SCNES] of [SELECT]. (Beveiligde bestanden worden echter ook verwijderd als de SD-kaart wordt geformatteerd. ) Verwijderen van fotobestanden die via andere apparatuur op de SD-kaart zijn opgeslagen Een afwijkend bestandsformaat (anders dan JPEG) dat niet via deze unit kan worden weergegeven, zal worden verwijderd. Stel de Mode Dial in op [ ] en selecteer daarna [ ] (fotoweergave-tab). 1 Druk op de MENU-knop, selecteer daarna [PLAY SETUP] [SCENE PROTECT] [YES] en druk op de cursorknop. · · · · · · Beveiligde bestanden kunnen niet worden verwijderd. In het geval van [ALL SCENES], kan de verwijdering enige tijd duren als de SD-kaart veel bestanden bevat. Gebruik een voldoende opgeladen accu of de ACadapter als u bestanden gaat verwijderen. Als bestanden aan de DCF-norm voldoen, zullen alle gegevens die aan het bestand gerelateerd zijn, worden verwijderd. 2 Selecteer de te beveiligen scène, en druk daarna op de cursorknop. De [ ] indicatie verschijnt en het bestand is nu beveiligd. · Druk nogmaals op de cursorknop om de instelling te annuleren. Om de instellingen te voltooien Druk op de MENU-knop. 74 VQT1H64 Bewerken DPOF instelling Printgegevens naar een SD-kaart schrijven. U kunt de printgegevens en het aantal gewenste afdrukken (DPOF-gegevens) van de foto-opnamen naar een SD-kaart schrijven. Om de instellingen te voltooien Druk op de MENU-knop. Alle DPOF-instellingen annuleren Druk op de MENU-knop, selecteer daarna [PLAY SETUP] [DPOF SET] [CANCEL ALL] en druk op de cursorknop. · Wanneer de bevestigingsvraag verschijnt, selecteer [JA], en druk daarna op de cursorknop. Wat is DPOF DPOF staat voor Digital Print Order Format. Dit maakt het mogelijk om afdrukinformatie naar een SD-kaart te schrijven, zodat de kaart kan worden gebruikt in combinatie met een systeem dat DPOF ondersteunt. · · Stel de Mode Dial in op [ ] en selecteer daarna [ ] (fotoweergave-tab). 1 Druk op de MENU-knop, selecteer daarna [PLAY SETUP] [DPOF SET] en druk op de cursorknop. · U kunt de DPOF-instelling max. [. . . ] · Wanneer koele lucht van een airconditioner rechtreeks op de unit wordt geblazen. · Wanneer de unit zich in een zeer vochtige omgeving bevindt (dampen). een verwarmd zwembad) Wanneer de unit vanuit een zeer koude omgeving in een hele warme omgeving komt. Bijvoorbeeld: als u zich met de unit op een skipiste bevindt en u wilt een warme ruimte betreden, stop de unit dan in een plastic tas en haal zoveel mogelijk lucht uit de tas voordat u de tas sluit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS250EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS250EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag